Industry Info  
Festo
Festo

ВСИЧКО ЗА Обществени поръчки: 2163

Сортирай резултатите по: дата | точност

25.01.2021   |   АЕЦ Козлодуй търси доставчик на лабораторна апаратура

АЕЦ Козлодуй търси доставчик на лабораторна апаратура

АЕЦ Козлодуй обяви обществена поръчка за доставка на лабораторна апаратура. Сред дейностите по изпълнението на поръчката е доставка на апаратура, разделена на 7 обособени позиции - атомно-емисионен спектрометър с индуктивно свързана плазма ICP-OES, ...


20.01.2021   |   Софийският университет търси доставчик на оборудване за лаборатория по мехатроника

Софийският университет търси доставчик на оборудване за лаборатория по мехатроника

Софийският университет „Св.Климент Охридски” обяви търг за доставката на апаратура за лаборатория „Интелигентна урбанизирана среда” по проект Изграждане и развитие на център за компетентност по мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, ...


19.01.2021   |   Електроразпределение Юг търси доставчик на специализирани инструменти

Електроразпределение Юг търси доставчик на специализирани инструменти

Електроразпределение Юг обяви търг за доставката на специализирани инструменти за нуждите на дружеството. Поръчката с прогнозна обща стойност от 726 230 лв. без ДДС е разделена на четири обособени позиции. Позиция 1 включва доставка на бормашини, ...


14.01.2021   |   Метрополитен обяви търг за изграждането на шест нови метростанции

Метрополитен обяви търг за изграждането на шест нови метростанции

Метрополитен обяви обществена поръчка за изготвяне на работен проект, строителство, доставка на необходимото оборудване и въвеждане в експлоатация на участък с дължина 5666 м от третата линия на столичното метро. Трасето включва шест подземни ...


11.01.2021   |   ДП РВД обяви търг за доставка на акумулаторни батерии

ДП РВД обяви търг за доставка на акумулаторни батерии

Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД) обяви търг за доставка на акумулаторни батерии. Поръчката с прогнозна стойност от 135 000 лв. без ДДС включва доставката на 753 броя акумулаторни батерии от 2 V и 12 V за обекти на ...


10.01.2021   |   Стартира процедурата за изграждане на инсталация за производство на енергия от RDF гориво в София

Стартира процедурата за изграждане на инсталация за производство на енергия от RDF гориво в София

... Официален вестник на Европейския съюз (ЕС) и Aгенцията за обществени поръчки (АОП). Инсталацията ще бъде построена на площадката на ТЕЦ ...


10.01.2021   |   НАП Пловдив обяви търг за доставчик на услуги за ремонт на електрически инсталации

НАП Пловдив обяви търг за доставчик на услуги за ремонт на електрически инсталации

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите (НАП) Пловдив обяви търг за наемането на доставчик на услуги за ремонт и поддържане на електрическите инсталации на сградите на НАП Пловдив в градовете Пловдив, Карлово, Кърджали, Пазарджик, ...


05.01.2021   |   Топлофикация – Сливен търси доставчик на електроматериали

Топлофикация – Сливен търси доставчик на електроматериали

Топлофикация – Сливен обявява търг за наемане на доставчик на електроматериали за нуждите на дружеството за период от 18 месеца. Доставката включва проектиране и асемблиране на електрически табла, електроматериали, табла, резервни части за ...


03.01.2021   |   Електроразпределение Юг търси доставчик на блок-токови трансформатори

Електроразпределение Юг търси доставчик на блок-токови трансформатори

Електроразпределение Юг търси доставчик на блок-токови трансформатори за балансово мерене в СДА – 3х400/5 А, 5 VA, кл. -0,5. Компанията планира да закупи 1965 бройки от този тип трансформатори. В документите към обществената поръчка на ...


01.12.2020   |   Община Тунджа търси изпълнител за ремонт на улично осветление

Община Тунджа търси изпълнител за ремонт на улично осветление

Община Тунджа обяви обществена поръчка за поддръжка и текущ ремонт на уличното осветление. Предметът на поръчката включва ремонт на улично осветление в 44 населени места на територията на общината. Понастоящем изграденото и реконструирано през 2007/ ...


29.11.2020   |   Мини Марица-изток търси доставчик на акумулаторни батерии

Мини Марица-изток търси доставчик на акумулаторни батерии

Мини Марица-изток обяви обществена поръчка за доставка на акумулаторни батерии по две обособени позиции. Първата е за стартерни акумулаторни батерии за технологичната механизация, която се използва в компанията, а втората – за акумулаторни батерии ...


16.09.2020   |   ВиК - Бургас търси доставчик на лагери

ВиК - Бургас търси доставчик на лагери

ВиК - Бургас обяви обществена поръчка за периодична доставка на лагери за нуждите на предприятието. Основните видове лагери, които ще бъдат закупувани от Възложителя, са описани по вид в спецификацията. Възложителят допуска представяне на продукти ...


04.09.2020   |   Община Бургас търси доставчик на електрически автобуси

Община Бургас търси доставчик на електрически автобуси

Община Бургас обяви обществена поръчка за доставка на 12 броя 9-метрови електрически автобуси за обществения транспорт в града, съобщиха от местната администрация. Обществената поръчка включва доставка на електрически автобуси, зарядни станции за ...


24.08.2020   |   Софийска вода търси изпълнител за ремонт на електро- и мълниезащитни инсталации

Софийска вода търси изпълнител за ремонт на електро- и мълниезащитни инсталации

Софийска вода обяви обществена поръчка за извършване на ремонт на електроинсталации. В рамките на настоящото обявление изпълнителят трябва да извърши обновявания на силови инсталации, осветителни инсталации, подмяна на главни и разпределителни табла ...


11.08.2020   |   ИИКТ-БАН търси изпълнител за модернизация на помещения за изграждане на лаборатория

ИИКТ-БАН търси изпълнител за модернизация на помещения за изграждане на лаборатория

Институтът по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките (ИИКТ-БАН) обяви обществена поръчка за модернизация на помещения за изграждане на лаборатория "Автоматизация на иновативни технологични процеси" в изт. част ...


16.07.2020   |   Берковица търси доставчик на оборудване за обработка на отпадъци

Берковица търси доставчик на оборудване за обработка на отпадъци

Община Берковица обяви обществена поръчка за доставка на специализирани машини, оборудване и техника за нуждите на компостираща инсталация за разделно събрани отпадъци по проект, финансиран по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г. (ОПОС). ...


10.07.2020   |   ЕК инвестира 1 млрд. евро в иновативни проекти за чисти технологии

ЕК инвестира 1 млрд. евро в иновативни проекти за чисти технологии

... чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки.


17.06.2020   |   Булгартрансгаз обяви обществени поръчки за реализацията на газовата връзка България-Сърбия

Булгартрансгаз обяви <strong>обществени</strong> <strong>поръчки</strong> за реализацията на газовата връзка България-Сърбия

Булгартрансгаз обяви първите две обществени поръчки, свързани с реализацията на междусистемната газова връзка България-Сърбия. ... юли т. г. Класирането на участниците и по двете поръчки ще се извършва на база на икономически най-изгодна ...


22.05.2020   |   Асарел-Медет търси доставчик на спирателна арматура

Асарел-Медет търси доставчик на спирателна арматура

Асарел-Медет обяви търг за доставка на спирателна арамтура за нуждите на Обогатителна фабрика (ОФ) Асарел. Кандидатите следва да потвърдят възможността за доставка в исканите количества и съгласно Техническите изисквания. Като част от техните ...


18.05.2020   |   Електроразпределение Юг откри търг за сервизно обслужване на климатици

Електроразпределение Юг откри търг за сервизно обслужване на климатици

Електроразпределение Юг обяви обществена поръчка за абонаментно сервизно обслужване на климатици в сгради на Електроразпределение Юг и ЕВН България Топлофикация. Прогнозният брой климатици, подлежащи на обслужване, е 719, като Възложителят си ...


05.05.2020   |   ТУ-Габрово откри търг за доставка на лабораторна и измервателна апаратура

ТУ-Габрово откри търг за доставка на лабораторна и измервателна апаратура

Технически университет - Габрово откри обществена поръчка за доставка на лабораторна и измервателна апаратура по девет обособени позиции. Търгът се реализира по проект "Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи ...


04.05.2020   |   ЕРП-Север откри търг за арматура за усукан изолиран проводник за НН

ЕРП-Север откри търг за арматура за усукан изолиран проводник за НН

Електроразпределение Север обяви обществена поръчка за доставка на арматура за усукан изолиран проводник за НН за нуждите на дружеството. Заданието обхваща 4 обособени позиции - изолирани отклонителни клеми; опъвателни и носещи клеми; изолирани ...


30.04.2020   |   Община Харманли търси фирма за проектиране и ремонт на ВиК мрежа

Община Харманли търси фирма за проектиране и ремонт на ВиК мрежа

Община Харманли обяви обществена поръчка за проектиране, авторски надзор и СМР на основен ремонт на съществуваща ВиК мрежа в града. Дейностите следва да бъдат извършени на улиците "Св. Св. Кирил и Методий", "Климент Охридски", "Освободител", "Сакар ...


27.04.2020   |   Топлофикация Русе откри търг за определяне на остатъчния ресурс на паропроводи

Топлофикация Русе откри търг за определяне на остатъчния ресурс на паропроводи

... основните изисквания към кандидатите е да са реализирали подобни поръчки в предходните 3 години, както и удостоверения за добро ...


09.04.2020   |   ВиК Панагюрище търси доставчик на многостъпални помпени агрегати

ВиК Панагюрище търси доставчик на многостъпални помпени агрегати

ВиК Панагюрище обяви обществена поръчка за доставка на нови хоризонтални многостъпални помпени агрегати за нуждите на дружеството. Агрегатите са предназначени за внедряване в системите за снабдяване с питейна вода. Доставката им ще се осъществява по ...


06.04.2020   |   ЕРП-Север търси доставчик на електромерни табла тип ТЕМО

ЕРП-Север търси доставчик на електромерни табла тип ТЕМО

ЕРП-Север обяви обществена поръчка за доставка чрез закупуване на над 100 000 бр. нови, неупотребявани електромерни табла тип ТЕМО и крепежи за тях. Настоящото обявление е разделено в 11 особени позиции, в които е заявена нуждата от 10 различни вида ...


01.04.2020   |   ЕРП-Север търси доставчик на арматура за УИП

ЕРП-Север търси доставчик на арматура за УИП

ЕРП-Север обяви обществена поръчка за доставка чрез закупуване на нова, неупотребявана арматура за усукан изолиран проводник (УИП). От дружеството заявяват нужда от 1000 бр. конзоли за стълб или стена с отвори, 11 500 бр. шпилки с резба М 14/300 мм ...


27.03.2020   |   БДЖ търси фирма за поддръжка на 11 струга

БДЖ търси фирма за поддръжка на 11 струга

БДЖ-Товарни превози обяви обществена поръчка за абонаментно поддържане на 11 струга, находящи се във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа. Договорът за услугата ще бъде подписан за срок от 1 г. Изпълнителят трябва да предостави услуга по ...


25.03.2020   |   Лукойл Нефтохим Бургас търси изпълнител за доставка на резервни части за електронагревателни системи

Лукойл Нефтохим Бургас търси изпълнител за доставка на резервни части за електронагревателни системи

Лукойл Нефтохим Бургас обяви открита процедура за доставка на резервни части за електронагревателни системи. Конкурсното предложение се подготвя в електронен вид и трябва да бъде структурирано съгласно изискванията, указани от Организатора в ...


12.03.2020   |   МС одобри ОПОС да сключва договори до 20% над бюджета на програмата

МС одобри ОПОС да сключва договори до 20% над бюджета на програмата

... допълнителните ресурси да се натрупат от реализирани спестявания от обществени поръчки и неверифицирани разходи. "Спестеният финансов ресурс от проекти в ...


06.03.2020   |   Община Кула търси изпълнител за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци

Община Кула търси изпълнител за закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци

Община Кула обяви обществена поръчка за закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци. Целта на поръчката е възстановяване на компонентите на околната среда, засегнати от дългогодишната експлоатация на сметището и извършването ...


02.03.2020   |   ТУ-София избира доставчик на специализирано технологично оборудване

ТУ-София избира доставчик на специализирано технологично оборудване

Технически университет-София обяви обществена поръчка за доставка на специализирано технологично оборудване по обособени позиции, за нуждите на проект "Национален център по мехатроника и чисти технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука ...


13.02.2020   |   Мини Марица-изток подписа договор с МТСП за обучение на служители по ОПРЧР 2014-2020

Мини Марица-изток подписа договор с МТСП за обучение на служители по ОПРЧР 2014-2020

... ще бъде с продължителност 18 месеца. Предстоят процедури по обществени поръчки за публично състезание за избор на обучаващи организации по ...


13.02.2020   |   Ремонтират 982 км ВиК мрежа и съоръжения за 165 млн. лв.

Ремонтират 982 км ВиК мрежа и съоръжения за 165 млн. лв.

... развитие и благоустройството (МРРБ). По програмата вече са обявени обществени поръчки за ВиК обекти с общ размер 165 млн. лв ...


04.12.2019   |   МВнР търси доставчик на LED осветителни тела

МВнР търси доставчик на LED осветителни тела

Министерството на външните работи (МВнР) обяви обществена поръчка за доставка и монтаж на LED осветители, предназначени за общите части в сградата на институцията в София. Заявени са общо 480 бр. осветителни тела от два вида - 390 бр. за вътрешен ...


28.11.2019   |   Община Ивайловград обяви търг за реконструкция на водопроводна мрежа

Община Ивайловград обяви търг за реконструкция на водопроводна мрежа

Община Ивайловград даде ход на процедура за избор на фирма, която да извърши изграждане, реконструкция, модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства по 6 обособени позиции на следните улици ...


27.11.2019   |   ТУ-София обяви търг за доставка на 3D принтер

ТУ-София обяви търг за доставка на 3D принтер

Технически университет-София стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на 3D принтер и друго специализирано технологично оборудване за нуждите на учебното заведение. Обществената поръчка включва три обособени позиции: 1: " ...


21.11.2019   |   Софийска вода избира доставчик на фитинги

Софийска вода избира доставчик на фитинги

Софийска вода обяви търг за доставка на месингови и поцинковани фитинги, компенсатори, универсални фитинги и фитинги на "push-fit" връзка за нуждите на дружеството. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 391 500 лв. без ДДС. Крайният срок за ...


07.11.2019   |   ВиК Бургас избира доставчик на спирателни кранове и обслужваща арматура

ВиК Бургас избира доставчик на спирателни кранове и обслужваща арматура

Водоснабдяване и канализация Бургас даде ход на обществена поръчка за избор на фирма, която да извършва доставка на спирателни кранове и обслужваща арматура за нуждите на дружеството за период от 3 години. Предметът на обществената поръчка съдържа ...


05.11.2019   |   АЕЦ Козлодуй избира доставчик на гама-дефектоскоп

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на гама-дефектоскоп

АЕЦ Козлодуй публикува обществена поръчка с предмет на дейност доставка на гама-дефектоскоп за нуждите на централата. Доставката включва един гама-дефектоскоп, прилежащо оборудване и транспортен контейнер. Дефектоскопът работи с изотопи иридий Ir192 ...


04.11.2019   |   НЕК откри търг за ремонт на силов трансформатор

НЕК откри търг за ремонт на силов трансформатор

Национална електрическа компания (НЕК) даде ход на процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка и монтаж на изолатори на силов трансформатор във ВЕЦ Видима. Ремонтът на силовия трансформатор е с цел отстраняване течовете на масло в ...


01.11.2019   |   Община Монтана откри търг за доставка на мобилна техника за компостираща инсталация

Община Монтана откри търг за доставка на мобилна техника за компостираща инсталация

Община Монтана обяви обществена поръчка за доставка на мобилна техника в рамките на проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци". Сред оборудването и техниката, които ...


18.10.2019   |   Булгартрансгаз търси доставчик на газова арматура

Булгартрансгаз търси доставчик на газова арматура

Булгартрансгаз обяви обществена поръчка за доставка на 17 вида газова арматура. Общото количество на елементите е 157 бр., разпределени по особени позиции, сред които са: арматура за природен газ, газорегулиращи кранове, тръпътни сферични кранове, ...


09.10.2019   |   МБАЛ Д-р Иван Селимински търси доставчик на пожарна инсталация

МБАЛ Д-р Иван Селимински търси доставчик на пожарна инсталация

МБАЛ Д-р Иван Селимински-Сливен обяви обществена поръчка за доставка и монтаж на конвенционална пожароизвестителна инсталация. Системата от пожароизвестителни датчици трябва да обхване работните помещения, администрацията, приемните кабинети и ...


07.10.2019   |   ТЕЦ Марица-изток 2 търси доставчик на натриева основа

ТЕЦ Марица-изток 2 търси доставчик на натриева основа

ТЕЦ Марица-изток 2 обяви обществена поръчка за доставка на 950 т течна натриева основа - техническа, съгласно спецификация от документацията по поръчката. Основното място на изпълнение на поръчката е ТЕЦ Марица-изток 2, складово стопанство за ...


04.10.2019   |   Община Златица избира доставчик на оборудване за отпадъци

Община Златица избира доставчик на оборудване за отпадъци

Община Златица обяви обществена поръчка за доставка на необходимото оборудване, съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими битови отпадъци и специализирана транспортна техника на РСУО-Средногорие Еко по проект "Изграждане на ...


04.10.2019   |   Столичен електротранспорт търси доставчик на спирачни апарати

Столичен електротранспорт търси доставчик на спирачни апарати

Столичен електротранспорт обяви обществена поръчка за доставка на спирачен апарат за трамвайни мотриси. Изпълнителят следва да достави съответния брой спирачки: 2 бр. за Т6А2 СФ, 4 бр. за Т6А5 и 6 бр. за Т8М0700IT. Обявлението е свързано с нуждите ...


20.09.2019   |   ДП РВД откри търг за изграждане на нова захранваща кабелна линия

ДП РВД откри търг за изграждане на нова захранваща кабелна линия

ДП РВД стартира процедура за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи, обхващащи изграждането нова ел. захранваща кабелна линия БГА 20 kV в ЛЦ за ОВД Варна. Потенциалният изпълнител следва да представи за всички предвидени за ...


19.09.2019   |   Мини Марица-изток избира доставчик на резервни части за електрически локомотиви

Мини Марица-изток избира доставчик на резервни части за електрически локомотиви

Мини Марица-изток обяви обществена поръчка за доставка на резервни части за електрически локомотиви EL-2. Предметът на поръчката е разделен на осем обособени позиции, включващи доставка на резервни части за ходова част и кош на EL-2, ресорно ...


17.09.2019   |   Мини Марица-изток откри търг за изграждане на оптични трасета

Мини Марица-изток откри търг за изграждане на оптични трасета

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи, обхващащи изграждането на оптични трасета от подстанция 110 kV до РТНК в рудниците. Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на ...


13.09.2019   |   ВиК Смолян търси изпълнител за доизграждане на ПСОВ

ВиК Смолян търси изпълнител за доизграждане на ПСОВ

ВиК Смолян обяви обществена поръчка за доизграждане на обект за третично пречистване (отстраняване на фосфор) - инженеринг и авторски надзор, към Пречиствателна станция за отпадъчни води Смолян (ПСОВ). Предвижда се изграждане на инсталация за ...


13.09.2019   |   ДП РВД избира фирма за поддръжка на технически средства за измерване и проверка

ДП РВД избира фирма за поддръжка на технически средства за измерване и проверка

ДП Ръководство на въздушното движение откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши диагностика, калибриране и ремонт на технически средства за измерване и проверка. Тя е разделена на 9 обособени позиции, обхващащи ремонта на различен вид ...


12.09.2019   |   Софийска вода търси специалист снабдяване

Софийска вода търси специалист снабдяване

... или икономическо образование и да познава Закона за обществени поръчки. Изискват се и 2 г. професионален опит ... срещи с доставчици Води кореспонденция с участниците в обществени поръчки и официалните институции Изготвя документи съпътстващи процеса по ...


12.09.2019   |   Булгартрансгаз стартира процедура за строеж на преносен газопровод до Свищов

Булгартрансгаз стартира процедура за строеж на преносен газопровод до Свищов

... ще се проведе електронно, посредством уеб-портала за електронни поръчки на клиенти на Европейската банка за възстановяване и развитие ...


29.08.2019   |   ДП РВД откри търг за доставка на ел. захранващи кабелни линии

ДП РВД откри търг за доставка на ел. захранващи кабелни линии

ДП Ръководство на въздушното движение обяви обществена поръчка за доставка на нови ел. захранващи кабелни линии за обекти в ЛЦ за ОВД Бургас. Заданието включва изграждане на две нови трифазни захранващи линии от по 0,4 kV до ТНН на обект Приемен ...


31.07.2019   |   НЕК обяви обществена поръчка за доставка на осветителни тела

НЕК обяви обществена поръчка за доставка на осветителни тела

Националната електрическа компания (НЕК) откри търг за доставката на осветителни тела, лампи, пускови устройства и резервни части за нуждите на дружеството. Процедурата е разделена в 4 обособени позиции, обхващащи доставката на гореописаните ...


25.07.2019   |   МГУ "Св. Иван Рилски" откри търг за доставка на електрическа енергия

МГУ

Минно-геоложкият университет "Св. Иван Рилски", гр. София обяви обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на учебното заведение и избор на координатор на стандартна балансираща група. Прогнозното ...


22.07.2019   |   Булгартрансгаз избира доставчик на котли за природен газ и газова горелка

  Булгартрансгаз избира доставчик на котли за природен газ и газова горелка

Булгартрансгаз обяви обществена поръчка за доставка на 16 бр. газови котли за природен газ на 1 бр. газова горелка, разпределени по отделните обособени позиции. Прогнозната стойност на поръчката 153 750 лв. Крайният срок за получаване на оферти е 2 ...


18.07.2019   |   Столичен електротранспорт избира доставчик на електроенергия

Столичен електротранспорт избира доставчик на електроенергия

Столичен електротранспорт обяви процедура за доставка (покупка) на електрическа енергия на свободния пазаp. Количествата консумирана електроенергия през обектите на дружеството на ниво средно и ниско напрежение са около 50 000 MWh на годишна база. ...


16.07.2019   |   Топлофикация София избира фирма за основен ремонт на парна турбина и турбогенератор

Топлофикация София избира фирма за основен ремонт на парна турбина и турбогенератор

Топлофикация София откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши основен ремонт на парна турбина с мощност 35 МW, производство на Калужки турбинен завод (Русия) и синхронен турбогенератор, производство на Силови машини (Русия). Ремонтът ...


04.07.2019   |   АЕЦ Козлодуй избира доставчик на соларна инсталация за водонагряване

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на соларна инсталация за водонагряване

АЕЦ Козлодуй откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на покривна соларна инсталация за БГВ и подгряване на водата в плувни басейни на спортно-оздравителния комплекс на ...


03.07.2019   |   Община Плевен избира фирма за поддръжка и ремонт на улично осветление

 Община Плевен избира фирма за поддръжка и ремонт на улично осветление

Община Плевен откри процедура за избор на изпълнител, който ще извършва извънгаранционна поддръжка и ремонт на системата за улично осветление на територията на град Плевен и шест села. Предметът на поръчката включва аварийно възстановяване на ...


01.07.2019   |   НЗОК откри търг за доставка, монтаж и поддръжка на климатици

НЗОК откри търг за доставка, монтаж и поддръжка на климатици

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) обяви обществена поръчка за доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на климатици. Предметът обхваща необходимите дейности по доставката и монтажа на 69 броя климатици в ЦУ на НЗОК и 14 Районни ...


24.06.2019   |   КонтурГлобал Марица Изток 3 откри търг за поддръжка на вентилационни и климатични инсталации

 КонтурГлобал Марица Изток 3 откри търг за поддръжка на вентилационни и климатични инсталации

КонтурГлобал Марица Изток 3 обяви откри процедура за избор на изпълнител, който ще извършва текуща и аварийна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации не територията на топлоелектрическата централа. Дейностите се състоят в извършване на ...


20.06.2019   |   Народният театър избира доставчик на електроенергия

Народният театър избира доставчик на електроенергия

Народният театър "Иван Вазов" обяви процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на нетна активна електрическа енергия като координатор на стандартна балансираща група, осигуряващ пълно администриране на информационния поток с ЕСО и ...


17.06.2019   |   УМБАЛ Св. Марина избира фирма за поддръжка на отоплителни инсталации

УМБАЛ Св. Марина избира фирма за поддръжка на отоплителни инсталации

УМБАЛ Света Марина (Варна) откри процедура за избор на изпълнител, който ще извършва техническо обслужване и поддръжка на отоплителни инсталации на болницата за период от една година. Съоръженията, които ще бъдат поддържани, включват: водогрейни ...


13.06.2019   |   Министерство на правосъдието откри търг за доставка на електрическа енергия

Министерство на правосъдието откри търг за доставка на електрическа енергия

Министерство на правосъдието обяви обществена поръчка за доставка на електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група. Търгът е разделен на 3 обособени позиции - "Доставка на електрическа енергия средно напрежение и изпълнение ...


12.06.2019   |   Община Марица откри търг за подмяна на уличните осветители

Община Марица откри търг за подмяна на уличните осветители

Община Марица обяви обществена поръчка за подмяна на уличните осветители със светодиодни и рогатки, както и инсталиране на съвременна система за управление на уличното осветление на територията на селищата в нея. В обхвата на поръчката е включена ...


10.06.2019   |   ЕВН България Топлофикация откри търг за изработването на проекти за топлоснабдяване

ЕВН България Топлофикация откри търг за изработването на проекти за топлоснабдяване

ЕВН България Топлофикация обяви обществена поръчка за изработването на технически проекти за топлоснабдяване на сгради от инвестиционно-ремонтна програма на дружеството и упражняване на авторски надзор за район "Запад". Сред дейностите по предмета ...


05.06.2019   |   Община Плевен откри търг за реконструкция на уличното осветление

Община Плевен откри търг за реконструкция на уличното осветление

Община Плевен откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши проектиране, упражняване на авторски надзор и реконструкция на системата за улично осветление на гр. Плевен. Обхватът на обществената поръчка включва: изготвяне на работен ...


03.06.2019   |   ДА Държавен резерв и военновременни запаси избира фирма за изграждане на отоплителна инсталация

ДА Държавен резерв и военновременни запаси избира фирма за изграждане на отоплителна инсталация

Държавна агенция Държавен резерв и военновременни запаси откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши изграждане на отоплителна инсталация в учебен център Широка поляна. Заданието включва още дейности като изготвянето на проект на фаза " ...


31.05.2019   |   НОИ - Благоевград търси доставчик на електрическа енергия

НОИ - Благоевград търси доставчик на електрическа енергия

НОИ - Благоевград откри търг за доставка на нетна ел. енергия по свободно договорени цени и координатор на балансираща група за административната сграда на институцията. Процедурата включва и задълженията по пълно администриране на информационния ...


29.05.2019   |   Електроразпределение Юг търси доставчик на алуминиеви и медни кабелни обувки

Електроразпределение Юг търси доставчик на алуминиеви и медни кабелни обувки

Електроразпределение Юг обяви обществена поръчка за доставката на алуминиеви и медни кабелни обувки. Търгът е разделен в две обособени позиции, включващи доставка на: 3000 броя алуминиева кабелна обувка-А 35х12, 2000 броя обувка-А 50х12, 2000 броя ...


29.05.2019   |   ЕВН България Топлофикация търси фирма за доставка на помпи

ЕВН България Топлофикация търси фирма за доставка на помпи

ЕВН България Топлофикация обяви обществена поръчка за доставка на помпи за битова гореща вода за абонатни станции. Предметът на поръчката включва доставката на 95 броя помпа БГВ-Q 5 m/h, H6 m; P10 bar; на 100 броя помпа БГВ-Q 8 m/h, H8 m, P10 bar и ...


28.05.2019   |   МО откри търг за сервизно обслужване на газотурбинен двигател

МО откри търг за сервизно обслужване на газотурбинен двигател

Министерство на отбраната обяви обществена поръчка за сключване на рамково споразумение за сервизно обслужване на газотурбинен двигател тип Astazou IV M1 за минен ловец "Цибър" от Военноморските сили. Срокът за изпълнение е 48 месеца. Основните ...


27.05.2019   |   НОИ - Добрич търси фирма за абонаментна поддръжка на климатични инсталации

НОИ - Добрич търси фирма за абонаментна поддръжка на климатични инсталации

ТП Социално подпомагане на НОИ - Добрич откри търг за абонаментна поддръжка и осигуряване на резервни части и консумативи за климатици и климатични инсталации. В обхвата на поръчката се включват дейности като профилактика на външните тела два пъти ...


27.05.2019   |   АЕЦ Козлодуй търси фирма за ремонт и поддръжка на АЗ, ПЗ и АКНП

АЕЦ Козлодуй търси фирма за ремонт и поддръжка на АЗ, ПЗ и АКНП

АЕЦ Козлодуй обяви обществена поръчка за техническа поддръжка и ремонт при експлоатация на АЗ, ПЗ и АКНП на 5 и 6 блок. Предметът на поръчката включва оказване на консултантски услуги, дейности по отстраняване на дефекти на отчет, доставка на ...


23.05.2019   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси фирма за ремонт на работни колела

ТЕЦ Марица изток 2 търси фирма за ремонт на работни колела

ТЕЦ Марица изток 2 обяви обществена поръчка за основен ремонт на работни колела за мелещи вентилатори тип 3300/800/490, 150/270 и 90/60. Предметът на поръчката е разделен на 3 обособени позиции, включващи: ремонт на РК за МВ 3300/800/490; на РК за ...


22.05.2019   |   ТЕЦ Марица изток 2 откри търг за реконструкция на помпена станция

ТЕЦ Марица изток 2 откри търг за реконструкция на помпена станция

ТЕЦ Марица изток 2 обяви обществена поръчка за реконструкция и модернизация на помпена станция при сероочистващи инсталации (СОИ) 7 и 8 . Предметът на поръчката е разделен на 3 обособени позиции, включващи изпълнение на сондажни дейности, изграждане ...


22.05.2019   |   Софийска вода търси фирма за отчитане на водомери

Софийска вода търси фирма за отчитане на водомери

Софийска вода обяви обществена поръчка за отчитане на водомери на територията на Столичната община. Сред условията на поръчката е участникът да е извършил отчитане чрез физическо посещение на отделни обособени имоти най-малко на 25 000 измервателни ...


20.05.2019   |   НОИ - Видин откри търг за доставка и монтаж на инверторни климатици

НОИ - Видин откри търг за доставка и монтаж на инверторни климатици

Териториално поделение на НОИ - Видин откри търг за доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на климатици. Поръчката касае 16 броя инверторни климатици, чиито параметри са описани в техническите спецификации. Стойността на ...


20.05.2019   |   Община Самуил търси фирма за доставка на електрическа енергия

Община Самуил търси фирма за доставка на електрическа енергия

Община Самуил обяви обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група. Прогнозното количество енергия за срока на договора възлиза на 740 988,18 кВтч, от което 468 966,08 кВтч е дневна, a 272 ...


17.05.2019   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на броячи на оси

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на броячи на оси

ТЕЦ Марица изток 2 обяви обществена поръчка за доставка на броячи на оси с допълнително оборудване. Спецификацията на броячите включва: 4 броя броячна точка (пътен датчик и свързваща кутия) и 1 брой аритметично устройство. Желаещите да кандидатстват ...


16.05.2019   |   ЕСО търси доставчик на уреди за измерване на изолационно съпротивление

ЕСО търси доставчик на уреди за измерване на изолационно съпротивление

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) обяви обществена поръчка за доставката на уреди за измерване на изолационно съпротивление до 5000 V. Поръчката включва доставка на 3 броя уреди до централен склад "Запад", София; 2 броя до склад "Север", ...


15.05.2019   |   Булгартрансгаз търси фирма за изграждане на компресорни станции

Булгартрансгаз търси фирма за изграждане на компресорни станции

Булгартрансгаз обяви обществена поръчка за инвестиционно проектиране, доставка на необходимите материали и оборудване, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап "КС "Расово" и етап "КС "Нова Провадия". В предмета на поръчката е заложено ...


15.05.2019   |   Община Опака откри търг за доставка и монтаж на LED осветление

Община Опака откри търг за доставка и монтаж на LED осветление

Община Опака обяви обществена поръчка за доставка и монтаж на улично LED осветление. В заданието е включено и присъединяването му към съществуващ захранващ кабел в рогатката/ стълб Ø 60 мм на територията на общината. По прогноза на Възложителя, за ...


15.05.2019   |   ЕСО търси фирма за доставка на токоизправители

ЕСО търси фирма за доставка на токоизправители

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) обяви обществена поръчка за доставка на токоизправители. Поръчката е разделена на 2 обособени позиции, включващи доставката на 49 броя резервирани модулни токоизправители 48 V DC с номинален ток, по-голям ...


14.05.2019   |   Метрополитен откри търг за доставка на резервни части за метровагони

Метрополитен откри търг за доставка на резервни части за метровагони

Метрополитен обяви обществена поръчка за доставката на резервни части за метровагони, серии 81-717/714 и 81-740/741 и резервни части за железопътно оборудване (осигурителна техника) за АТДВ. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции ...


13.05.2019   |   Софийска вода търси фирма за изработка и монтаж на вливен механизъм

Софийска вода търси фирма за изработка и монтаж на вливен механизъм

Софийска вода обяви обществена поръчка с предмет "Изработка, доставка, демонтаж и монтаж на вливен механизъм – тяло комплект с хидравлично уравновесена клапа и савак на обект ПСПВ Панчарево". Участниците в търга следва да имат опит в извършването на ...


10.05.2019   |   Софийска вода търси доставчик на центробежна самозасмукваща помпа

Софийска вода търси доставчик на центробежна самозасмукваща помпа

Софийска вода обяви търг за доставката на центробежна самозасмукваща помпа с мощност до 55 kW. Предметът на поръчката касае помпа с честотен регулатор и възможност за работа на сухо, като обявата представлява извадена обособена позиция, част от ...


09.05.2019   |   КонтурГлобал Марица изток 3 търси доставчик на гумено-транспортна лента

КонтурГлобал Марица изток 3 търси доставчик на гумено-транспортна лента

КонтурГлобал Марица изток 3 обяви обществена поръчка за доставка на гумено-транспортна лента. Предметът на поръчката е разделен на 3 обособени позиции, обхващащи 1800 м лента клас К по DIN 22102 за транспортиране на лигнитни въглища с размер на ...


08.05.2019   |   АЕЦ Козлодуй избира доставчик на резервни части за арматура

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на резервни части за арматура

АЕЦ Козлодуй обяви обществена поръчка за доставка на специфични резервни части за арматура. Предметът на поръчката включва доставката на различни номенклатури като прикладки, уплътнения, лагери, гайки, шпиндели, дискове, золотник, гарнитури, ...


07.05.2019   |   Електроразпределение Север търси фирма за доставка на прекъсвачи

Електроразпределение Север търси фирма за доставка на прекъсвачи

Електроразпределение Север обяви обществена поръчка за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на елегазови прекъсвачи 110 kV. Поръчката е разделена на 6 обособени позиции, обхващащи подстанции Абритус СТ 1 в Разград, Аспарухово извод Звездица ...


03.05.2019   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на защитно антиабразивно и антикорозионно покритие

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на защитно антиабразивно и антикорозионно покритие

ТЕЦ Марица изток 2 откри търг за доставка и монтаж на защитно антиабразивно и антикорозионно покритие за СОИ 5-8 по зададени технически условия. Предметът на поръчката включва доставката на бромбутил каучукова смес, премахване на съществуващото ...


02.05.2019   |   ЕСО търси доставчик на арматура за въздушни линии

ЕСО търси доставчик на арматура за въздушни линии

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) обяви обществена поръчка за доставката на арматура за въздушни линии високо напрежение. Заданието включва доставката на арматурни части за верига, части за проводник и мълниезащитно въже, както и защитна ...


30.04.2019   |   ТЕЦ Варна търси фирма за ремонт и поддръжка на електрически машини

ТЕЦ Варна търси фирма за ремонт и поддръжка на електрически машини

ТЕЦ Варна обяви обществена поръчка за профилактика и поддръжка на КИП и А, електрическо оборудване и ремонт на ел. двигатели 0,4 kV. Заданието обхваща поддръжката на: генератори, трансформатори, КРУ, РУСН, електродвигатели, акумулаторни батерии, ...


25.04.2019   |   350 ВиК обекта в страната ще се изградят и реконструират със средства по ОПОС

350 ВиК обекта в страната ще се изградят и реконструират със средства по ОПОС

... . Очаква се за целта да бъдат обявени над 190 обществени поръчки. Над 2 млн. души ще могат да се възползват ...


25.04.2019   |   Топлофикация Плевен откри търг за доставка и монтаж на тръби

Топлофикация Плевен откри търг за доставка и монтаж на тръби

Топлофикация Плевен обяви обществена поръчка за доставка и монтаж на предварително изолирани тръби, фитинги и необходимите за това материали. Предметът на поръчката включва: предварително изолирани колена, отклонения, преходи, пускови компенсатори, ...


24.04.2019   |   Община Черноочене търси фирма за доставка на строителни, ел. материали и ВиК части

Община Черноочене търси фирма за доставка на строителни, ел. материали и ВиК части

Община Черноочене обяви обществена поръчка за доставка на строителни, електрически материали и ВиК части. Кандидатът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на заданието през последните 3 години. Стойността на ...


23.04.2019   |   АЕЦ Козлодуй търси фирма за поддръжка на повдигателни съоръжения

АЕЦ Козлодуй търси фирма за поддръжка на повдигателни съоръжения

АЕЦ Козлодуй обяви обществена поръчка за поддръжка, ремонт и преустройство на повдигателни съоръжения. Поръчката е разделена на две обособени позиции, включващи: профилактичен преглед и техническо обслужване; функционални изпитания; отстраняване на ...


22.04.2019   |   ЕВН България Топлофикация търси доставчик на пластинчати топлообменници

ЕВН България Топлофикация търси доставчик на пластинчати топлообменници

ЕВН България Топлофикация обяви обществена поръчка за доставка на единица от 2 пластинчати топлообменника с допълнително и спомагателно оборудване за охлаждане на турбинно масло в маслена система на газова турбина SGT-700. Поръчката включва още ...


19.04.2019   |   МЗХГ търси фирма за доставка на електрическа енергия

МЗХГ търси фирма за доставка на електрическа енергия

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) обяви обществена поръчка за избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група. Кандидатът следва да е изпълнил минимум една услуга, идентична или сходна ...


18.04.2019   |   Топлофикация Русе откри търг за изготвяне на проект за цялостна газификация

Топлофикация Русе откри търг за изготвяне на проект за цялостна газификация

Топлофикация Русе обяви обществена поръчка за изготвянето на работен проект (част машинно-технологична) за цялостна газификация на котел 4. Сред изискванията към проекта са: запазване на съществуващите прахови горелки; топлинни пресмятания на котела ...


17.04.2019   |   ЕСО търси фирма за изграждане на търговско мерене в обекти на MEP Пловдив

ЕСО търси фирма за изграждане на търговско мерене в обекти на MEP Пловдив

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) обяви обществена поръчка за изграждане на търговско мерене в обекти на Мрежови експлоатационен район (МЕР) Пловдив. Поръчката е разделена на две обособени позиции - п/ст Сопот 110/20 kV и п/ст Кърнаре 110/ ...


17.04.2019   |   ЕСО търси фирма за изграждане на централизирано непрекъсваемо захранване 15 kVА

ЕСО търси фирма за изграждане на централизирано непрекъсваемо захранване 15 kVА

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) обяви обществена поръчка за изграждане на централизирано непрекъсваемо захранване 15 kVА в сградата на Мрежови експлоатационен район (МЕР) Варна. Предметът на поръчката включва доставка, монтаж и въвеждане в ...


16.04.2019   |   МБАЛ д-р Стойчо Христов търси доставчик на електрическа енергия

МБАЛ д-р Стойчо Христов търси доставчик на електрическа енергия

МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" в Севлиево обяви обществена поръчка за доставката на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група. Предметът на поръчката включва доставка на енергия, избор на координатор на стандартна балансираща група за ...


15.04.2019   |   ИМСТЦХА БАН-ЦПР търси фирма за изграждане на противопожарна инсталация

ИМСТЦХА БАН-ЦПР търси фирма за изграждане на противопожарна инсталация

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика Акад. Ангел Балевски - БАН (ИМСТЦХА БАН-ЦПР) обяви обществена поръчка за изграждането на противопожарна инсталация. Сред изискванията към участниците е да са ...


12.04.2019   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси фирма за ремонт и поддръжка на неелектрически машини

ТЕЦ Марица изток 2 търси фирма за ремонт и поддръжка на неелектрически машини

ТЕЦ Марица изток 2 обяви обществена поръчка за основен ремонт на съоръжения в цех "Въглищно стопанство и пепелоизвоз". Поръчката е разделена на две обособени позиции - Основен ремонт на валково сито (ВС) 40Б и дробилка втора степен (др. II ст.) Б и ...


10.04.2019   |   Електроразпределение Юг откри търг за доставка на хидравлични устройства

Електроразпределение Юг откри търг за доставка на хидравлични устройства

Електроразпределение Юг обяви обществена поръчка за доставка на 40 броя хидравлични устройства за срязване на кабели. Предметът на поръчката включва доставка на устройства, състоящи се от хидравлична помпа, срязваща глава и свързващ изолиращ шланг ...


09.04.2019   |   Община Долна Митрополия търси фирма за сметосъбиране и сметоизвозване

Община Долна Митрополия търси фирма за сметосъбиране и сметоизвозване

Община Долна Митрополия обяви обществена поръчка за сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на общината до регионално депо — Плевен. Предметът на поръчката включва доставяне, разполагане и ...


08.04.2019   |   РЗИ-Стара Загора търси доставчик на нетна електрическа енергия

РЗИ-Стара Загора търси доставчик на нетна електрическа енергия

Регионална здравна инспекция - Стара Загора обяви обществена поръчка за избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група. Поръчката включва осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, изготвяне ...


05.04.2019   |   АЕЦ Козлодуй откри търг за доставка на компресори за сгъстен въздух

АЕЦ Козлодуй откри търг за доставка на компресори за сгъстен въздух

АЕЦ Козлодуй обяви обществена поръчка за доставка на винтови компресори (ниско налягане) за производство на сгъстен въздух. Необходимо е закупуването на 3 броя винтови компресори, работещи по технологията "Oil free", които да заменят съществуващите ...


03.04.2019   |   ЕСО откри търг за подмяна на мълниезащитно въже

ЕСО откри търг за подмяна на мълниезащитно въже

Електроенергийният системен оператор (ЕСО), Мрежови експлоатационен район Стара Загора обяви процедура за подмяна на мълниезащитно въже на ВЛ 220 kV Светлина. Поръчката е с обект строителство и включва демонтаж на старото МЗВ, старите опъвателни и ...


02.04.2019   |   ЕСО откри търг за изграждане на системи за сигурност на п/ст Сторгозия

ЕСО откри търг за изграждане на системи за сигурност на п/ст Сторгозия

ЕСО обяви обществена поръчка за проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана на п/ст Сторгозия. Изпълнението на обекта е планирано да се ...


29.03.2019   |   ЕСО търси фирма за изграждане на електропровод между п/ст Варна и Бургас

ЕСО търси фирма за изграждане на електропровод между п/ст Варна и Бургас

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) обяви обществена поръчка за изграждането на нова ВЛ 400 kV от п/ст Варна до п/ст Бургас. Предметът на поръчката е разделен на 3 обособени позиции, включващи изкопи за направата на фундаменти, монтаж и ...


27.03.2019   |   ВМА търси фирма за доставка на електрическа енергия

ВМА търси фирма за доставка на електрическа енергия

Военномедицинска академия (ВМА) обяви обществена поръчка за доставка на електрическа енергия от координатор на стандартна балансираща група. Предметът на поръчката включва доставката на 13 100 МWh енергия за нуждите на възложителя и структурните му ...


27.03.2019   |   Мини Марица-изток търси фирма за доставка на гумени пръстени

Мини Марица-изток търси фирма за доставка на гумени пръстени

Мини Марица-изток обяви обществена поръчка за доставка на 5400 бр. самозагасващи се гумени пръстени ГП 0105 с размер 218х127х63. Предметът на поръчката включва доставка на пръстени за ГТЛ 2250, като е необходимо те да отговарят на зададения в ...


26.03.2019   |   ЕСО търси фирма за проектиране и изграждане на системи за сигурност

ЕСО търси фирма за проектиране и изграждане на системи за сигурност

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) обяви обществена поръчка за проектиране, доставка и изграждане на системи за видеонаблюдение, пожароизвестяване, сигнално-охранителна система, контрол на достъпа и периметрова охрана в п/ст Плевен 2. ...


25.03.2019   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси фирма за ремонт на спомагателни съоръжения

ТЕЦ Марица изток 2 търси фирма за ремонт на спомагателни съоръжения

ТЕЦ Марица изток 2 обяви обществена поръчка за ремонт на спомагателни съоръжения в част 890 МВт на турбинен цех. Обемът на ремонтните работи е съставен в съответствие с необходимостта за осигуряване на надеждна работа на ремонтираните съоръжения до ...


22.03.2019   |   ЕСО търси фирма за ремонт на двигатели

ЕСО търси фирма за ремонт на двигатели

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) обяви обществена поръчка за ремонт и пренавиване на двигатели за вентилатори и маслени помпи в системите за принудително охлаждане на силови автотрансформатори в ел. подстанции. Кандидатът следва да е ...


21.03.2019   |   АЕЦ Козлодуй търси проектант на схема за подмяна на трансформатори

АЕЦ Козлодуй търси проектант на схема за подмяна на трансформатори

АЕЦ Козлодуй обяви обществена поръчка за подготовка и осигуряване на транспортно-логистична схема за осъществяване подмяна на сухи силови трансформатори 6/0,4kV. Предметът на поръчката включва проектиране на схема за безопасно транспортиране на ...


20.03.2019   |   УМБАЛ "Свети Иван Рилски" търси доставчик на електрическа енергия

УМБАЛ

Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Свети Иван Рилски" обяви обществена поръчка за доставката на електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група. Поръчката включва осигуряване на услуга по прогнозиране ...


20.03.2019   |   Топлофикация София търси фирма за изграждане на пожароизвестителни системи

Топлофикация София търси фирма за изграждане на пожароизвестителни системи

Топлофикация София обяви обществена поръчка за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на разширение на пожароизвестителни системи на обекти с различно предназначение. Поръчката включва следните обекти на дружеството: служебен ...


19.03.2019   |   НАП търси фирма за ремонт и поддръжка на системи за видеонаблюдение

НАП търси фирма за ремонт и поддръжка на системи за видеонаблюдение

Националната агенция за приходите обяви обществена поръчка за услуги по ремонт и поддръжка, включително и доставка на резервни части, на 17 броя системи за видеонаблюдение. Поръчката включва извършване на пълен технически преглед; външен оглед на ...


18.03.2019   |   Софийска вода търси доставчик на филтърни елементи

Софийска вода търси доставчик на филтърни елементи

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка на керамични филтърни елементи тип "свещ". Поръчката включва елементи за керамичен филтър ф500 за газов компресор и керамичен филтър ф950 за газова линия, като минималният гаранционен срок следва да ...


14.03.2019   |   Община Димово търси фирма за ремонт на канализация

Община Димово търси фирма за ремонт на канализация

Община Димово обяви обществена поръчка за строителни и монтажни работи на канализационни инсталации. Поръчката е разделена на 2 обособени позиции, включващи ремонт на канализация: за повърхностни води на канализационен клон 22 и клон 24 с обща ...


14.03.2019   |   УниБИТ търси фирма за доставка на електрическа енергия

УниБИТ търси фирма за доставка на електрическа енергия

Университет по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) обяви обществена поръчка за доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение. Поръчката включва доставката ...


13.03.2019   |   Топлофикация София търси фирма за доставка на електрическа енергия

Топлофикация София търси фирма за доставка на електрическа енергия

Топлофикация София обяви обществена поръчка за доставка на нетна активна електрическа енергия и членство в балансираща група като непряк член. Предметът на поръчката включва доставката на електрическа енергия за 3 броя обекти с 5 измервателни точки, ...


13.03.2019   |   Ей И Ес-3С Марица Изток I търси доставчик на комплект гумена лента и странични бордове

Ей И Ес-3С Марица Изток I търси доставчик на комплект гумена лента и странични бордове

Ей И Ес-3С Марица Изток I обяви обществена поръчка за услуги по доставката на комплект гумена лента и странички бордове за вакуум филтър от СОИ и подмяна на съществуващите такива. Поръчката включва доставка, демонтаж на съществуващата и монтаж на ...


11.03.2019   |   РЗИ-Стара Загора търси фирма за доставка на електрическа енергия

РЗИ-Стара Загора търси фирма за доставка на електрическа енергия

... всеки, отговарящ на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП) и посочените ...


08.03.2019   |   ВиК-Плевен търси фирма за доставка на водопроводни части

ВиК-Плевен търси фирма за доставка на водопроводни части

Водоснабдяване и канализация - Плевен обяви обществена поръчка за доставка на фасонни водопроводни части. Поръчката е разделена на 4 обособени позиции, включващи доставката на фланци, жиба, фланшови адаптори с толеранс и грипиращ пръстен PN10/16, ...


07.03.2019   |   ЕРП Север търси проектант на обекти от електроразпределителната мрежа

ЕРП Север търси проектант на обекти от електроразпределителната мрежа

ЕРП Север обяви обществена поръчка за проектиране на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН. Поръчката е разделена на 7 обособени позиции, които включват проектиране на мрежите на територията на разпределителен обслужващ център (РОЦ) ...


06.03.2019   |   ЧЕЗ Разпределение обяви търг за нова разпределителна уредба в подстанция Бояна

ЧЕЗ Разпределение обяви търг за нова разпределителна уредба в подстанция Бояна

ЧЕЗ Разпределение обяви търг за изготвяне на работен проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова разпределителна уредба 20 kV в подстанция Бояна 110/20/10,5 kV. Поръчката включва проектиране, доставка и СМР на комплектни ...


06.03.2019   |   Община Смядово обяви търг за система за видеонаблюдение

Община Смядово обяви търг за система за видеонаблюдение

Община Смядово обяви обществена поръчка за внедряване на система за електронно наблюдение. Поръчката включва въвеждане в експлоатация на съответното оборудване и дейности за поддържане на работоспособността му за период от 5 години, като ...


05.03.2019   |   ЧЕЗ избира фирма за доставка на електромерни табла

ЧЕЗ избира фирма за доставка на електромерни табла

ЧЕЗ Разпределение България обяви обществена поръчка за доставка на полимерни електромерни табла за ниско напрежение (НН) за директно и индиректно измерване. Поръчката е разделена в 2 обособени позиции - позиция 1 с предмет "Доставка на електромерни ...


28.02.2019   |   Овергаз Мрежи търси фирма за доставка на регулатори

Овергаз Мрежи търси фирма за доставка на регулатори

Овергаз Мрежи обяви обществена поръчка за доставка на регулатори за природен газ. Поръчката е разделена на 3 обособени позиции, включващи 8000 броя ъглов регулатор, с входящо налягане Рвх.min. ≥ 0,5 bar и Рвх. max ≥ 5 bar и изходящо налягане Ризх.= ...


27.02.2019   |   Община Севлиево търси фирма за ремонт на уличното осветление

Община Севлиево търси фирма за ремонт на уличното осветление

Община Севлиево обяви обществена поръчка за текущ ремонт и поддържане на мрежите и съоръженията за улично осветление. Предметът на поръчката включва контрол и мониторинг на съществуващите мрежи и съоръжения; текущ ремонт и годишна профилактика на ...


27.02.2019   |   Община Самоков търси фирма за доставка на електрическа енергия

Община Самоков търси фирма за доставка на електрическа енергия

Община Самоков обяви обществена поръчка за доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група. Прогнозното количество енергия за срок от 12 месеца е 3500 MW/h, като дневната енергия възлиза на 1585 MW/h, а ...


27.02.2019   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на лопатки за работни колела

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на лопатки за работни колела

ТЕЦ Марица изток 2 обяви обществена поръчка за доставка на мелещи износоустойчиви лопатки за работни колела на мелещи вентилатори. Поръчката включва 1200 броя монолитни износоустойчиви мелещи лопатки, както и по 550 броя вътрешни и външни лопатки и ...


26.02.2019   |   Ей И Ес — 3С Марица Изток I търси доставчик на части за система шлакоотделяне

Ей И Ес — 3С Марица Изток I търси доставчик на части за система шлакоотделяне

Ей И Ес — 3С Марица Изток I обяви обществена поръчка за изработка и доставка на резервни части за система за шлакоотделяне. Поръчката е разделена на 5 обособени позиции, включващи изработката, доставката и ремонта на скрепки за ТСШ 1 и ТСШ 2; както ...


25.02.2019   |   ЕСО търси фирма за дооборудване на система за непрекъсваемо захранване

ЕСО търси фирма за дооборудване на система за непрекъсваемо захранване

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) обяви обществена поръчка за дооборудване на система за непрекъсваемо захранване на резервен диспечерски център в ТДУ "Юг". Поръчката включва изготвянето на работен проект, доставка и монтаж на главно ...


22.02.2019   |   ЕРП Север търси фирма за метрологична проверка на електромери

ЕРП Север търси фирма за метрологична проверка на електромери

Електроразпределение Север (ЕРП Север) обяви обществена поръчка за последваща метрологична проверка на трифазни статични и индукционни електромери. Прогнозното количество за срока на договора предвижда метрологична проверка на електромери - 148 000 ...


21.02.2019   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на резервни части

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на резервни части

ТЕЦ Марица изток 2 обяви обществена поръчка за изработка и доставка на резервни части за изгребвачи на варовик (СОИ) 1-4. Поръчката включва доставката на направляващ възел по чертеж, приложен в техническата документация, като количеството е 200 броя ...


20.02.2019   |   ЕСО търси фирма за доставка на електрическо оборудване

ЕСО търси фирма за доставка на електрическо оборудване

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) обяви обществена поръчка за доставка на изолатори полимерни и междуфазни (дистанционери) за въздушни линии високо напрежение. Поръчката е разделена на 3 обособени позиции, включващи доставка на изолатори, ...


20.02.2019   |   ЕРП Север търси фирма за доставка на кербовъчни инструменти

ЕРП Север търси фирма за доставка на кербовъчни инструменти

Електроразпределение Север (ЕРП Север) обяви обществена поръчка за доставка на ръчни хидравлични кербовъчни инструменти. Инструментите трябва да позволяват кербоване на пресови съединители, предназначени за медни, алуминиеви, алуминиево-стоманени и ...


19.02.2019   |   Софийска вода търси фирма за доставка на кранове

Софийска вода търси фирма за доставка на кранове

Софийска вода обяви обществена поръчка за доставка на бътерфлай кранове с пневматично задвижване. Предметът на поръчката включва бътерфлай кранове фланшови тип с пневматична задвижка PN10; кранове двойно фланшови тип с пневматична задвижка PN10 по ...


18.02.2019   |   КЕВР търси фирма за доставка на електрическа енергия

КЕВР търси фирма за доставка на електрическа енергия

Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обяви обществена поръчка за доставка на електрическа енергия по свободно договорени цени. Общото прогнозно количество енергия за срока на договора е 156 900 kWh за 12-месечен период. Кандидатстващите ...


15.02.2019   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на оборудване за турбини

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на оборудване за турбини

ТЕЦ Марица изток 2 обяви обществена поръчка за доставката на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване. Поръчката е разделена на 7 обособени позиции (ОП), включващи резервни части за питателни, многостъпални, кондензни, ...


14.02.2019   |   ВиК Кърджали търси фирма за доставка на електроматериали

ВиК Кърджали търси фирма за доставка на електроматериали

ВиК Кърджали обяви обществена поръчка за доставката на електроматериали за дружеството в зависимост от тяхната необходимост. Предметът на поръчката включва периодични доставки на различни видове автоматични предпазители, прекъсвачи, контактори, ...


13.02.2019   |   Булгартрансгаз търси фирма за рехабилитация на участък от газопреносната мрежа

Булгартрансгаз търси фирма за рехабилитация на участък от газопреносната мрежа

Булгартрансгаз обяви открита процедура за доставки, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект "Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС Беглеж – КВ Дерманци – КВ Батулци – КВ Калугерово", разделен на етап 1 – "Преносен ...


13.02.2019   |   ДП НКЖИ търси фирма за ремонт и поддръжка на товароподемни кранове

ДП НКЖИ търси фирма за ремонт и поддръжка на товароподемни кранове

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за абонаментна поддържка, ремонт и преустройство на повдигателни СПО с включени доставки на резервни части. Поръчката е разделена на 14 обособени ...


12.02.2019   |   ЧИЕЦ организира семинар, посветен на енергийноефективните услуги

ЧИЕЦ организира семинар, посветен на енергийноефективните услуги

... същността и видовете ЕЕУ; етапите на проектиране; провеждането на обществени поръчки за ЕЕУ; източниците и спецификите при финансирането на подобни ...


12.02.2019   |   Електроразпределение Юг търси доставчик на ремонтна спирала

Електроразпределение Юг търси доставчик на ремонтна спирала

Електроразпределение Юг обяви обществена поръчка за доставката на ремонтна спирала за АС проводник. Съгласно изискванията спиралите следва да бъдат изработени съгласно БДС EN 61284 - Въздушни електрически линии, а изискванията и изпитванията на ...


11.02.2019   |   ГДИН търси фирма за проектиране на видео охранителна система

ГДИН търси фирма за проектиране на видео охранителна система

Главна дирекция Изпълнение на наказанията (ГДИН) обяви обществена поръчка за проектиране на интегрирана видео охранителна система. Поръчката включва анализ и работоспособност на съществуващите локални видеосистеми, дефиниране на функционални ...


08.02.2019   |   Община Ботевград търси фирма за инженерни услуги проектиране и конструиране

Община Ботевград търси фирма за инженерни услуги проектиране и конструиране

Община Ботевград обяви обществена поръчка за изработване на технически проект за внедряване на енергоспестяващи мерки и ремонт на многопрофилната болница за активно лечение в града. Кандидатът следва да е изпълнил минимум една услуга, идентична или ...


07.02.2019   |   Електроразпределение Юг търси фирма за профилактика на системи за непрекъсваемо токозахранване

Електроразпределение Юг търси фирма за профилактика на системи за непрекъсваемо токозахранване

Електроразпределение Юг обяви обществена поръчка за профилактика и подмяна на резервни части на системите за непрекъсваемо токозахранване (UPS) в административни сгради Централа 1 и Централа 2 на дружеството. Предметът на поръчката включва ...


06.02.2019   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси фирма за облицовка на бункери

ТЕЦ Марица изток 2 търси фирма за облицовка на бункери

ТЕЦ Марица изток 2 обяви обществена поръчка за ремонт на вътрешната облицовка на 2 броя бункери за сурови въглища на КА-3 и КА-4 – съгласно зададен обем дейности от документацията на поръчката. Основно място на изпълнение на поръчката е ТЕЦ Марица ...


06.02.2019   |   Община Никола Козлево търси доставчик на газ

Община Никола Козлево търси доставчик на газ

Община Никола Козлево обяви обществена поръчка за доставката на природен газ за нуждите на ДГ Ален мак, с. Вълнари. Поръчката включва доставка на 4800 стандартни куб. м газ. Участникът следва да разполага със сертификат, издаден от акредитирани ...


06.02.2019   |   АЕЦ Козлодуй търси доставчик на серпентини за пароструйни ежектори

АЕЦ Козлодуй търси доставчик на серпентини за пароструйни ежектори

АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставката на серпентини за пароструйни ежектори. Поръчката включва доставката на общо 16 броя серпентини, консервирани и опаковани поединично, като всеки е необходимо да има етикет с номер на чертеж, габаритни размери и ...


05.02.2019   |   ДПФЗД търси доставчик на електрическа енергия

ДПФЗД търси доставчик на електрическа енергия

ДП Фонд затворно дело (ДПФЗД) обяви обществена поръчка за доставката на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група. Поръчката включва доставка на електрическа енергия на средно и ниско напрежение, 6300 мВт/ч за срок от 2 ...


04.02.2019   |   ТЕЦ Варна търси фирма за ремонт на електрооборудване

ТЕЦ Варна търси фирма за ремонт на електрооборудване

ТЕЦ Варна обяви обществена поръчка за ремонт на електрооборудване на блок VI. Предметът на поръчката включва демонтаж, почистване и монтаж на напреженовите трансформатори на звездата и почистване и ремонт на шинопровод 15,75 kV на генератор тип ТВВ- ...


01.02.2019   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на крепежни изделия

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на крепежни изделия

ТЕЦ Марица изток 2 обяви обществена поръчка за доставка на крепежни елементи - болтове и винтове. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца от датата на сключване на договора или до изчерпване на сумата. Предлаганите материали трябва да ...


31.01.2019   |   ДП НКЖИ търси фирма за доставка на електроматериали

ДП НКЖИ търси фирма за доставка на електроматериали

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура (ДП НКЖИ) обяви обществена поръчка за доставката на електроматериали за структурните звена на компанията. Поръчката е разделена на петнадесет обособени позиции, включващи материали за железопътни ...


30.01.2019   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси фирма за доставка на хидразин хидрат

ТЕЦ Марица изток 2 търси фирма за доставка на хидразин хидрат

ТЕЦ Марица изток 2 обяви обществена поръчка за доставка на хидразин хидрат. Предметът на поръчката включва доставката на 12,8 тона активиран хидразин хидрат (100%-ен) със стандартна концентрация на основно вещество 64%, съгласно техническа ...


30.01.2019   |   ЕРП Север търси фирма за доставка на стълбове

ЕРП Север търси фирма за доставка на стълбове

Електроразпределение Север (ЕРП Север) обяви обществена поръчка за доставка на стълбове за ниско и средно напрежение. Доставката следва да се изпълни до складовете на дружеството в градовете Варна, Габрово, Горна Оряховица, Добрич, Разград, Русе, ...


29.01.2019   |   България и Австралия обсъдиха разширяване на търговското сътрудничество

България и Австралия обсъдиха разширяване на търговското сътрудничество

... на взаимен достъп до пазарите на стоки, услуги и обществени поръчки.


29.01.2019   |   Топлофикация-Русе търси фирма за доставка на вентили и електрозадвижвания

Топлофикация-Русе търси фирма за доставка на вентили и електрозадвижвания

Топлофикация-Русе обяви обществена поръчка за доставка на двупътни регулиращи вентили и електрозадвижвания за абонатни станции по зададени технически характеристики. Поръчката включва доставката на двупътен, регулиращ, седлови вентил, балансиран по ...


28.01.2019   |   Президентството търси доставчик на електрическа енергия

Президентството търси доставчик на електрическа енергия

Президентството обяви обществена поръчка за избор на доставчик на нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за сградата на администрацията на президента. Процедурата включва избор на доставчик на електрическа енергия, координатор ...


25.01.2019   |   Метрополитен откри търг за доставка на акумулатори и електрически батерии

Метрополитен откри търг за доставка на акумулатори и електрически батерии

Метрополитен обяви обществена поръчка за доставка на акумулатори, електрически батерии за службите на управление "Експлоатация". Обществената поръчка включва доставката на 16 вида акумулатори и електрически батерии за служби Електроснабдяване, АТДВ ...


24.01.2019   |   Мини Марица-изток търси фирма за сервизна техническа поддръжка на АСУКВ

Мини Марица-изток търси фирма за сервизна техническа поддръжка на АСУКВ

Мини Марица-изток обяви обществена поръчка за сервизна поддръжка на автоматизирана система за оперативен контрол и управление на качеството на въглищата (АСУКВ) в рудник Трояново-север, Трояново-1 и Трояново-3. Предметът на поръчката включва ...


23.01.2019   |   ТУ-Варна търси фирма за доставка на електрическа енергия

ТУ-Варна търси фирма за доставка на електрическа енергия

Технически университет - Варна (ТУ-Варна) обяви обществена поръчка за доставка на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение. Предметът на поръчката включва доставка на ел. енергия - средно и ниско напрежение, от координатор на ...


23.01.2019   |   НДК търси фирма за ремонт и поддръжка на електрически и механични инсталации

НДК търси фирма за ремонт и поддръжка на електрически и механични инсталации

Националният дворец на културата обяви обществена поръчка за абонаментно обслужване на системите за пожароизвестяване и пожарооповестяване. Предметът на поръчката включва ежемесечна профилактика - преглед, тестване на експлоатационната годност на ...


22.01.2019   |   СБАЛО проф. Бойчо Бойчев търси доставчик на парен котел

СБАЛО проф. Бойчо Бойчев търси доставчик на парен котел

СБАЛО проф. Бойчо Бойчев, София обяви обществена поръчка за доставка и монтаж на парен котел тип КП 0,55. Поръчката включва демонтаж на съществуващ парен котел; доставка, сборка, монтаж, пуск и наладка на котела; парен котел тип КП 0,55 с ...


21.01.2019   |   ВиК Бургас търси фирма за доставка на хидранти

ВиК Бургас търси фирма за доставка на хидранти

ВиК Бургас обяви търг за доставка на пожарни хидранти. Поръчката включва хидранти с подземно и надземно изпълнение 70/80, комплектовани с пета, коляно и охранително гърне с капак. Главите на хидрантите следва да са от сферографитен чугун и да са с ...


18.01.2019   |   НВУ Васил Левски търси доставчик на електрическа енергия

НВУ Васил Левски търси доставчик на електрическа енергия

Национален военен университет Васил Левски (НВУ Васил Левски) обяви обществена поръчка за доставка на електрическа енергия. Поръчката включва доставка на нетна активна електрическа енергия на средно и ниско напрежение до обектите на НВУ Васил Левски ...


17.01.2019   |   ВиК Видин търси доставчик на спирателни кранове

ВиК Видин търси доставчик на спирателни кранове

Водоснабяване и канализация Видин обяви обществена поръчка за доставка на шибърни и тротоарни спирателни кранове и пожарни хидранти. Поръчката е разделена на 4 обособени позиции (ОП). ОП 1 включва доставка на спирателни кранове шибърни, с гумиран ...


17.01.2019   |   Софийска вода търси старши специалист снабдяване

Софийска вода търси старши специалист снабдяване

... услуги и строителство, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП) и действащите вътрешни политики, процедури и ... с доставчици; Води кореспонденция с участниците в обществени поръчки и официалните институции; Изготвя документи, съпътстващи процеса ...


16.01.2019   |   Община Златарица търси фирма за доставка на електрическа енергия

Община Златарица търси фирма за доставка на електрическа енергия

Община Златарица обяви обществена поръчка за доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за нуждите на общината. Поръчката включва доставката на нетна енергия, координиране на балансираща ...


16.01.2019   |   ВиК - Варна търси доставчик на вентили за налягане

ВиК - Варна търси доставчик на вентили за налягане

Водоснабдяване и канализация — Варна обяви обществена поръчка за покупка и доставка на вентили за регулиране на изходящото и входящото налягане и поплавкови вентили. Поръчката включва регулатори за работно налягане РN 16 и регулатори за работно ...


15.01.2019   |   АЕЦ Козлодуй търси фирма за изпълнението на топлоизолационни монтажни дейности

АЕЦ Козлодуй търси фирма за изпълнението на топлоизолационни монтажни дейности

АЕЦ Козлодуй обяви обществена поръчка за изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за металоконтрол по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I к-р и тръбопроводи по грееща среда на V и VI блок, ...


14.01.2019   |   Свободна зона—Русе търси фирма за доставка на електрическа енергия

Свободна зона—Русе търси фирма за доставка на електрическа енергия

Свободна зона—Русе обяви обществена поръчка за доставката на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение при свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група. Прогнозното количество електрическа енергия за периодa на ...


10.01.2019   |   Електроразпределение Юг търси доставчик на скоба за закрепване на кабел

Електроразпределение Юг търси доставчик на скоба за закрепване на кабел

Електроразпределение Юг обяви обществена поръчка за доставката на скоба за закрепване на кабел по стълб. Поръчката включва скоба за закрепване на кабели по стоманобетонови стълбове чрез лента от неръждаема стомана 19х0,75 mm, или на изолирани ...


10.01.2019   |   Асарел-Медет обяви тръжна процедура за хидроциклонна станция и помпи

Асарел-Медет обяви тръжна процедура за хидроциклонна станция и помпи

Асарел-Медет публикува покана за участие в тръжна процедура за избор на доставчик на хидроциклонна станция и помпи за предварителна класификация на класа -5 +0 мм от цех "Дезинтеграция". Поръчката се изпълнява по проект "Обновяване и модернизация на ...


09.01.2019   |   ВиК Добрич търси фирма за доставка на електрическа енергия

ВиК Добрич търси фирма за доставка на електрическа енергия

Водоснабдяване и канализация Добрич (В и К Добрич) обяви обществена поръчка за доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител — координатор на стандартна балансираща група за ниво средно и ниско напрежение за обекти на предприятието за ...


09.01.2019   |   Булгартрансгаз търси фирма за абонаментно обслужване на електропроводи

Булгартрансгаз търси фирма за абонаментно обслужване на електропроводи

Булгартрансгаз обяви обществена поръчка за абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи компресорни станции (КС), собственост на компанията. Предметът на поръчката е разделен на 5 обособени позиции, обхващащи абонаментното обслужване на ...


08.01.2019   |   СО Надежда търси фирма за изграждане на електроинсталации

СО Надежда търси фирма за изграждане на електроинсталации

Столична община район Надежда обяви обществена поръчка за строителни и монтажни работи на електротехнически инсталации. Поръчката включва проектиране и ремонтни работи на силова и осветителна електроинсталация в сутерена на ДГ № 15 "Чучулига". ...


07.01.2019   |   АЕЦ Козлодуй търси фирма за доставка на датчици

АЕЦ Козлодуй търси фирма за доставка на датчици

АЕЦ Козлодуй обяви обществена поръчка за доставката на датчици за измерване на разход, ниво и налягане. В обхвата на поръчката е включена доставката на 195 броя датчици за измерване на свръх налягане, налягане-вакуум, абсолютно налягане и ...


21.12.2018   |   ЕВН Топлофикация търси фирма за ремонт на електрооборудване

ЕВН Топлофикация търси фирма за ремонт на електрооборудване

ЕВН Топлофикация обяви обществена поръчка за ремонт на трифазни, монофазни, асинхронни и постояннотокови електродвигатели, електромагнитни бобини и понижаващи трансформатори на "ЕВН България Топлофикация". Предметът на поръчката включва ремонт ( ...


20.12.2018   |   БАН търси фирма за дооборудване на наноиндентор

БАН търси фирма за дооборудване на наноиндентор

Институтът по механика-БАН обяви обществена поръчка за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на дооборудване на наличен наноиндентор G200. Той е оборудван със стандартна XP глава за статична наноиндентация при максимално натоварване от 10 ...


19.12.2018   |   ЧЕЗ Разпределение търси фирма за СМР на преносни и разпределителни електропроводи

ЧЕЗ Разпределение търси фирма за СМР на преносни и разпределителни електропроводи

ЧЕЗ Разпределение България обяви обществена поръчка за строително-монтажни работи (СМР) по съществуващи и нови кабелни мрежи средно напрежение (СрН) и ниско напрежение (НН) на територията на Софийска област. Предметът на поръчката е разделен на 2 ...


19.12.2018   |   Електроразпределение Юг търси фирма за доставка на ръчни инструменти

Електроразпределение Юг търси фирма за доставка на ръчни инструменти

Електроразпределение Юг обяви обществена поръчка за доставка на изолиращи ръчни инструменти до АС 1000 V и DC 1500 V по позиции за дружествата "Електроразпределение" Юг, "ЕВН България Топлофикация" и "ЕВН Център за услуги". Поръчката е разделена на ...


18.12.2018   |   АЕЦ Козлодуй търси фирма за изграждането на тръбопроводна система

АЕЦ Козлодуй търси фирма за изграждането на тръбопроводна система

АЕЦ Козлодуй обяви обществена поръчка за строителни и монтажни работи на нова тръбопроводна и опоро-подвесна система на тръбопроводи от системите 6VF30 и 6VB3. Предметът на поръчката включва претрасиране на тръбопроводи по система 6VF30 и 6VB3, ...


17.12.2018   |   Община Свищов търси фирма за доставка на електрическа енергия

Община Свищов търси фирма за доставка на електрическа енергия

Община Свищов обяви обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия за ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за сградите на община Свищов и звената на бюджетна издръжка. Предметът на поръчката включва доставката ...


14.12.2018   |   ЕСО търси фирма за доставка на кабели и изолирани проводници

ЕСО търси фирма за доставка на кабели и изолирани проводници

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) обяви обществена поръчка за доставка на кабели и изолирани проводници. Поръчката обхваща доставката на кабели ниско напрежение с медни жила и защитен екран, кабели ниско напрежение с медни жила без защитен ...


13.12.2018   |   Над 800 км водопроводна мрежа ще бъде изградена с финансиране по ОПОС

Над 800 км водопроводна мрежа ще бъде изградена с финансиране по ОПОС

... в рамките на процедуратада бъдат обявени повече от 190 обществени поръчки, като първата – за строителство на пречиствателната станция за питейни ...


13.12.2018   |   Летище София търси фирма за доставка и въвеждане в експлоатация на технологична помпа

Летище София търси фирма за доставка и въвеждане в експлоатация на технологична помпа

Летище София обяви обществена поръчка за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологична помпа за разтоварване на авиационно гориво на обект ж.п. Разтоварище. Сред изискванията са да е с периодичен режим на работа; да бъде хоризонтална, ...


12.12.2018   |   БНТ търси доставчик на електрическа енергия

БНТ търси доставчик на електрическа енергия

Българска национална телевизия обяви обществена поръчка за доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група. Предметът й включва извършване на пълната процедура по ...


12.12.2018   |   ЕСО търси фирма за доставка на електрокомпоненти

ЕСО търси фирма за доставка на електрокомпоненти

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) обяви обществена поръчка за доставка на автоматични предпазители, пакетни ключове и бутони. Поръчката е за срок от 4 години, а доставките се извършват след изпращане на заявка за конкретна поръчка от ...


11.12.2018   |   АЕЦ Козлодуй търси фирма за дейности, свързани с годишните планови ремонти

АЕЦ Козлодуй търси фирма за дейности, свързани с годишните планови ремонти

АЕЦ Козлодуй обяви обществена поръчка за изпълнение на ремонтни и електромонтажни дейности по основно и спомагателно оборудване и системи на ядрени енергийни блокове 5 и 6 по време и/или свързани с плановите годишни ремонти през 2019 г. Настоящата ...


10.12.2018   |   Община Поморие търси доставчик на нетна активна електрическа енергия

Община Поморие търси доставчик на нетна активна електрическа енергия

Община Поморие обяви обществена поръчка за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на община Поморие. Обществената поръчка е разделена в 2 обособени позиции. Първата включва доставка на електрическа енергия за уличното осветление ...


06.12.2018   |   Община Раднево търси фирма за реконструкция на водоснабдителна система

Община Раднево търси фирма за реконструкция на водоснабдителна система

Община Раднево обяви обществена поръчка за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна система и съоръжения на с. Сърнево, общ. Раднево и реконструкция и рехабилитация на етернитов водопровод от водоем с. Българене до водоем помпена станция с. ...


05.12.2018   |   АЕЦ Козлодуй търси фирма за подмяна на детектори за концентрация на маслени пари

АЕЦ Козлодуй търси фирма за подмяна на детектори за концентрация на маслени пари

АЕЦ Козлодуй обяви обществена поръчка за подмяна на детектори за концентрация на маслени пари към дизелови двигатели Sulzer 12ZV40/48 от системи 5(6)GV, W, X. Поръчката включва еднофазно проектиране във фаза "работен проект" по частите от проекта, ...


04.12.2018   |   ЕВН България Топлофикация търси доставчик на резервни части за помпи

ЕВН България Топлофикация търси доставчик на резервни части за помпи

ЕВН България Топлофикация обяви обществена поръчка за доставка на резервни части за 3 бр. подхранващи помпи тип HGM 2/11 за подаване на технологична гореща вода към котел утилизатор. Помпите са с дебит 41 m3/h и налягане 105.43 bar (a), както и с ...


03.12.2018   |   Служба "Военна полиция" търси доставчик на пожарогасителни системи

Служба

Служба "Военна полиция" обяви обществена поръчка за доставка на системи за автоматично пожарогасене за сървърни помещения. Обществената поръчка е разделена в 5 обособени позиции според мястото на съответната служба "Военна полиция" и според ...


29.11.2018   |   Община Мъглиж избира фирма за ремонт на улично осветление

Община Мъглиж избира фирма за ремонт на улично осветление

Община Мъглиж обяви обществена поръчка за текущ ремонт на улично осветление на територията на селата Дъбово и Юлиево. Поръчката включва подмяна, доставка и монтаж на съществуващи или липсващи осветителни тела, без да се променя трасето на преносната ...


28.11.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси фирма за доставка на резервни части за работни колела

ТЕЦ Марица изток 2 търси фирма за доставка на резервни части за работни колела

ТЕЦ Марица изток 2 обяви обществена поръчка за доставка на резервни части за работни колела на мелещи вентилатори тип 150/270. Поръчката включва доставка на 2 бр. покривен десен диск, 2 бр. покривен ляв диск, 2 бр. лява диск главина, 2 бр. дясна ...


26.11.2018   |   КОЦ-Русе търси доставчик на електрическа енергия

КОЦ-Русе търси доставчик на електрическа енергия

Комплексен онкологичен център-Русе (КОЦ-Русе) обяви обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група. Прогнозното количество електрическа енергия за срока на договора е 216 117 кWh, ...


23.11.2018   |   АЕЦ Козлодуй търси фирма за подмяна на акумулаторни батерии

АЕЦ Козлодуй търси фирма за подмяна на акумулаторни батерии

АЕЦ Козлодуй обяви обществена поръчка за повишаване на надеждността на система постоянен ток в ОРУ чрез подмяна на акумулаторни батерии. Поръчката включва доставка на 4 бр. акумулаторни батерии с течен електролит с капацитет 605Ah, състоящи се от по ...


22.11.2018   |   УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович търси фирма за инженерно проектиране

УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович търси фирма за инженерно проектиране

Университетска многопрофилна болница за активно лечение Проф. д-р Ст. Киркович - Стара Загора обяви обществена поръчка за инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради. Предметът на поръчката е създаване на работен проект по ...


21.11.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси фирма за ремонт и поддъръжка на инсталации

ТЕЦ Марица изток 2 търси фирма за ремонт и поддъръжка на инсталации

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура на с обявление за сключване на споразумение за абонаментно сервизно поддържане на автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ), автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и връзката им с централизираната ...


20.11.2018   |   НЕК търси фирма за рехабилитация на хидрогенератор във ВЕЦ Девин

НЕК търси фирма за рехабилитация на хидрогенератор във ВЕЦ Девин

Националната електрическа компания (НЕК) обяви обществена поръчка за рехабилитация на хидрогенератор № 2 във ВЕЦ Девин. Изискванията към кандидатите включват изпълняването на минимум 1 дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тази на ...


19.11.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на резервни части за валкови сита и дробилки

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на резервни части за валкови сита и дробилки

ТЕЦ Марица изток 2 обяви обществена поръчка за доставка на резервни части за валкови сита и дробилки. Критериите за подбор на възложителя включват кандидатите да имат минимум една идентична или сходна доставка изпълнена през последните три години, ...


16.11.2018   |   ИАРА избира фирма за модернизиране на патрулни плавателни средства

ИАРА избира фирма за модернизиране на патрулни плавателни средства

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) обяви открита процедура за модернизация на патрулни плавателни средства за контрол в рибарството, собственост на ИАРА. Обществената поръчка включва подмяна на двигатели; изграждане на система за ...


15.11.2018   |   УМБАЛ Александровска обяви търг за доставка на нетна електрическа енергия

УМБАЛ Александровска обяви търг за доставка на нетна електрическа енергия

УМБАЛ Александровска обяви обществена поръчка за доставка на нетна електрическа енергия на ниско и средно напрежение за нуждите на УМБАЛ Александровска. Предметът на поръчката включва доставка на нетна енергия за 15 обекта в УМБАЛ и в дома за ...


14.11.2018   |   АЕЦ Козлодуй избира фирма за извънгаранционно обслужване на симулатор

АЕЦ Козлодуй избира фирма за извънгаранционно обслужване на симулатор

АЕЦ Козлодуй обяви обществена поръчка за извънгаранционно сервизно обслужване на симулатор с пълен обхват на симулация и макет на блочния щит за управление на 6-и в централата. Поръчката включва абонаментно обслужване на 6-и блок (ПМС-1000) в ...


13.11.2018   |   Медицински университет-Варна търси доставчик на електрическа енергия

Медицински университет-Варна търси доставчик на електрическа енергия

Медицински университет-Варна обяви обществена поръчка за доставка на нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение за нуждите на Медицински университет – Варна от координатор на стандартна балансираща група. Предметът на поръчката включва ...


12.11.2018   |   Община Айтос обяви търг за ремонт на водопроводна система

Община Айтос обяви търг за ремонт на водопроводна система

Община Айтос обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос. Поръчката е разделена на 3 обособени позиции, които включват реконструкция и ...


09.11.2018   |   Община Ботевград търси фирма за реконструкция на водопроводи

Община Ботевград търси фирма за реконструкция на водопроводи

Община Ботевград обяви обществена поръчка за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на общината. Поръчката е разделена на 4 обособени позиции, които включват земни работи ...


08.11.2018   |   Инвестират над 5,6 млн. лв. за реконструкция на водопроводи в община Свиленград

Инвестират над 5,6 млн. лв. за реконструкция на водопроводи в община Свиленград

... че предстои подготовка на процедури за провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнители съгласно Закона за обществените ... поръчки. Предвижда се строителните дейности да стартират през ...


08.11.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на части за центробежни помпи

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на части за центробежни помпи

ТЕЦ Марица изток 2 обяви обществена поръчка за доставка на резервни части за СОИ 1-4 за нуждите на дружеството. Поръчката е разделена на 10 обособени позиции, които включват доставка на резервни части за помпи Warman 6/4 D-AH; резервни части за ...


06.11.2018   |   Община Гълъбово търси фирма за ремонт на водопроводи и канализация

Община Гълъбово търси фирма за ремонт на водопроводи и канализация

Община Гълъбово обяви обществена поръчка за реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Помощник, обхващаща 11 броя улици с обща дължина 2988 метра. Реконструкцията включва подмяна на съществуващата водопроводна ...


05.11.2018   |   БДЖ търси фирма за ремонт на товарни вагони

БДЖ търси фирма за ремонт на товарни вагони

БДЖ обяви обществена поръчка за среден (заводски) ремонт до 350 броя товарни вагона, собственост на БДЖ - Товарни превози. Предметът на поръчката е разделен на девет обособени позиции. Те включват: ремонт на 30 бр. товарни вагони тип "Z"; на 30 бр. ...


02.11.2018   |   Енерго-Про откри търг за СМР на електрически инсталации

Енерго-Про откри търг за СМР на електрически инсталации

Електроразпределение Север - Варна обяви открита процедура за избор на изпълнител за строителни и монтажни работи на електрически инсталации на електроразпределителни апарати. Предметът на поръчката е "Извършване на СМР по ремонт на обекти от ...


01.11.2018   |   РДПБЗН–Хасково избира фирма за хидроизолация на покриви

РДПБЗН–Хасково избира фирма за хидроизолация на покриви

Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението - Хасково обяви обществена поръчка за изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции. Предметът на поръчката е разделен в две обособени позиции, включващи ремонт на ...


31.10.2018   |   Община Братя Даскалови избира фирма за изграждане на водопроводи и канализации

Община Братя Даскалови избира фирма за изграждане на водопроводи и канализации

Община Братя Даскалови обяви обществена поръчка за строителни и монтажни работи по общо изграждане на преносни водопроводи и канализация за нуждите на общината. Процедурата е разделена в две обособени позиции с предмет „Реконструкция и подмяна на ...


30.10.2018   |   БДЖ обяви процедура за доставка на резервни части за дизелови мотрисни влакове

БДЖ обяви процедура за доставка на резервни части за дизелови мотрисни влакове

БДЖ - Пътнически превози обяви открита процедура за „Доставка на резервни части за ДМВ Дезиро, серия 10”, делима на 19 обособени позиции. Офертите трябва да отговарят на всички изисквания по каталожен/чертежен номер или тип/модел, в съответствие с ...


29.10.2018   |   БДЖ откри търг за ремонт на тягови трансформатори

БДЖ откри търг за ремонт на тягови трансформатори

БДЖ Товарни превози обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши основен ремонт 10 бр. тягови трансформатори тип 2SL61/5063/47 за електрически локомотиви, серии 43, 44 и 45 за нуждите на дружеството. Основният ремонт трябва да ...


25.10.2018   |   ЕСО избира доставчик на проводници и стоманени въжета

ЕСО избира доставчик на проводници и стоманени въжета

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на алуминиево-стоманени проводници и стоманени въжета за нуждите на дружеството. Продуктите ще се използват при ремонта и поддръжката ...


24.10.2018   |   ВиК Пловдив търси фирма за доставка на съединителни скоби

ВиК Пловдив търси фирма за доставка на съединителни скоби

Водоснабдяване и канализация – Пловдив откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на съединителни скоби по обособени позиции за нуждите на дружеството. Отделните позиции на обществената поръчка са за: 1. Доставка на ...


23.10.2018   |   Мини Марица-изток обяви търг за доставка на инертни материали

Мини Марица-изток обяви търг за доставка на инертни материали

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка чрез покупка на инертни материали за нуждите на дружеството. Обществената поръчка има две обособени позиции: 1. Доставка на инертни материали с размер 0/63 ...


22.10.2018   |   КонтурГлобал търси доставчик на електрически двигатели

КонтурГлобал търси доставчик на електрически двигатели

КонтурГлобал Марица Изток 3 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на електрически двигатели за нуждите на дружеството. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции за доставка на: 1. Електрически ...


19.10.2018   |   Агробиоинститут откри търг за ремонт на лабораторен комплекс

Агробиоинститут откри търг за ремонт на лабораторен комплекс

Агробиоинститут стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши ремонт в лабораторен комплекс на компанията, югоизточно крило, четвърти етаж на сграда на бул. "Драган Цанков" 8. Обществената поръчка се изпълнява във връзка с ...


18.10.2018   |   МУ – Пловдив търси доставчик на машини за 3D биопринтиране

МУ – Пловдив търси доставчик на машини за 3D биопринтиране

Медицински университет — Пловдив обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на машина за 3D биопринтиране с пневматично и бутално екструдиране за нуждите на университета. Минималните технически изисквания са: обем на ...


16.10.2018   |   Столична община откри търг за поддръжка на съоръжения към находище на минерална вода

Столична община откри търг за поддръжка на съоръжения към находище на минерална вода

Столична община стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши поддържане на техническите съоръжения към находище на минерална вода "София-център". Предметът на обществената поръчка включва поддръжката на: каптаж на естествен ...


15.10.2018   |   Министерството на отбраната търси фирма за обслужване на газотурбинен двигател

Министерството на отбраната търси фирма за обслужване на газотурбинен двигател

Министерството на отбраната (МО) обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши сервизно обслужване на газотурбинeн двигател тип ASTAZOU IV M1. Предметът на обществената поръчка включва: Оценка (дефектация) на фактическото ...


12.10.2018   |   Мини Марица-изток търси доставчик на ГТЛ със стоманен корд

Мини Марица-изток търси доставчик на ГТЛ със стоманен корд

Мини Марица-изток обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на гумени транспортни ленти (ГТЛ) със стоманен корд за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка има три обособени позиции: 1. Доставка на ...


11.10.2018   |   МУ – Пловдив откри търг за доставка на машина за лазерно синтероване на метали

МУ – Пловдив откри търг за доставка на машина за лазерно синтероване на метали

Медицински университет – Пловдив обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на автоматична машина за директно лазерно синтероване на метали на базата на 3D CAD данни. Предметът на обществената поръчка включва доставка ...


10.10.2018   |   ICGB стартира последната ключова процедура за консултант за газовата връзка с Гърция

ICGB стартира последната ключова процедура за консултант за газовата връзка с Гърция

ICGB стартира последната от ключовите обществени поръчки за проекта "Строеж на междусистемна газова връзка Гърция-България". ...


10.10.2018   |   Електроенергиен системен оператор търси доставчик на прекъсвачи

Електроенергиен системен оператор търси доставчик на прекъсвачи

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на прекъсвачи ВН за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка обхваща доставка на елегазови прекъсвачи за номинално ...


09.10.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 откри търг за ремонт на ролки и гирлянди

ТЕЦ Марица изток 2 откри търг за ремонт на ролки и гирлянди

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши ремонт в заводски условия на ролки и гирлянди за нуждите на дружеството. Кандидатите трябва да имат изпълнена минимум една идентична или сходна на предмета на ...


05.10.2018   |   ЧЕЗ откри търг за изграждане на плац за маневриране на тежка техника

ЧЕЗ откри търг за изграждане на плац за маневриране на тежка техника

ЧЕЗ Разпределение България откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши изграждане на плац за маневриране на тежка техника на територията на централен склад "Дружба" в София. Видовете строително-монтажни работи (СМР) и техните ...


04.10.2018   |   Мини Марица-изток откри търг за провеждане на пробивно-взривни работи

Мини Марица-изток откри търг за провеждане на пробивно-взривни работи

Мини Марица-изток обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши изготвяне на паспорти и провеждане на пробивно-взривни работи (ПВР) в дружеството. Изпълнението на ПВР включва проучвателно сондиране за установяване на обема на ...


03.10.2018   |   ЕСО откри търг за осигуряване на микросреда в сървърно помещение

ЕСО откри търг за осигуряване на микросреда в сървърно помещение

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да осигури микросреда в специализирано сървърно помещение в сградата на ТДУ "Юг" за нуждите на дружеството. Избраният изпълнител трябва да осигури ...


02.10.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси фирма за доставка на тръби

ТЕЦ Марица изток 2 търси фирма за доставка на тръби

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на тръби за нуждите на дружеството. Обществената поръчка има три обособени позиции: 1. Доставка на тръби от въглеродна стомана; 2. Доставка на тръби от ...


01.10.2018   |   ЕРП Север търси доставчик на автоматични и товарови прекъсвачи

ЕРП Север търси доставчик на автоматични и товарови прекъсвачи

Електроразпределение Север обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи и товарови прекъсвачи за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени ...


27.09.2018   |   НКИЗ обяви търг за инженеринг на инфраструктурни обекти

НКИЗ обяви търг за инженеринг на инфраструктурни обекти

Национална компания индустриални зони (НКИЗ) стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР за изпълнение на инфраструктура за обекти на дружеството. В рамките на обществената ...


26.09.2018   |   Община Разград обяви търг за изграждане на складово хале

Община Разград обяви търг за изграждане на складово хале

Община Разград обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши инженеринг на складово хале ОП "Бизнес зона Перистър" – проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор. Дейностите следва да се извършват въз основа на ...


25.09.2018   |   Мини Марица-изток избира доставчик на зъбни колела

Мини Марица-изток избира доставчик на зъбни колела

Мини Марица-изток откри процедура за избор на иззпълнител, който ще извършва периодични доставки на зъбни колела за ТМО и ГТЛ с модул от 2,5 до 10 по две обособени позиции. Участниците трябва да разполагат с ремонтна база и валиден сертификат по ISO ...


21.09.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 откри търг за пещостроителни и изолационни работи

ТЕЦ Марица изток 2 откри търг за пещостроителни и изолационни работи

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши пещостроителни и изолационни работи по време на основни, средни и аварийни ремонти на котлоагрегати, турбоагрегати, сероочистващи инсталации и инсталации за ...


19.09.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на части за парни турбини

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на части за парни турбини

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на 3 бр. хидравлични цилиндри за парни турбини тип TCDF36. Доставените хидравлични цилиндри трябва да съответстват на действащите в страната стандартни и ...


17.09.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на резервни части за шламови помпи

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на резервни части за шламови помпи

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на резервни части за шламови помпи за нуждите на дружеството. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции съгласно спецификации и технически ...


14.09.2018   |   Мини Марица-изток обяви търг за ремонт на тежко минно оборудване

Мини Марица-изток обяви търг за ремонт на тежко минно оборудване

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши ремонти на тежко минно оборудване за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка има три обособени позиции: 1. Ремонт на роторни багери тип Rs 2000 ( ...


13.09.2018   |   НЕК откри търг за доставка на изделия от метални нишки

НЕК откри търг за доставка на изделия от метални нишки

Национална електрическа компания обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на изделия от метални нишки за изпълнение на планови ремонти и инвестиции. Обществената поръчка се отнася за нуждите на предприятие "Язовири и ...


12.09.2018   |   Мини Марица-изток откри търг за доставка на тръби и свързващи елементи

Мини Марица-изток откри търг за доставка на тръби и свързващи елементи

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на тръби и свързващи елементи за водоотливните системи на рудниците към дружеството. Предметът на поръчката е разделен на обособени позиции: 1. Доставка на ...


11.09.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на ножови шибъри

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на ножови шибъри

ТЕЦ Марица изток 2 стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на ножови шибъри за багерни помпени станции за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка има две обособени позиции: 1. Доставка на ножови ...


10.09.2018   |   Булгартрансгаз търси фирма за консултантска дейност по строеж

Булгартрансгаз търси фирма за консултантска дейност по строеж

Българтрансгаз обяви процедура за избор на фирма, която трябва да извърши упражняване на консултантска дейност за строежи от системата за пренос на природен газ на дружеството. Предметът на обществената поръчка е разделен на 4 обособени позиции: 1. ...


07.09.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 откри търг за доставка на хидромотор

ТЕЦ Марица изток 2 откри търг за доставка на хидромотор

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на хидромотор за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка обхваща доставка на хидромотор за задвижване на роторно колело (РК) на комбинирано ...


05.09.2018   |   Мини Марица-изток обяви търг за доставка на ролки за ГТЛ

Мини Марица-изток обяви търг за доставка на ролки за ГТЛ

Мини Марица-изток обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка чрез покупка на ролки за гумено-транспортни ленти 1800 за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции: 1. ...


04.09.2018   |   ВиК Русе обяви търг за ремонт на когенератори

ВиК Русе обяви търг за ремонт на когенератори

Водоснабдяване и канализация – Русе откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши ремонт и въвеждане в експлоатация на 2 бр. когенератори за пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Русе. Когенераторните агрегати – тип ...


03.09.2018   |   Откриха търг за инженеринг по договор за въвеждане на енергоефективни мерки

Откриха търг за инженеринг по договор за въвеждане на енергоефективни мерки

Академика 2011 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши инженеринг по договор за въвеждане на енергоефективни мерки на тренировъчна зала "Зимен дворец на спорта" в София. Предметът на обществената поръчка обхваща привеждането ...


31.08.2018   |   Мини Марица-изток търси доставчик на части за роторен багер

Мини Марица-изток търси доставчик на части за роторен багер

Мини Марица-изток обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на зъб, кован с наварка за роторен багер SRs 2000 за нуждите на дружеството. Необходими са общо 41 800 броя, като доставките ще се извършват при необходимост ...


30.08.2018   |   Мини Марица-изток обяви търг за доставка на трифазни двигатели

Мини Марица-изток обяви търг за доставка на трифазни двигатели

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка чрез покупка на трифазни двигатели за средно и ниско напрежение за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка има три обособени позиции: 1. ...


29.08.2018   |   Община Пазарджик търси фирма за доставка и поддръжка на видеооборудване

Община Пазарджик търси фирма за доставка и поддръжка на видеооборудване

Община Пазарджик обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на видеооборудване, както и поддръжка на изградената система за видеонаблюдение. Предвижда се изграждане и поддръжка на ...


27.08.2018   |   Фирма за енергиен мониторинг от ЮАР търси български партньори

Фирма за енергиен мониторинг от ЮАР търси български партньори

... Банка в Близкия Изток и работа като подизпълнител по обществени поръчки с фирми от Норвегия и в редица страни на ...


24.08.2018   |   ТЕЦ Бобов дол търси фирма за доставка на калодки

ТЕЦ Бобов дол търси фирма за доставка на калодки

ТЕЦ Бобов дол обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на чугунени калодки тип P10-320 – 162 тона и тип P10-250 – 18 тона за нуждите на дружеството. Калодките трябва да са почистени от питатели, отливъци, формовачна ...


23.08.2018   |   Мини Марица-изток търси доставчик на багерни ролки

Мини Марица-изток търси доставчик на багерни ролки

Мини Марица-изток обяви търг за доставка на багерни ролки за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка има две обособени позиции: 1. Доставка на ролки, носещи, за багери – 32 вида; 2. Доставка на ролки, поддържащи, за багери – 10 ...


22.08.2018   |   ВиК - Враца откри търг за доставчик на ел. енергия

ВиК - Враца откри търг за доставчик на ел. енергия

Водоснабдяване и канализация - Враца обяви обществена поръчка за избор на доставчик на нетно количество ел. енергия и координатор на балансираща група за нуждите на дружеството в 160 обекта. Доставката следва да се извърши чрез покупка на ел. ...


22.08.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на нагревни повърхности за котлоагрегати

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на нагревни повърхности за котлоагрегати

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип Еп 670-140 (П-62) за нуждите на дружеството. Обществената поръчка е разделена на пет обособени позиции: 1. ...


21.08.2018   |   ДП РВД търси фирма за модернизация на пожароизвестителна система

ДП РВД търси фирма за модернизация на пожароизвестителна система

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД) обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши изграждане и модернизация на пожароизвестителна и пожарогасителна системи. Предметът на обществената поръчка има ...


20.08.2018   |   Община Разлог търси доставчик на нов верижен булдозер

Община Разлог търси доставчик на нов верижен булдозер

Община Разлог стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на фабрично нов верижен булдозер за нуждите на Общинско предприятие "Регионално депо – Разлог". Участникът следва да е изпълнил през последните три години, ...


17.08.2018   |   БДЖ търси фирма за поддръжка на стругове

БДЖ търси фирма за поддръжка на стругове

БДЖ–Товарни превози обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши абонаментно поддържане на 9 бр. стругове във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на БДЖ-Товарни превози за едногодишен период. Предметът на обществената ...


16.08.2018   |   Агробиоинститут обяви търг за ремонт на лабораторен комплекс

Агробиоинститут обяви търг за ремонт на лабораторен комплекс

Агробиоинститут обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши ремонт в лабораторен комплекс на дружеството в сграда на бул. "Драган Цанков", София. Предметът на обществената поръчка е изпълнение на проект "Устойчиво оползотворяване ...


14.08.2018   |   КонтурГлобал търси доставчик на гумено-транспортна лента

КонтурГлобал търси доставчик на гумено-транспортна лента

КонтурГлобал Марица изток 3 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на гумено-транспортна лента (ГТЛ) за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка има три обособени позиции: 1. Гумено-транспортна ...


10.08.2018   |   Булгартрансгаз избира доставчик на пожароизвестителна система

Булгартрансгаз избира доставчик на пожароизвестителна система

Булгартрансгаз откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пожароизвестителна система в сграден фонд на подземното газохранилище Чирен. Поръчката включва гаранционна поддръжка и гаранционно ...


08.08.2018   |   Софийското метро избира доставчик на шунтови реактори

Софийското метро избира доставчик на шунтови реактори

Общинското дружество Метрополитен, което обслужва линиите на софийското метро, откри търг за доставка на 8 бр. сухи шунтови реактори за ограничаване на отдаваната в електроразпределителната мрежа реактивна енергия от електрозахранващи линии средно ...


07.08.2018   |   Софийска вода търси фирма за изграждане на катодна защита на водопровод

Софийска вода търси фирма за изграждане на катодна защита на водопровод

Софийска вода обяви обществена поръчка за изграждане на катодна защита на водопровод Искър в Участък 4 - от Апаратна камера "Злия камък" до ПСПВ "Бистрица", и Участък 5 - от Апаратна камера при "Връх 13" до ПСПВ "Панчарево". Катодната защита трябва ...


06.08.2018   |   Мини Марица-изток избира доставчик на филтри за технологична механизация

Мини Марица-изток избира доставчик на филтри за технологична механизация

Мини Марица-изток обяви обществена поръчка за доставка на филтри за технологична механизация по две обособени позиции. Предметът на поръчката включва доставка на филтри за машини KOMATSU и на рециклирани филтри за KOMATSU D-65EX17. Опаковката на ...


03.08.2018   |   ЕСО откри търг за доставка на система за оползотворяване на отпадна топлина от автотрансформатори

ЕСО откри търг за доставка на система за оползотворяване на отпадна топлина от автотрансформатори

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) обяви обществена поръчка за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова система за оползотворяване на отпадна топлина от автотрансформатори в п/ст "Пловдив". Поръчката обхваща изграждане на ...


31.07.2018   |   Летище София избира доставчик на химикали за почистване на писти

Летище София избира доставчик на химикали за почистване на писти

Летище София обяви обществена поръчка за доставка и нанасяне на биоразградими и екологично безопасни химикали за почистване от наслагвания на гума на контактните зони на пистата за излитане и кацане (ПИК). Доставчикът трябва да подготви препарата за ...


30.07.2018   |   Мини Марица-изток избира доставчик на кислород под налягане

Мини Марица-изток избира доставчик на кислород под налягане

Мини Марица-изток откри процедура за избор на изпълнител, който ще извършва доставки на кислород, сгъстен под налягане в бутилки. Доставките ще се извършват при необходимост по заявки, изготвени от възложителя. Необходими са общо 69 600 куб. м ...


27.07.2018   |   Община Момчилград обяви търг за подмяна на вътрешна водопроводна мрежа

Община Момчилград обяви търг за подмяна на вътрешна водопроводна мрежа

Община Момчилград стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши строително-монтажни работи за подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в село Нановица. Изпълнението на СМР включва изпълнение на работи, включващи изкопи и насипи, ...


26.07.2018   |   ДП НКЖИ търси доставчик на силови агрегати

ДП НКЖИ търси доставчик на силови агрегати

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на нови силови агрегати тип ЯМЗ и окомплектовка към тях. Обществената поръчка има две обособени позиции: 1. "Доставка на нови ...


25.07.2018   |   ТЕЦ AES Гълъбово търси доставчик на акумулаторни батерии

ТЕЦ AES Гълъбово търси доставчик на акумулаторни батерии

ТЕЦ AES Гълъбово обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на стационарни акумулаторни батерии за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка обхваща доставката на 8 броя стационарни акумулаторни батерии, ...


24.07.2018   |   ЧЕЗ обяви търг за доставка на мобилни терминали

ЧЕЗ обяви търг за доставка на мобилни терминали

ЧЕЗ Разпределение България обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на мобилни терминали за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции: 1. Доставка на мобилни ...


20.07.2018   |   ЕРП Север търси доставчик на уред за изпитване на кабели

ЕРП Север търси доставчик на уред за изпитване на кабели

Електроразпределение Север откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на преносим уред за високоволтово изпитване на кабели за СрН. Мястото на изпълнение на поръчката е до складове на дружеството в градовете Варна, ...


19.07.2018   |   Метрополитен търси доставчик на части за съобщително оборудване

Метрополитен търси доставчик на части за съобщително оборудване

Метрополитен обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на резервни части и компоненти за радиотелевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване за системи,поддържани от служба АТДВ и СВ. ...


18.07.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на верига за котлоагрегати

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на верига за котлоагрегати

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на скребкова верига за котлоагрегати тип ПК 38-4 и Еп 670-140 (П-62) – 4700 м. Кандидатът следва да е изпълнил минимум една доставка, идентична или сходна с ...


17.07.2018   |   ТЕЦ Варна откри търг за модернизация на оборудване

ТЕЦ Варна откри търг за модернизация на оборудване

ТЕЦ Варна стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва ъпгрейд на информационно-управляващите системи на блокове № 4, № 5 и № 6 в ТЕЦ Варна, модернизация на газо-мазутната уредба на блок № 5 и интегрирането й с управляващата система на ...


16.07.2018   |   АЕЦ Козлодуй търси доставчик на оборудване за притир машини

АЕЦ Козлодуй търси доставчик на оборудване за притир машини

АЕЦ Козлодуй стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на оборудване, резервни части и консумативи за притир машини, производство на фирма EFCO MASCHINENBAU GMBH. Те са необходими за гарантиране качественото ...


12.07.2018   |   Мини Марица-изток избира доставчик на ролки за ГТЛ

Мини Марица-изток избира доставчик на ролки за ГТЛ

Мини Марица-изток откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка чрез покупка на три вида ролки за гумено-транспортни ленти (ГТЛ) 2250: ролка носеща А194х900-6312 (3200 броя), ролка носеща А194х600-6312 (1600 броя) и ролка ...


11.07.2018   |   ЦХА – Варна търси доставчик на 5-осна фрезова машина

ЦХА – Варна търси доставчик на 5-осна фрезова машина

Институт по металознание, съоръжения и технологии "Акад. Ангел Балевски" с Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) — Варна обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 5-осна фрезова ...


04.07.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за обслужване и ремонт на разпалващи инсталации

ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за обслужване и ремонт на разпалващи инсталации

ТЕЦ Марица изток 2 стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши сервизно обслужване и ремонт на разпалващите инсталации на КА от 1 до 12 за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка обхваща 72 броя техническо ...


03.07.2018   |   Мини Марица-изток търси доставчик на лагери

Мини Марица-изток търси доставчик на лагери

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на диаметрално делим лагер за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка обхваща доставката чрез покупка радиален, ролков, диаметрално делим ...


28.06.2018   |   2,4 млн. евро инвестират в рехабилитацията на ПСПВ Студена-Перник

2,4 млн. евро инвестират в рехабилитацията на ПСПВ Студена-Перник

... съответствие с правилата на Световната банка за провеждане на обществени поръчки за проектиране, доставка и монтаж на съоръжения. Срокът за ...


28.06.2018   |   ТЕЦ AES Гълъбово обяви търг за ремонт на външно покритие на охладителна кула

ТЕЦ AES Гълъбово обяви търг за ремонт на външно покритие на охладителна кула

ТЕЦ AES Гълъбово стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши ремонт на външно горно покритие на охладителна кула за нуждите на дружеството. Ремонтът ще се състои при два спрени блока. Дейността ще бъде извършена от алпинисти, ...


27.06.2018   |   Община Варна откри търг за обследване на енергийна ефективност

Община Варна откри търг за обследване на енергийна ефективност

Община Варна стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши обследване на енергийна ефективност на сгради, системи за външно изкуствено осветление, промишлени системи и др. Изпълнението на поръчката обхваща: 1. Обследването за ...


26.06.2018   |   ЧЕЗ стартира търг за доставка на стълбове за електропроводи

ЧЕЗ стартира търг за доставка на стълбове за електропроводи

ЧЕЗ Разпределение България обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на за въздушни електропроводни линии напрежение за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка обхваща доставката на композитни ...


25.06.2018   |   Булгартрансгаз обяви търг за проектиране и изграждане на преносен газопровод

Булгартрансгаз обяви търг за проектиране и изграждане на преносен газопровод

Булгартрансгаз откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши инвестиционно проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на етап "Преносен газопровод от българо-турската граница до ГИС "Странджа" и възел за включване към транзитните ...


22.06.2018   |   Столична община обяви търг за поддръжка на технически съоръжения в помпена станция

Столична община обяви търг за поддръжка на технически съоръжения в помпена станция

Столична община откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши поддържане на технически съоръжения, обслужващи помпена станция в зона Б-5. Предметът на обществената поръчка включва поддръжка на помпена станция с 2 бр. потопяеми ...


21.06.2018   |   ЕСО търси доставчик на алуминиево-стоманени проводници и стоманени въжета

ЕСО търси доставчик на алуминиево-стоманени проводници и стоманени въжета

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) стартира обществена поръчка с предмет "Доставка на алуминиево-стоманени проводници и стоманени въжета" за нуждите на дружеството. Избраният изпълнител следва да достави алуминиево-стоманените проводници и ...


20.06.2018   |   Пристанище Варна търси доставчик на лагери, семеринги и ремъци

Пристанище Варна търси доставчик на лагери, семеринги и ремъци

Пристанище Варна обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на лагери, семеринги и ремъци за нуждите на дружеството. Избраният изпълнител трябва да притежава доказан опит в доставки, идентични или сходни с предмета на ...


19.06.2018   |   Мини Марица-изток обяви търг за резервни части за локомотиви

Мини Марица-изток обяви търг за резервни части за локомотиви

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на калодки за електрически локомотив, калаена композиция и тягови акумулаторни батерии. Предметът на обществената поръчка има три обособени позиции: 1. ...


18.06.2018   |   ИАОС търси доставчик на консумативи за дейонизатори

ИАОС търси доставчик на консумативи за дейонизатори

Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) обяви търг за избор на изпълнител, който да извърши доставка и монтаж на консумативи и сервиз за системи за чиста вода (дейонизатори). Обособени са седем позиции: 1. Доставка и монтаж на консумативи и ...


15.06.2018   |   Мини Марица-изток търси доставчик на адаптери и зъби за SRs 4000

Мини Марица-изток търси доставчик на адаптери и зъби за SRs 4000

Мини Марица-изток откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на адаптери и зъби за SRs 4000 за нуждите на дружеството. Избраният изпълнител следва да подбере вида на комплекта адаптер—корона, така че да се монтират на ...


13.06.2018   |   НОИ обяви търг за абонаментна поддръжка на UPS системи

НОИ обяви търг за абонаментна поддръжка на UPS системи

Национален осигурителен институт (НОИ) обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши абонаментна поддръжка на системи за гарантирано непрекъсваемо електрозахранване (ДГ, АВР и UPS), монтирани в сгради на НОИ, включително ...


12.06.2018   |   АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на комутационна апаратура

АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на комутационна апаратура

АЕЦ Козлодуй стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на високоволтова комутационна апаратура за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка включва доставката на: висиковолтови прекъсвачи за ...


11.06.2018   |   ВиК Силистра търси доставчик на резервни части за багери

ВиК Силистра търси доставчик на резервни части за багери

Водоснабдяване и канализация – Силистра обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на резервни части за багери New Holland LB95B, New Holland B110B, New Holland B115B за нуждите на дружеството. Предметът на обществената ...


08.06.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на части за парни турбини

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на части за парни турбини

ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на резервни части за турбинно, електрическо и КИП оборудване и извършване на технически консултантски услуги. Предметът на поръчката е разделен на две позиции: 1. ...


07.06.2018   |   ВиК Монтана търси доставчик на фитинги и кранове

ВиК Монтана търси доставчик на фитинги и кранове

ВиК монтана обяви обществена поръчка с предмет доставка на поцинковани фитинги и спирателни кранове за нуждите на дружеството. Обща прогнозна стойност на поръчката е 70 000 лв. без ДДС. Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие е 14 ...


07.06.2018   |   ДП РВД търси фирма за въвеждане в експлоатация на UPS

ДП РВД търси фирма за въвеждане в експлоатация на UPS

Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП РВД) откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка, монтаж и пускане в експлоатация на UPS-и за обекти на дружеството. Предметът на обществената поръчка включва ...


04.06.2018   |   Софийска вода избира доставчик на непрекъсваеми захранвания и батерии

Софийска вода избира доставчик на непрекъсваеми захранвания и батерии

Софийска вода даде ход на процедура за избор на фирма, която да извърши доставка на непрекъсваеми захранвания (UPS) и батерии. Общата прогнозна стойност на поръчката е 69 000 лв. без ДДС. Крайният срок за получаване на офертите е 8 юни т. г. Пълните ...


04.06.2018   |   Софийска вода търси доставчик на анализатор за питейно-битови води

Софийска вода търси доставчик на анализатор за питейно-битови води

Софийска вода обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на анализатор за общ органичен въглерод (TOC Analyser) и на светлинен микроскоп с дигитална камера за нуждите на ...


01.06.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на резервни части за булдозери

ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на резервни части за булдозери

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извръши доставка на резервни части за булдозери Liebherr за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка е разделен на две позиции: 1. Доставка на резервни части ...


31.05.2018   |   Община Ловеч обяви търг за обследване на енергийна ефективност на сгради

Община Ловеч обяви търг за обследване на енергийна ефективност на сгради

Община Ловеч стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши обследване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Избраният изпълнител следва да извърши установяване на техническите характеристики, архитектурно ...


30.05.2018   |   Мини Марица-изток стартира търг за рехабилитация на багери

Мини Марица-изток стартира търг за рехабилитация на багери

Мини Марица-изток обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши пълна рехабилитация на багери от типа SRs 2000 за нуждите на дружеството. Предвижда се рехабилиацията на 5 багера от типа SRs 2000 — № 242, № 341, № 342, № 344 и № 141 ...


29.05.2018   |   ВиК Варна търси доставчик на инертни материали

ВиК Варна търси доставчик на инертни материали

Водоснабдяване и канализация – Варна обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на инертни материали за нуждите на дружеството. Прогнозните количества на година са както следва: 1. Пясък за пътни настилки — 12 000 т; 2. ...


28.05.2018   |   ЧЕЗ избира доставчик на шинодържатели и клеми стержен-въже

ЧЕЗ избира доставчик на шинодържатели и клеми стержен-въже

ЧЕЗ Разпределение България обяви старта на процедура за избор на фирма, която да извърши доставка на шинодържатели и клеми стержен-въже. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 58 825 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти за ...


28.05.2018   |   ICGB откри търг за археологически проучвания по трасето на газовата връзка с Гърция

ICGB откри търг за археологически проучвания по трасето на газовата връзка с Гърция

ICGB стартира процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Извършване на археологически проучвания на археологически обекти, установени на трасето на газопровод “Междусистемна газова връзка Гърция-България”. Обект на археологически ...


22.05.2018   |   ЕВН обяви търг за безразрушителен контрол на заварени съединения

ЕВН обяви търг за безразрушителен контрол на заварени съединения

ЕВН България Топлофикация стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши безразрушителен контрол на заварени съединения, основен метал на топлопреносни мрежи и eнергийни съоръжения, разрушителен контрол на метала, оценка на ...


18.05.2018   |   Община Самоков обяви търг за реконструкция на водопроводна мрежа

Община Самоков обяви търг за реконструкция на водопроводна мрежа

Община Самоков стартира процедура за реконструкция на водопроводната мрежа в село Широки дол. Обществената поръчка обхваща изграждане на водопровод с обща дължина 14 594,50 м, от които за 13 248 м се предвижда подмяна на съществуващата водопроводна ...


17.05.2018   |   ЕСО търси доставчик на апаратура за проверка на електромери

ЕСО търси доставчик на апаратура за проверка на електромери

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на мобилна апаратура за проверка на електромери за нуждите на дружеството. Поръчката обхваща доставка чрез покупка на 13 комплекта ...


16.05.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на части за багерни екскаватори

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на части за багерни екскаватори

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на опорен лагер въртене горна багерна част (ГБЧ) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) Strahan & Hensaw. Кандидатите следва да са изпълнили дейности с ...


16.05.2018   |   ВиК Пазарджик избира доставчик на водомери за питейна вода

ВиК Пазарджик избира доставчик на водомери за питейна вода

ВиК Пазарджик стартира процедура за избор на фирма, която да извърши доставка на водомери за питейна вода и компоненти за системи за дистанционно отчитане за нуждите на дружеството. Доставките ще бъдат извършвани за период от от 24 месеца, след ...


14.05.2018   |   Община Видин търси доставчик на електрически материали и консумативи

Община Видин търси доставчик на електрически материали и консумативи

Община Видин обяви обществена поръчка с предмет "Доставка на електрически материали и консумативи за нуждите на Звено за поддържане и ремонт на улично осветление и електрически съоръжения, общинска собственост към Община Видин за 2018 година по три ...


10.05.2018   |   ВиК Пловдив с публична покана за полагане на водопровод по безизкопна технология

ВиК Пловдив с публична покана за полагане на водопровод по безизкопна технология

ВиК Пловдив даде ход на процедура за избор на фирма, която да изпълни дейностите по полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от дружеството. Предметът на обществената поръчка обхваща полагане на ...


09.05.2018   |   Министерство на отбраната откри търг за акумулаторни батерии

Министерство на отбраната откри търг за акумулаторни батерии

Министерството на отбраната обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на акумулаторни батерии за военни формирования на територията на България. Обществената поръчка има три обособени позиции: 1. Доставка на ...


08.05.2018   |   Брикел търси доставчик на калциева хидратна вар

Брикел търси доставчик на калциева хидратна вар

Брикел обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши периодична доставка на калциева хидратна вар за нуждите на компанията. Основното място на изпълнение е производствената и складова база на Брикел, гр. Гълъбово, обл. Стара Загора ...


03.05.2018   |   Община Поморие избира фирма за изграждане и реконструкция на канализация

Община Поморие избира фирма за изграждане и реконструкция на канализация

Община Поморие даде ход на процедура за избор на изпълнител, който да извърши дейности по изграждане и реконструкция на канализационна мрежа на територията на общината. Предметът на обществената поръчка е "Изграждане на канализация по ул. Крайбрежна ...


03.05.2018   |   Мини Марица-изток търси доставчик на полиуретанови пръстени за ГТЛ

Мини Марица-изток търси доставчик на полиуретанови пръстени за ГТЛ

Мини Марица-изток обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на полиуретанови пръстени за гумено-транспортни ленти (ГТЛ) за нуждите на дружеството. Необходими са 84 000 бр. пръстени 189х102х50 за ГТЛ 1800, като ...


02.05.2018   |   ICGB стартира процедурата за проектиране и строителство на газова връзка Гърция-България

ICGB стартира процедурата за проектиране и строителство на газова връзка Гърция-България

... са изпратени за публикуване в Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки (АОП), както и в Официален вестник на ...


02.05.2018   |   Община Варна обяви търг за обследване на енергийна ефективност

Община Варна обяви търг за обследване на енергийна ефективност

Община Варна стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши обследване за енергийна ефективност на няколко различни обекта. Предметът на обществената поръчка включва: Обследване на енергийна ефективност на сгради; на системи за ...


30.04.2018   |   ТЕЦ Варна с търг за ремонт на електрооборудване

ТЕЦ Варна с търг за ремонт на електрооборудване

ТЕЦ Варна обяви процедура за избор на фирма, която да извърши ремонт на електрооборудване на блок №4. Подробни изисквания по изпълнението са посочени в документацията към обществената поръчка. Стойността на търга е 325 000 лв. без ДДС. Крайният срок ...


27.04.2018   |   Община Елин Пелин търси доставчик на комбиниран багер-товарач

Община Елин Пелин търси доставчик на комбиниран багер-товарач

Община Елин Пелин обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка при условия на финансов лизинг на комбиниран багер-товарач и машина за инжекционно запълване на дупки в асфалтови пътни настилки за нуждите на общината. ...


26.04.2018   |   ВиК Враца с търг за извънгаранционно обслужване на помпи

ВиК Враца с търг за извънгаранционно обслужване на помпи

ВиК Враца публикува обявление за обществена поръчка с предмет извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на дружеството. Общата прогнозна стойност на поръчката е 60 000 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти за участие е 30 април т. ...


26.04.2018   |   ВиК Бургас избира изпълнител на инсталация за UV дезинфекция

ВиК Бургас избира изпълнител на инсталация за UV дезинфекция

ВиК Бургас обяви процедура за избор на фирма, която да проектира и конструира инсталация за UV дезинфекция с вертикални лампи на изхода на пречиствателната станция за битови отпадъчни води в Бургас. Сред техническите изисквания към съоръжението ...


26.04.2018   |   Община Горна Малина откри търг за реконструкция на водопроводна мрежа

Община Горна Малина откри търг за реконструкция на водопроводна мрежа

Община Горна Малина обяви обществена поръчка с предмет "Реконструкция на разпределителна водопроводна мрежа на с. Априлово, община Горна Малина, област София". В проекта се предвижда реконструкция в границата на действащия регулационен план за ...


25.04.2018   |   АЕЦ Козлодуй избира доставчик на сонди за вихровотоков контрол

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на сонди за вихровотоков контрол

АЕЦ Козлодуй обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на сонди тип bobbin за вихровотоков контрол на парогенератори тип ПГВ 1000М за нуждите на дружеството. Необходими са сонди тип bobbin с диаметър 11,5 мм и дължина ...


24.04.2018   |   Мини Марица-изток търси доставчик на електрохидравлични повдигачи

Мини Марица-изток търси доставчик на електрохидравлични повдигачи

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на електрохидравлични повдигачи (спирачки) за нуждите на дружеството. Необходими са общо 113 броя електрохидравлични повдигачи: 74 бр. електрохидравличен ...


23.04.2018   |   Лабораторията по телематика към БАН избира доставчик на UPS устройства

Лабораторията по телематика към БАН избира доставчик на UPS устройства

Лабораторията по телематика към Българска академия на науките публикува обществена поръчка с предмет "Доставка и инсталация на 2 броя непрекъсваеми електрозахранващи устройства (UPS)". Доставката е необходима във връзка с изграждане на център за ...


19.04.2018   |   Община Кайнарджа с търг за реконструкция на ВиК мрежа

Община Кайнарджа с търг за реконструкция на ВиК мрежа

Община Кайнарджа стартира процедура за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи във връзка с реконструкция на водопроводна мрежа и рехабилитация на пътна инфраструктура в с. Светослав, намиращо се на територията на общината. ...


18.04.2018   |   Мини Марица-изток търси доставчик на модули за изграждане на табло

Мини Марица-изток търси доставчик на модули за изграждане на табло

... ще се извършват при необходимост на базата на отделни поръчки. Прогнозната стойност на поръчката е 200 000 лв. Срокът ...


16.04.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 с търг за ремонт на спомагателни съоръжения в турбинен цех

ТЕЦ Марица изток 2 с търг за ремонт на спомагателни съоръжения в турбинен цех

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши ремонт на спомагателни съоръжения в ч. 890 мВт на турбинен цех за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка е разделен на четири позиции: 1. ремонт на ...


16.04.2018   |   ВиК Русе избира доставчик на електрически материали и апарати

ВиК Русе избира доставчик на електрически материали и апарати

ВиК Русе обяви процедура за избор на фирма, която да извърши доставка на ел. материали и ел. апарати за нуждите на дружеството. Необходимите артикули са разделени в три ЛОТА: ЛОТ 1 – Доставка на силнотокови ел. материали; ЛОТ 2 – Доставка на ...


12.04.2018   |   ВиК Ямбол откри търг за реконструкция на водопроводна мрежа

ВиК Ямбол откри търг за реконструкция на водопроводна мрежа

ВиК Ямбол обяви процедура за избор на фирма, която да изпълни реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Ямбол и по-точно - на водопровод и водопроводни отклонения по ул. Преслав – от ул. Д. Благоев до ул. Акация. Общата прогнозна стойност на ...


10.04.2018   |   Община Долни чифлик с търг за реконструкция на ВиК мрежа

Община Долни чифлик с търг за реконструкция на ВиК мрежа

Община Долни чифлик стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши реконструкция на водопроводна и канализационна система на гр. Долни чифлик към проекта за интегрирано управление на водите на града – I етап: Битова канализация с ...


05.04.2018   |   АЕЦ Козлодуй търси доставчик на монитор за контрол на радиоактивно замърсяване

АЕЦ Козлодуй търси доставчик на монитор за контрол на радиоактивно замърсяване

АЕЦ Козлодуй обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на монитор за контрол на радиоактивно замърсяване на малки предмети и инструменти. Предметът на обществената поръчка обхваща: Доставка на 1 брой монитор за контрол ...


04.04.2018   |   АПИ обяви търг за ново LED осветление на Дунав мост

АПИ обяви търг за ново LED осветление на Дунав мост

В края на м. март Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обяви обществена поръчка за монтаж на ново LED осветление на Дунав мост при Русе. "За по-добра видимост при пътуване по съоръжението ще бъде премахнато старото осветление и ще бъдат монтирани ...


04.04.2018   |   БТПП проведе анкета за участието на бизнеса в обществени поръчки

БТПП проведе анкета за участието на бизнеса в <strong>обществени</strong> <strong>поръчки</strong>

... значителни проблеми, които възпрепятстват участието на бизнеса в обществени поръчки. За основни проблеми бяха посочени корупция, административни ... фирми са за прилагане на система за електронни обществени поръчки, при ясни критерии. 44% пък считат, ...


04.04.2018   |   ЕСО обяви търг за следгаранционен ремонт на релейни защити

ЕСО обяви търг за следгаранционен ремонт на релейни защити

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на резервни части и следгаранционен ремонт на релейни защити, локални контролери, системи с разпределени устройства, телемеханични ...


03.04.2018   |   БДЖ откри търг за доставка на моноблокови колела

БДЖ откри търг за доставка на моноблокови колела

БДЖ - Пътнически превози стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на моноблокови колела и спирачни дискове за нуждите на дружеството. Обособени са две позиции: 1. Доставка чрез покупка на моноблокови колела за ...


02.04.2018   |   ВиК Варна търси доставчик на електрически апарати и съоръжения

ВиК Варна търси доставчик на електрически апарати и съоръжения

Водоснабдяване и канализация – Варна обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на електрически апарати и съоръжения, електроинсталационни материали, кабели и проводници за нуждите на дружеството. Обществената поръчка ...


30.03.2018   |   Община Смядово обяви търг за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа

Община Смядово обяви търг за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа

Община Смядово даде ход на процедура за избор на изпълнител, който да извърши реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в гр. Смядово. Съгласно одобрения проект, трябва да се изпълни реконструкция на водопроводна мрежа и сградни водопроводни ...


30.03.2018   |   БНР избира доставчик на кабели и кабеловодни системи

БНР избира доставчик на кабели и кабеловодни системи

Българското национално радио обяви старта на процедура за избор на фирма, която да извърши доставка на кабели и кабеловодни системи. Общата прогнозна стойност на поръчката е 70 000 лв. без ДДС. Крайният срок за подаване на оферти за участие е 3 ...


30.03.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на тръби за кондензатори

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на тръби за кондензатори

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на тръби за кондензатори за нуждите на дружеството. Избраният изпълнител следва да е изпълнил минимум една доставка през последните три години, считано от ...


29.03.2018   |   Лукойл Нефтохим Бургас откри търг за инсталация за регенерация на пари

Лукойл Нефтохим Бургас откри търг за инсталация за регенерация на пари

Лукойл Нефтохим Бургас стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши разработване на идеен проект, работен проект и доставка на инсталация за регенерация на парите (ВРУ), използваща технология с активен въглен и процес (ADAB), ...


28.03.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на нагревни повърхности за котлоагрегати

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на нагревни повърхности за котлоагрегати

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК 38-4 за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка е разделен на три обособени позиции: 1. ...


26.03.2018   |   Община Суворово търси доставчик на колесен багер-товарач

Община Суворово търси доставчик на колесен багер-товарач

Община Суворово обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на един брой употребявана специализирана техника – колесен багер-товарач, за нуждите на общината. Багерът трябва да отговаря на стандартите и разпоредбите на ЕС ...


22.03.2018   |   Община Балчик с търг за рехабилитация на ВиК мрежа

Община Балчик с търг за рехабилитация на ВиК мрежа

Община Балчик стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши разширение и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежа на с. Оброчище, което се намира на територията на общината. Предметът на обществената поръчка включва ...


21.03.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на резервни части за челни товарачи

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на резервни части за челни товарачи

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на резервни части за челни товарачи за нуждите на дружеството. Обществената поръчка има три обособени позиции: 1. Доставка на резервни части за BOBCAT 751 ...


19.03.2018   |   ЕВН търси фирма за ремонт на парна турбина

ЕВН търси фирма за ремонт на парна турбина

ЕВН България Топлофикация обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на резервни части и основен ремонт на турбина SST300. В дружеството има инсталирана когенерационната топлоцентрала с комбиниран цикъл на производство ...


16.03.2018   |   АЕЦ Козлодуй откри търг за доставка и монтаж на акумулаторна батерия

АЕЦ Козлодуй откри търг за доставка и монтаж на акумулаторна батерия

АЕЦ Козлодуй обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши проектиране, доставка и монтаж на акумулаторна батерия 5ЕА10 и 5ЕА30 за нуждите на дружеството. Обществената поръчка има две обособени позиции – за проектиране, доставка и ...


15.03.2018   |   ТЕЦ Варна търси доставчик на стоманени тръби

ТЕЦ Варна търси доставчик на стоманени тръби

ТЕЦ Варна обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на тръби за нуждите на дружеството. Обществената поръчка има четири обособени позиции: 1. Покупка на тръби Ф60,3 х 6,3 - 170 тона, с дължина на тръбите - 12 метра, ...


12.03.2018   |   ИАОС търси доставчик на пробовземна апаратура

ИАОС търси доставчик на пробовземна апаратура

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на консумативи за пробовземна апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол. За нормалното ...


08.03.2018   |   ВиК Монтана избира доставчик на ВиК арматура

ВиК Монтана избира доставчик на ВиК арматура

Водоснабдяване и Канализация - Монтана даде старт на процедура за избор на фирма, която да извърши доставка на спирателни кранове, ВиК арматура и регулираща ВиК арматура по две обособени позиции. Първата обособена позиция включва доставка на ...


08.03.2018   |   НЕК откри търг за доставка на хидромеханично оборудване за ВЕЦ

НЕК откри търг за доставка на хидромеханично оборудване за ВЕЦ

Национална електрическа компания стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на хидромеханично оборудване за ВЕЦ "Мала Църква". ВЕЦ "Мала Църква" се намира в южната част на село Мала Църква, на 12 км от град Самоков. ...


07.03.2018   |   Община Пловдив обяви търг за доставка на консумативи за улично осветление

Община Пловдив обяви търг за доставка на консумативи за улично осветление

Община Пловдив обяви обществена поръчка за доставка на консумативи за улично осветление за нуждите на Общинско предприятие Организация и контрол по транспорта (ОП ОКТ). Детайлна информация за консумативите е налична в Техническите спецификации, като ...


06.03.2018   |   ТЕЦ Варна откри търг за ремонт на турбинно оборудване

ТЕЦ Варна откри търг за ремонт на турбинно оборудване

ТЕЦ Варна откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши ремонт на турбинно оборудване на блок № 5 на ТЕЦ-а в с. Езерово за нуждите дружеството. Избраният изпълнител следва да притежава сертификат по EN ISO 9001/2015, БДС EN ISO ...


02.03.2018   |   ВиК Стара Загора търси доставчик на резервни части за багери

ВиК Стара Загора търси доставчик на резервни части за багери

Водоснабдяване и канализация – Стара Загора обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на резервни части за багери за нуждите на дружеството. Избраният изпълнител следва да извърши доставка на резервни части за багери ...


01.03.2018   |   Софийска вода обяви търг за доставка на фитинги

Софийска вода обяви търг за доставка на фитинги

Софийска вода стартира процедура за избор на фирма, която да извърши доставка на месингови и поцинковани фитинги, компенсатори, универсални фитинги и фитинги на "push-fit" връзка. Допълнителна информация е достъпна в преписката на процедурата на ...


01.03.2018   |   ЧЕЗ търси независим оценител на енергийни обекти

ЧЕЗ търси независим оценител на енергийни обекти

ЧЕЗ Разпределение България откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши независима оценка на енергийни обекти за нуждите на дружеството. Обществената поръчка има три обособени позиции за оценка на земя, сгради, право на строеж, ...


26.02.2018   |   Община Хасково избира доставчик на електроматериали

Община Хасково избира доставчик на електроматериали

Община Хасково обяви обществена поръчка за избор на фирма, която да извърши доставка на електрически материали за нуждите на ОП "Екопрогрес". Предмет на търга е периодична доставка на електрически материали, необходими за осъществяване на дейността ...


26.02.2018   |   Община Стара Загора обяви търг за актуализация на общинската транспортна схема

Община Стара Загора обяви търг за актуализация на общинската транспортна схема

Община Стара Загора обяви обществена поръчка с предмет "Актуализация и оптимизация на общинската транспортна схема, квота на общината, както и разработване на тарифна политика". Избраният изпълнител следва да извърши: 1. Анализ на съществуващата ...


23.02.2018   |   Мини Марица-изток обяви търг за доставка на шарнирни ролкови станции

Мини Марица-изток обяви търг за доставка на шарнирни ролкови станции

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на шарнирни ролкови станции за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка има две обособени позиции: Доставка на 8 000 бр. станция шарнирна ...


22.02.2018   |   Община Севлиево обяви търг за реконструкция на водопровод

Община Севлиево обяви търг за реконструкция на водопровод

Община Севлиево даде ход на процедура за избор на фирма, която да извърши строително-монтажни работи, свързани с реконструкцията на довеждащ водопровод до ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен клон за питейна вода от ПСПВ "Стоките" до ...


21.02.2018   |   АЕЦ Козлодуй търси доставчик на газове за климатична техника

АЕЦ Козлодуй търси доставчик на газове за климатична техника

АЕЦ Козлодуй обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на газове за климатична техника за нуждите на дружеството. Газовете за климатична техника се използват за ремонт и техническа поддръжка на климатичните машини и ...


20.02.2018   |   Община Козлодуй си сътрудничи с ИКЕМ

Община Козлодуй си сътрудничи с ИКЕМ

... и директора на дирекция "Национално програми, международни проекти и обществени поръчки" Ирена Попова. В рамките на споразумението двете страни ще ...


19.02.2018   |   АЕЦ Козлодуй избира доставчик на резервни части за помпи

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на резервни части за помпи

АЕЦ Козлодуй обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на резервни части за помпа тип ОПВ 5-110Э за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка включва: доставка на 1 бр. лагер гумен, 2 бр. компенсатор, ...


16.02.2018   |   АЕЦ Козлодуй избира доставчик на система за цифрова радиография

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на система за цифрова радиография

АЕЦ Козлодуй обяви обществена поръчка с предмет "Доставка на система за цифрова радиография" за нуждите на дружеството. Избраният изпълнител следва два достави система, която се състои от два детектора за компютърна радиография, един софтуер за ...


15.02.2018   |   ВиК Силистра отправи публична покана за доставка на тръби и фитинги

ВиК Силистра отправи публична покана за доставка на тръби и фитинги

Водоснабдяване и канализация - Силистра даде старт на процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на тръби и фитинги, предназначени за изграждане на водопроводни и канализационни системи. Предметът на обществената поръчка включва ...


15.02.2018   |   ЕВН обяви търг за доставка на прибори за проверка на електромери

ЕВН обяви търг за доставка на прибори за проверка на електромери

ЕВН стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на преносими трифазни измервателни и изпитвателни прибори за нуждите на дружеството. Избраният изпълнител трябва да достави прибори за бърза и точна проверка на трифазни ...


14.02.2018   |   Мини Марица-изток стартира търг за ремонт на моторно задвижване

Мини Марица-изток стартира търг за ремонт на моторно задвижване

Мини Марица-изток обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши демонтаж, ремонт и монтаж на моторно задвижване на разединител 110kV, производство на ABB. Предметът на обществената поръчка е разделена на две позиции. Първата е за ...


13.02.2018   |   Община Камено откри търг за доставка на строителна техника

Община Камено откри търг за доставка на строителна техника

Община Камено обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на строителна техника и съоръжения за нуждите на общината. Предметът на обществената поръчка има две обособени позиции: 1. Доставка на фабрично нови верижен ...


12.02.2018   |   КонтурГлобал Марица Изток 3 избира доставчик на електрически двигатели

КонтурГлобал Марица Изток 3 избира доставчик на електрически двигатели

КонтурГлобал Марица Изток 3 обяви процедура за избор на фирма, която да извърши доставка на 2 броя електрически двигатели с навит ротор. Според изискванията, посочени в техническата документация, двигателите трябва да притежават следните работни ...


09.02.2018   |   Белфери обяви търг за доставка на дизел генератор

Белфери обяви търг за доставка на дизел генератор

Белфери стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на дизел генератор – морско изпълнение, с максимална мощност при постоянно захранване. Дизел генераторът е необходим за електрозахранване на консуматори на моторен ...


08.02.2018   |   АЕЦ Козлодуй обяви търг за транспортиране на ротор за турбина

АЕЦ Козлодуй обяви търг за транспортиране на ротор за турбина

АЕЦ Козлодуй откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да осигури транспортирането на резервен ротор високо налягане (РВН) за турбина тип K1000-60/1500-2. Трябва да се извърши доставка на наличния на площадката на АЕЦ Белене РВН до ...


08.02.2018   |   Община Исперих обяви търг за реконструкция на довеждащ водопровод

Община Исперих обяви търг за реконструкция на довеждащ водопровод

Община Исперих откри обществена поръчка за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) по проект за реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Лудогорци до напорен водоем Лудогорци. Довеждащият водопровод е с обща дължина 4043,35 м. Избраният ...


07.02.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на лагери

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на лагери

ТЕЦ Марица изток 2 стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на лагери с общо предназначение и др. Предметът на обществената поръчка включва две обособени позиции: 1. Доставка на лагери, търкалящи, с общо ...


06.02.2018   |   Лукойл обяви търг за СМР на пристанищен терминал "Росенец"

Лукойл обяви търг за СМР на пристанищен терминал

Лукойл Нефтохим Бургас обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши строително-монтажни работи (СМР) за привеждане на пирсове 1, 2 и 3 на пристанищен терминал "Росенец" към нормативните изисквания и добрите европейски практики. ...


05.02.2018   |   ЧЕЗ откри търг за доставка на арматура за усукани изолирани проводници

ЧЕЗ откри търг за доставка на арматура за усукани изолирани проводници

ЧЕЗ Разпределение България стартира процедура за избор на доставчик на арматура за усукани изолирани проводници. Поръчката включва общо 126 номенклатури, които са описани подробно в документацията за участие. Избраният изпълнител ще трябва да ...


02.02.2018   |   ЮДП откри поръчка за доставка на комбинирани багер-товарачи

ЮДП откри поръчка за доставка на комбинирани багер-товарачи

Южноцентрално държавно предприятие (ЮДП) обяви търг за доставка на нови комбинирани багер-товарачи и/или прикачни съоръжения, и/или допълнително оборудване, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване по време на гаранционния срок по график. За срок ...


01.02.2018   |   Мини Марица-изток търси доставчик на вулканизационни материали

Мини Марица-изток търси доставчик на вулканизационни материали

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка чрез покупка на вулканизационни материали за ленти със стоманен корд. Избраният изпълнител трябва да достави: смес каучукова профилна б = 10 мм — 4 558 кг, ...


30.01.2018   |   Мини Марица-изток търси доставчик на резервни части за ГТЛ

Мини Марица-изток търси доставчик на резервни части за ГТЛ

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка чрез покупка на резервни части за ГТЛ. Основното място на изпълнение е DDP складова база на дружеството в гр. Раднево - отдел Логистика и контрол, съгласно ...


23.01.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за ремонт на съоръжения

ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за ремонт на съоръжения

ТЕЦ Марица изток 2 стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши ремонт на съоръжения във "Въглищно стопанство и пеплоизвоз". Обществената поръчка е разделена на три обособени позиции: 1. Основен ремонт на валково сито 40А и ...


19.01.2018   |   ЕВН обяви търг за доставка на индустриални скелета

ЕВН обяви търг за доставка на индустриални скелета

ЕВН България Топлофикация стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка, монтаж и демонтаж на индустриални скелета под наем на територията на дружеството. Предметът на обществената поръчка обхваща: Изработване на проект ...


18.01.2018   |   Мини Марица-изток търси доставчик на лепило за студена вулканизация на ГТЛ

Мини Марица-изток търси доставчик на лепило за студена вулканизация на ГТЛ

Мини Марица-изток обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на лепило за студена вулканизация на гумено-транспортни ленти (ГТЛ) за нуждите на дружеството. Обществената поръчка има две обособени позиции: 1. Доставка на ...


17.01.2018   |   ЕСО търси доставчик на вакуумни прекъсвачи

ЕСО търси доставчик на вакуумни прекъсвачи

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка чрез покупка на общо 203 бр. вакуумни прекъсвачи за нуждите на дружеството. Прекъсвачите са предвидени за монтаж в закрити ...


16.01.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 стартира търг за доставка на части на котлоагрегати

ТЕЦ Марица изток 2 стартира търг за доставка на части на котлоагрегати

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на газоплътни екрани на долна радиационна част (ДРЧ) на котлоагрегати №№ 3 и 4 тип ПК 38-4. Кандидатите следва да са извършили дейности с предмет и обем, ...


12.01.2018   |   Електроразпределение Юг избира доставчик на трифазни маслени трансформатори

Електроразпределение Юг избира доставчик на трифазни маслени трансформатори

Електроразпределение Юг обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на трифазни маслени трансформатори 50 kVA и 100 kVA за нуждите на дружеството. Трансформаторите следва да са за номинални напрежения 21/0,95 kV или 0,95 ...


10.01.2018   |   МВР откри търг за доставка на мобилни системи за наблюдение

МВР откри търг за доставка на мобилни системи за наблюдение

Министерство на вътрешните работи (МВР) стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на три броя мобилни системи за наблюдение. Необходимо е оборудване на автомобил с повишена проходимост с технически средства за ...


09.01.2018   |   ВиК Стара Загора търси доставчик на спирателна и регулираща арматура

ВиК Стара Загора търси доставчик на спирателна и регулираща арматура

Водоснабдяване и Канализация – Стара Загора обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка спирателна и регулираща арматура, и поплавкови вентили. Предметът на обществената поръчка е разделен на две отделни процедури – ...


08.01.2018   |   ТЕЦ Марица изток 2 откри търг за обслужване на булдозери Liebherr

ТЕЦ Марица изток 2 откри търг за обслужване на булдозери Liebherr

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши сервизно обслужване на 4 бр. булдозери Liebherr модел PR 754 за нуждите на дружеството. Избраният изпълнител трябва да осигурява (при аварийна необходимост) сервизен ...


22.12.2017   |   ВиК Бургас откри търг за доставка на багери тип челен товарач

ВиК Бургас откри търг за доставка на багери тип челен товарач

Водоснабдяване и канализация – Бургас обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на 3+2 багера тип челен товарач за нуждите на дружеството. Багерите трябва да имат следните характеристики: Двигател — дизелов, 4- ...


21.12.2017   |   ДП НКЖИ обяви търг за токоизправители и акумулаторни батерии

ДП НКЖИ обяви търг за токоизправители и акумулаторни батерии

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура (НКЖИ) обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на токоизправители и акумулаторни батерии (ТИ и АБ) за нуждите на компанията. Обособени са три отделни позиции: 1. ...


20.12.2017   |   Софийска вода търси доставчик на аварийни скоби

Софийска вода търси доставчик на аварийни скоби

Софийска вода обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на аварийни скоби и универсални куплунг жиба за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка обхваща доставката на: аварийни скоби и универсални ...


19.12.2017   |   БДЖ обяви търг за доставка на зъбни колела

БДЖ обяви търг за доставка на зъбни колела

БДЖ стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да доставки големи и малки зъбни колела, както и валове за малки зъбни колела, за колоосните редуктори на електрически локомотиви серия 44 и 45. Предметът на обществената поръчка е разделен ...


18.12.2017   |   Мини Марица-изток търси доставчик на части за багер

Мини Марица-изток търси доставчик на части за багер

Мини Марица-изток обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка чрез покупка на адаптери и зъби (корони) за багер Rs 4000. Необходими са 132 броя адаптери и 263 броя зъби за багер за абразивна среда в складова база на Мини Марица ...


15.12.2017   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на оборудване за турбини

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на оборудване за турбини

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на помпи, помпени агрегати и резервни части за помпи турбинно оборудване за нуждите на дружеството. Обществената поръчка има четири обособени позиции: 1. ...


11.12.2017   |   ТЕЦ AES Гълъбово търси фирма за доставка на лагери

ТЕЦ AES Гълъбово търси фирма за доставка на лагери

ТЕЦ AES Гълъбово обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на лагери, лагерни корпуси, втулки и части за тях. Обособени са осем позиции, като изделията са подробно описани в техническата спецификация към поръчката. ...


06.12.2017   |   Столична община обяви търг за лепене на гумено-транспортни ленти

Столична община обяви търг за лепене на гумено-транспортни ленти

Столична община стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши дейности по лепене на гумено-транспортни ленти (ГТЛ) по студен способ в завод за МБТ на отпадъци с производство на RDF гориво. Заводът се намира в село Яна, местност " ...


01.12.2017   |   ЧЕЗ търси доставчик на цифрови защити

ЧЕЗ търси доставчик на цифрови защити

ЧЕЗ Разпределение България стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка и подмяна на цифрови защити и въвеждане в режим на телемеханика на подстанция Метро 110/20 kV. Предметът на обществената поръчка включва: Доставка ...


29.11.2017   |   АЕЦ Козлодуй обяви търг за модернизация на електрически мостови кранове

АЕЦ Козлодуй обяви търг за модернизация на електрически мостови кранове

АЕЦ Козлодуй обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши модернизация на системата за ограничаване на претоварването на подеми 200 t и 32 t на електрически мостови кранове 5,6UQ12E02 с Q=200/32/5 t в МЗ 5,6 ЕБ, к.29,5. В обхвата ...


28.11.2017   |   Топлофикация Бургас търси фирма за диагностика и ремонт на турбокомпресори

Топлофикация Бургас търси фирма за диагностика и ремонт на турбокомпресори

Топлофикация Бургас обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши диагностика, планово техническо обслужване и аварийни ремонти на турбокомпресори VTR 254-11, произведени от ABB. Предметът на обществената поръчка е разделен на три ...


27.11.2017   |   ВиК Варна търси доставчик на спирателна и присъединителна арматура

ВиК Варна търси доставчик на спирателна и присъединителна арматура

Водоснабдяване и канализация – Варна обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на спирателна и присъединителна арматура за нуждите на дружеството. Обществената поръчка има две обособени позиции: 1. Доставка на спирателни ...


24.11.2017   |   БДЖ откри търг за доставка на основен радиален лагер

БДЖ откри търг за доставка на основен радиален лагер

БДЖ — Пътнически превози обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка чрез покупка на основни радиални лагери за нуждите на дружеството. Обособени са три позиции за доставка на основни и мотовилкови лагери Restia-Romania ...


23.11.2017   |   ЮДП търси доставчик на оборудване на багер товарачи

ЮДП търси доставчик на оборудване на багер товарачи

Югозападно държавно предприятие обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка и монтаж на дооборудване на комбинирани багер товарачи. Комбинираните багер товарачи са марка TEREX, модел TLB 990 PS. Необходими са 4 бр. хидравличен ...


22.11.2017   |   АЕЦ Козлодуй обяви търг за полагане на предварително изолирани тръби

АЕЦ Козлодуй обяви търг за полагане на предварително изолирани тръби

АЕЦ Козлодуй стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши подмяна на амортизирани участъци от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане и подмяна на участъци от ТСС на ЖК-3 Север. На ...


21.11.2017   |   Мини Марица-изток обяви търг за доставка на минно оборудване

Мини Марица-изток обяви търг за доставка на минно оборудване

Мини Марица-изток откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на шарнири, оси и други резервни части за ходови механизми на тежкото минно оборудване (ТМО) и гумено транспортни ленти (ГТЛ). Резервните части са описани по ...


17.11.2017   |   Булгартрансгаз обяви търг за доставка на газова арматура

Булгартрансгаз обяви търг за доставка на газова арматура

Булгартрансгаз стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на газова арматура – кранове и клапани, за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка е разделен на три обособени позиции: 1. Доставка на 11 ...


15.11.2017   |   ICGB избира инженер-консултант по проекта за интерконектора Гърция-България

ICGB избира инженер-консултант по проекта за интерконектора Гърция-България

ICGB стартира процедурите за възлагане на обществени поръчки, необходими за начало на строителство на интерконектора Гърция- ... на т.г. ICGB ще обяви и още ключови обществени поръчки, гарантиращи стартиране на строителството, включително за доставка на ...


15.11.2017   |   ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на части за булдозери Liebherr

ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на части за булдозери Liebherr

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на резервни части за хидрозадвижване и двигател на булдозери Liebherr PR 754. Необходими са 12 бр. хидромотор, 6 бр. хидропомпа, 3 бр. редуктор помпа, 3 бр. ...


14.11.2017   |   БДЖ обяви търг за преокомплектоване на колооси с нови колела

БДЖ обяви търг за преокомплектоване на колооси с нови колела

БДЖ стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши преокомплектоване колооси и оси с нови колела за нуждите на БДЖ. Предметът на обществената поръчка е делим на две обособени позиции, както следва: 1. Преокомплектоване на 313 бр. ...


06.11.2017   |   Булгартрансгаз избира доставчик на силова турбина

Булгартрансгаз избира доставчик на силова турбина

Булгартрансгаз стартира обществена поръчка с предмет доставка, стендови изпитания и извършване на супервизия при монтаж и пускане в експлоатация на силова турбина в състава на газотурбинен двигател (ГТД) ТНМ 1304-11. Избраният изпълнител следва да ...


03.11.2017   |   ЕСО търси доставчик на никел-кадмиеви акумулаторни батерии

ЕСО търси доставчик на никел-кадмиеви акумулаторни батерии

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на никел-кадмиеви акумулаторни батерии. Те са предвидени за захранване на собствени нужди постоянно напрежение 200V в подстанциите на ...


02.11.2017   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на резервни части за парни турбини

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на резервни части за парни турбини

ТЕЦ Марица изток 2 стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на резервни части за парни турбини тип К 215-130 за нуждите на дружеството. Доставените резервни части трябва да съответстват на действащите в страната ...


01.11.2017   |   Мини Марица-изток търси доставчик на диаметрално делим лагер

Мини Марица-изток търси доставчик на диаметрално делим лагер

Мини Марица-изток обяви процедура за избор на изпълнител, който следва да извърши доставка чрез покупка на радиален ролков, диаметрално делим (split) лагер HB 650 EXIG или еквивалент. Лагерът е предназначен за багер RS2000 и работи в непрекъснат ...


30.10.2017   |   Булгартрансгаз откри търг за доставка на тръби

Булгартрансгаз откри търг за доставка на тръби

Булгартрансгаз стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на стоманени тръби, фасонни части и помпено компресорни тръби (ПКТ). Те са предназначени за попълване на аварийния запас на Булгартрансгаз, изграждане на ...


26.10.2017   |   ЕСО избира доставчик на програмируеми измервателни преобразуватели

ЕСО избира доставчик на програмируеми измервателни преобразуватели

Електроенергиен системен оператор стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка чрез покупка на програмируеми измервателни преобразуватели за активна и реактивна мощност, ток, напрежение и честота. Необходими са: ...


25.10.2017   |   Двустранна работна група проучва възможностите за нова връзка между газовите системи на България и Македония

Двустранна работна група проучва възможностите за нова връзка между газовите системи на България и Македония

... . До края на този месец предстои обявяването на две обществени поръчки, свързани с изграждането на интерконектора Гърция-България. Целта е ...


24.10.2017   |   Мини Марица-изток търси доставчик на резервни части за машини Caterpillar

Мини Марица-изток търси доставчик на резервни части за машини Caterpillar

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка и покупка на резервни части за машини Caterpillar - за ремонт на булдозер Caterpillar №158 на рудник "Трояново 3". Необходимите резервни части включват ...


20.10.2017   |   Мини Марица-изток обяви търг за доставка на изолирани проводници

Мини Марица-изток обяви търг за доставка на изолирани проводници

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на изолирани проводници за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка включва доставката на проводник НО5V-U,HO7V-U, H05V-K, H07V-K, ...


19.10.2017   |   ЕСО откри търг за доставка на активни съпротивления

ЕСО откри търг за доставка на активни съпротивления

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на 19 бр. активни съпротивления за заземяване на звездния център на силови трансформатори. Предметът на обществената поръчка обхваща 14 ...


18.10.2017   |   АЕЦ Козлодуй откри търг за доставка на метални шкафове и стелажи

АЕЦ Козлодуй откри търг за доставка на метални шкафове и стелажи

АЕЦ Козлодуй обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка и монтаж на метални шкафове, метални стелажи и оборудване за работилници. Предметът на обществената поръчка е разделен на 6 обособени позиции: за доставка на ...


17.10.2017   |   ЮДП Смолян избира доставчик на самосвали

ЮДП Смолян избира доставчик на самосвали

Южноцентрално държавно предприятие – Смолян откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка чрез покупка на употребявани товарни автомобили тип самосвали. Мястото на доставка е до съответните КАТ по местата на регистрация на ...


16.10.2017   |   Софийска вода обяви търг за доставка на спирателни кранове

Софийска вода обяви търг за доставка на спирателни кранове

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на тротоарни спирателни кранове за нуждите на дружеството. Спирателните кранове следва да се доставят до складовете на Софийска вода, намиращи се на адрес гр. София, ...


13.10.2017   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на резервни части за валкови сита и дробилки

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на резервни части за валкови сита и дробилки

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на резервни части за валкови сита и дробилки II степен за нуждите на дружеството. Участникът трябва да прилага стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015 или ...


12.10.2017   |   Мини Марица-изток избира доставчик на спирално-конусни предавки за ГТЛ

Мини Марица-изток избира доставчик на спирално-конусни предавки за ГТЛ

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на спирално-конусни предавки за гумено транспортни ленти (ГТЛ) 2250 – полска система. Необходими са 2 бр. конусен вал – зъбно колело z=22 и 2 бр. конусен зъбен ...


11.10.2017   |   Община Варна обяви 6 поръчки за изграждане на улично осветление

Община Варна обяви 6 <strong>поръчки</strong> за изграждане на улично осветление

Община Варна обяви шест обществени поръчки за изграждане на улично осветление в различни райони на ...


11.10.2017   |   Мини Марица-изток търси доставчик на резервни части за багери

Мини Марица-изток търси доставчик на резервни части за багери

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка и покупка на резервни части за еднокофови багери Daewoo, Doosan. Частите трябва да се доставят за DDP складова база на дружеството в град Раднево - отдел " ...


10.10.2017   |   Мини Марица-изток обяви търг за доставка на помпени агрегати

Мини Марица-изток обяви търг за доставка на помпени агрегати

Мини Марица-изток откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка чрез покупка на помпени агрегати. Предметът на обществената поръчка включва доставката на: 1 бр. помпа чугун к-т с ел.дв.6 кV и ПУ- 720 м3/час — Помпен агрегат ...


09.10.2017   |   АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на металообработваща машина

АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на металообработваща машина

АЕЦ Козлодуй стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на металообработващата хоризонтално-разстъргваща машина тип Борверг за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка обхваща и доставка на ...


06.10.2017   |   МОСВ откри търг за доставка на система от сървъри

МОСВ откри търг за доставка на система от сървъри

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка и монтаж на система от сървъри и среда за съхранение на данни, както и доставка и монтаж на мрежово оборудване. Обществената поръчка има ...


04.10.2017   |   ТЕЦ Марица изток 2 откри търг за доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати

ТЕЦ Марица изток 2 откри търг за доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати

ТЕЦ Марица изток 2 обяви обществена поръчка за доставка на нагревни повърхности за котлоагрегати тип ПК - 38-4 и ЕП 670 - 140 (П-62) по осем особени позиции. Предметът на поръчката обхваща доставката на нагревни повърхности за горна радиационна част ...


03.10.2017   |   Община Елин Пелин търси доставчик на комбиниран багер-товарач

Община Елин Пелин търси доставчик на комбиниран багер-товарач

Община Елин Пелин стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка при условия на финансов лизинг на нов комбиниран багер-товарач и нова машина за инжекционно запълване на дупки в асфалтови пътни настилки. Участниците ...


02.10.2017   |   Страните от иницативата CESEC подписаха Меморандум за разбирателство

Страните от иницативата CESEC подписаха Меморандум за разбирателство

... -Румъния. В момента се подготвя документация за възлагане на обществени поръчки, свързани с избор на изпълнител за интерконектора Гърция-България ...


02.10.2017   |   Мини Марица-изток търси фирма за доставка на булдозери

Мини Марица-изток търси фирма за доставка на булдозери

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка чрез покупка на 30 броя булдозери за нуждите на дружеството. Предметът на поръчката обхваща и гаранционно поддържане за целия гаранционен срок на ...


28.09.2017   |   ЮЗДП Благоевград откри търг за дооборудване на комбинирани багер-товарачи

ЮЗДП Благоевград откри търг за дооборудване на комбинирани багер-товарачи

Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) Благоевград откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка и монтаж на дооборудване на комбинирани багер-товарачи марка TEREX, модел TLB 990 PS. В техническата спецификация са записани ...


26.09.2017   |   Уебинар на тема възможностите за МСП от ЕС за навлизане в японския пазар

Уебинар на тема възможностите за МСП от ЕС за навлизане в японския пазар

... . Ще бъдат представени начини за ориентиране в системата за обществени поръчки за Токио 2020, начини за избиране на алтернативни възможности ...


19.09.2017   |   МВР обяви търг за доставка и монтаж на климатици

МВР обяви търг за доставка и монтаж на климатици

Дирекция "Миграция" към Министерството на вътрешните работи откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка и монтаж на климатици за нуждите на дирекцията. Необходими са 16 броя инверторни стенни климатици сплит система 12 ...


18.09.2017   |   НЕК обяви търг за техническо обслужване на пожарогасители

НЕК обяви търг за техническо обслужване на пожарогасители

Национална електрическа компания (НЕК) стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на устойчивост на носимите и возими пожарогасители в обекти на НЕК. Общата цена ...


15.09.2017   |   Мини Марица-изток обяви търг за резервни части за машини Caterpillar

Мини Марица-изток обяви търг за резервни части за машини Caterpillar

Мини Марица-изток откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка и покупка на резервни части за машини Caterpillar за нуждите на дружеството. Доставените резервни части трябва да са нови и неупотребявани, без явни или ...


12.09.2017   |   АЕЦ Козлодуй обяви търг за реконструкция на КПП "Запад"

АЕЦ Козлодуй обяви търг за реконструкция на КПП

АЕЦ Козлодуй откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши реконструкция на Контролно-пропускателен пункт "Запад" за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка е разделен на части: за строително-монтажни работи – ...


11.09.2017   |   Дирекция "Комуникационни и информационни системи" с търг за радиотерминали

Дирекция

Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - МВР обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на ТЕТРА радиотерминали за нуждите на министерството. Предметът на обществената поръчка включва доставката на: 1000 бр. носими ...


08.09.2017   |   БДЖ търси доставчик на лагери за подвижен железопътен състав

БДЖ търси доставчик на лагери за подвижен железопътен състав

БДЖ-Пътнически превози обяви процедура за избор на изпълните, който да извърши доставка на лагери за подвижен железопътен състав (ПЖПС) за едногодишен период. Предметът на обществената поръчка има 13 обособени позиции: за доставка на сачмени лагери, ...


07.09.2017   |   АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на спирателни силфонни арматури

АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на спирателни силфонни арматури

АЕЦ Козлодуй стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на спирателни силфонни арматури DN32 в комплект с редуктор и електрическо задвижване. Предметът на обществената поръчка включва доставката на: Комплект от 12 ...


04.09.2017   |   АЕЦ Козлодуй търси доставчик на хидроамортисьори

АЕЦ Козлодуй търси доставчик на хидроамортисьори

АЕЦ Козлодуй стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на хидроамортисьори за 5 и 6 блок на централта. Предметът на обществената поръчка включва хидроамортисьори с номинално натоварване 450 т - 4 бр., 170 т - общо 5 бр. ( ...


01.09.2017   |   Община Мездра избира доставчик на електроенергия

Община Мездра избира доставчик на електроенергия

Община Мездра обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на нетна активна електрическа енергия, както и избор на координатор на балансираща група за ниско напрежение. Избраният изпълнител трябва да извърши доставка на минимум ...


31.08.2017   |   Мини Марица-изток търси доставчик на свързващи елементи за тръби

Мини Марица-изток търси доставчик на свързващи елементи за тръби

Мини Марица-изток обяви търг за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка чрез покупка на свързващи елементи – фитинги за челна заварка, сегментирани – за тръби от вида полиетилен с висока плътност. Общият брой на всички необходими ...


28.08.2017   |   ДП НКЖИ откри търг за ремонт на хидроизолация на мост

ДП НКЖИ откри търг за ремонт на хидроизолация на мост

ДП Национална компания Железопътна инфраструктура (НКЖИ) обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши ремонт на хидроизолацията, отводнителната система и саниране на оголената армировка на стоманобетонов мост. Мостът е разположен на км. ...


24.08.2017   |   Община Велико Търново откри търг за покривни и хидроизолационни работи по сгради

Община Велико Търново откри търг за покривни и хидроизолационни работи по сгради

Община Велико Търново обяви обществена поръчка с предмет "Покривни и хидроизолационни работи по сгради, стопанисвани от Община Велико Търново, след възлагане". Предметът на поръчката засяга детска градина в село Шемшево, детска градина "Ивайло" във ...


23.08.2017   |   Община Хасково откри търг за доставка на система за видеонаблюдение

Община Хасково откри търг за доставка на система за видеонаблюдение

Община Хасково стартира търг за доставка, монтаж и внедряване на система за видеонаблюдение и ситуационен център в града. Предметът на обществената поръчка включва изграждане, внедряване и гаранционна поддръжка на система за видеонаблюдение и ...


18.08.2017   |   ЧЕЗ обяви търг за доставка и монтаж на трансформаторен пост

ЧЕЗ обяви търг за доставка и монтаж на трансформаторен пост

ЧЕЗ Разпределение България обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка и монтаж на бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП) за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка обхваща доставката на БКТП за ...


17.08.2017   |   Община Царево търси доставчик на изделия от бетон

Община Царево търси доставчик на изделия от бетон

Община Царево стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на бетонови изделия за нуждите на общината. Необходими са: сиви и цветни тротоарни плочи в размери 30/30/5 см, 60/30/5 см, 40/40/5 см и др., тактилни плочи " ...


16.08.2017   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на изпитателни стендове

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на изпитателни стендове

ТЕЦ Марица изток 2 обяви процедура за избор на фирма, която да извърши доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на стенд за изпитване на спирателна и предпазна арматура. Избраният изпълнител трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, ...


15.08.2017   |   Откриха търг за въвеждане на енергоефективни мерки в Зимен дворец на спорта

Откриха търг за въвеждане на енергоефективни мерки в Зимен дворец на спорта

Академика 2011 обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши инженери за ремонт и въвеждане на енергоефективни мерки на "Зимен дворец на спорта", София. Предметът на обществената поръчка обхваща привеждането на обекта във вид, който да ...


10.08.2017   |   АЕЦ Козлодуй откри търг за доставка на лабораторна апаратура

АЕЦ Козлодуй откри търг за доставка на лабораторна апаратура

АЕЦ Козлодуй обяви обществена поръчка за доставка на лабораторна апаратура по 12 обособени позиции. Апаратите са заявени от различни подразделения на атомната централа и са предназначени за определен вид изпитвания, измервания и калибриране. ...


09.08.2017   |   Енерго-Про Мрежи избира доставчик на монофазни изпитващи устройства

Енерго-Про Мрежи избира доставчик на монофазни изпитващи устройства

Енерго-Про Мрежи обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на монофазни изпитващи устройства с голям ток. Устройствата ще се използват за изпитване на измервателни трансформатори, вторично изпитване на релейни защити и ...


08.08.2017   |   Мини Марица-изток търси доставчик на изолационни материали за кабели

Мини Марица-изток търси доставчик на изолационни материали за кабели

Мини Марица-изток обяви обществена поръчка за доставка на изолационни материали за кабели по четири обособени позиции. Необходими са изолационна лента, полупроводима лента, пълнежна лента (гума диелектрична) и PVC нелеплива лента. Срокът за ...


07.08.2017   |   Летище София откри търг за поддръжка на системите за пожарогасене

Летище София откри търг за поддръжка на системите за пожарогасене

Летище София обяви обществена поръчка за абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожарогасене, инсталирани на Терминал 1, Терминал 2 и паркинг-гаража на аерогарата, за срок от осем месеца. Поръчката обхваща извършване на месечна ...


04.08.2017   |   Топлофикация София откри търг за сервизно обслужване на VFD системи

Топлофикация София откри търг за сервизно обслужване на VFD системи

Топлофикация София обяви обществена поръчка с предмет сервизно обслужване на системи за задвижване с променлива честота (VFD) към елeктродвигатели на мрежови помпи. Поръчката включва четири обособени позиции за обслужване на системите в ТЕЦ "София ...


03.08.2017   |   АЕЦ Козлодуй избира доставчик на ултразвуков разходомер

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на ултразвуков разходомер

АЕЦ Козлодуй обяви обществена поръчка за доставка на преносим ултразвуков разходомер и принадлежности за измерване потока на течности. Разходомерът е необходим за осъществяване на диагностика, контрол и анализ на техническото състояние на ...


01.08.2017   |   Веолия Енерджи Варна избира доставчик на материали за абонатни станции

Веолия Енерджи Варна избира доставчик на материали за абонатни станции

Веолия Енерджи Варна откри обществена поръчка за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на материали за нови абонатни станции по три обособени позиции. Необходими са материали за електрически табла силова част; материали за електрически ...


31.07.2017   |   МВР избира доставчик на платформа за видеонаблюдение

МВР избира доставчик на платформа за видеонаблюдение

Дирекция "Комуникационни и информационни системи" към Министерството на вътрешните работи обяви обществена поръчка за осигуряване на единна платформа за интегриране на системи за видеонаблюдение и обмен на информация. Избраният изпълнител трябва да ...


28.07.2017   |   НАП търси доставчик на комуникационно оборудване

НАП търси доставчик на комуникационно оборудване

Национална агенция за приходите (НАП) стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на комуникационно оборудване за нуждите на агенцията. Това включва доставка на маршрутизатори, комутатори и модули за стекване на комутатори, ...


27.07.2017   |   ДЛС Осогово откри търг за система за постоянно видеонаблюдение

ДЛС Осогово откри търг за система за постоянно видеонаблюдение

Държавно ловно стопанство (ДЛС) Осогово откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши проектиране, доставка, монтиране и конфигуриране на два броя камери – система за постоянно видеонаблюдение. Системата следва да бъде инсталирана ...


26.07.2017   |   БДЖ избира доставчик на акумулаторни батерии

БДЖ избира доставчик на акумулаторни батерии

БДЖ – Пътнически превози стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на акумулаторни батерии за тягов подвижен състав за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка е разделен на пет обособени позиции: 1. ...


25.07.2017   |   Енерго Про търси доставчик на прекъсвачи

Енерго Про търси доставчик на прекъсвачи

Енерго Про стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на миниатюрни автоматични прекъсвачи и товарови прекъсвачи за нуждите на дружеството. Обществената поръчка има няколко обособени позиции: 1. Доставка на ...


24.07.2017   |   Топлофикация София избира доставчик на инвертори и регулатори

Топлофикация София избира доставчик на инвертори и регулатори

Топлофикация София стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на непрекъсваемо токозахранващо устройство, честотни регулатори и автоматични регулатори за cos за нуждите на дружеството. Предметът на обществената ...


21.07.2017   |   Софийска вода търси доставчик на резервен газов компресор

Софийска вода търси доставчик на резервен газов компресор

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на резервен газов компресор за нуждите на дружеството. Необходимият газов компресор е Gardner Denver – Wittig L-75 – 2 TGRS агрегат без КИП и А оборудване и ел. ...


20.07.2017   |   Министерството на отбраната търси доставчик на дизелов мотокар

Министерството на отбраната търси доставчик на дизелов мотокар

Министерството на отбраната стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на дизелови мотокари по две обособени позиции. Пълният предмет на обществената поръчка обхваща: 1. Доставка на дизелов мотокар с товароподемност ...


17.07.2017   |   Столична община откри търг за изграждане на пасивна оптична свързаност

Столична община откри търг за изграждане на пасивна оптична свързаност

Столична община стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши изграждане на пасивна оптична свързаност между точки за видеонаблюдение на общината и Столична дирекция на вътрешните работи. Точките, между които трябва да се изгради ...


14.07.2017   |   ЧЕЗ обяви търг за строителен надзор при внедряване на система TETRA

ЧЕЗ обяви търг за строителен надзор при внедряване на система TETRA

ЧЕЗ Разпределение България обяви обществена поръчка с предмет " Оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор за: Внедряване на система за наземна групова радиовръзка (TETRA) за предаване на говор плюс данни ...


13.07.2017   |   ЕСО избира доставчик на статични електромери

ЕСО избира доставчик на статични електромери

Електроенергийния системен оператор (ЕСО) откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка чрез покупка на статични електромери за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка е разделен на три обособени позиции: ...


06.07.2017   |   Община Варна откри търг за изработка и доставка на скоби и рогатки

Община Варна откри търг за изработка и доставка на скоби и рогатки

Община Варна стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва д а извърши изработка, доставка, монтаж и демонтаж на скоби и рогатки за нуждите на общината. Предметът на обществената поръчка засяга нуждата от комплекти, съдържащи 2 бр. рогатки ...


05.07.2017   |   Веолия Енерджи Варна откри търг за материали за профилактика на когенератори

Веолия Енерджи Варна откри търг за материали за профилактика на когенератори

Веолия Енерджи Варна стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на материали и части за планова профилактика на пет когенератора GE Jenbacher. Когенерационните мощности са разположени на производствената площадка на Веолия ...


03.07.2017   |   Софийска вода обяви търг за рехабилитация на хидрофорни помещения

Софийска вода обяви търг за рехабилитация на хидрофорни помещения

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши рехабилитация на три едноетажни сгради (хидрофорни помещения). Изискването е те да се пригодят за използване като офиси. Сградите са разположени в град София. Първата ...


29.06.2017   |   ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за ремонт на редуктори

ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за ремонт на редуктори

ТЕЦ Марица изток 2 стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши ремонт в заводски условия на редуктори за нуждите на дружеството. Избраният изпълнител трябва да обнови 1 бр. редуктор KC2HD 160x16, 2 бр. редуктор KC1HX 315x10, 1 бр. ...


28.06.2017   |   Столична община откри търг за лепене на гумено-транспортни ленти

Столична община откри търг за лепене на гумено-транспортни ленти

Столична община стартира обществена поръчка за избор на изпълнител, който да извърши лепене на гумено-транспортни ленти (ГТЛ) в завод за МБТ на отпадъци с производство на RDF-гориво — с. Яна, местност "Садината" по обособени позиции. Предметът на ...


26.06.2017   |   АПИ стартира търг за проектиране и инженеринг на тунел

АПИ стартира търг за проектиране и инженеринг на тунел

Агенция пътна инфраструктура (АПИ) откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект "Тунел Кривия при км 388+897 на път I-1 /Е 79/ "София-Кулата". Движението в тунела се ...


23.06.2017   |   АЕЦ Козлодуй търси доставчик на система за цифрова радиография

АЕЦ Козлодуй търси доставчик на система за цифрова радиография

АЕЦ Козлодуй стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на система за цифрова радиография за нуждите на дружеството. Системата трябва да се състои от: 2 детектора за компютърна радиография; 1 софтуер за пренасяне, ...


20.06.2017   |   Брикел търси доставчик на калциева хидратна вар

Брикел търси доставчик на калциева хидратна вар

Брикел стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на калциева хидратна вар за нуждите на дружеството. Мястото на изпълнение е DPP база на Брикел (Инкотермс 2010) в град Гълъбово, област Стара Загора. Химическият ...


19.06.2017   |   МВР Шумен търси фирма за газификация на административна сграда

МВР Шумен търси фирма за газификация на административна сграда

Областна дирекция на МВР Шумен откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект "Газификация на административна сграда управлявана от ОДМВР – Шумен ...


16.06.2017   |   Софийска вода търси доставчик на автоматичен потенциометричен титратор

Софийска вода търси доставчик на автоматичен потенциометричен титратор

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка, инсталация и пускане в експлоатация на два броя автоматичен потенциометричен титратор за нуждите на дружеството. Автоматичният потенциометричен титратор трябва да ...


13.06.2017   |   Подобряват техническата инфраструктура в Западна индустриална зона на Велико Търново

Подобряват техническата инфраструктура в Западна индустриална зона на Велико Търново

Община Велико Търново откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши инженеринг – проектиране, строително-монтажни работи и авторски надзор по обект "Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона". Предметът на ...


12.06.2017   |   ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за ремонт на защитно покритие на филтри

ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за ремонт на защитно покритие на филтри

ТЕЦ Марица изток 2 стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка, демонтаж на старо и монтаж на ново алкалноустойчиво и киселинноустойчиво еластично покритие на йонообменни филтри, както и на други съоръжения в цех ХВО ...


09.06.2017   |   Мини Марица-изток търси доставчик на адаптери и зъби Ultralok

Мини Марица-изток търси доставчик на адаптери и зъби Ultralok

Мини Марица-изток откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на адаптери и зъби Ultralok U45 или техен еквивалент за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка включва доставката на заваряем адаптер Ultralok ...


07.06.2017   |   ДППИ обяви търг за подмяна на UPS батерии

ДППИ обяви търг за подмяна на UPS батерии

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши подмяна на UPS, допълнителни разширения към тях и резервно захранване на релейни трасета по проект "Създаване на речна информационна ...


06.06.2017   |   ДП НКЖИ търси доставчик на части за поддръжка на РССМ и моторни влекачи

ДП НКЖИ търси доставчик на части за поддръжка на РССМ и моторни влекачи

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на гумени, гумено-метални части и консумативи, необходими за поддръжка на релсови самоходни специализирани машини ( ...


05.06.2017   |   Софийска вода откри търг за доставка на материали за химични и биологични анализи

Софийска вода откри търг за доставка на материали за химични и биологични анализи

Софийска вода стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на реагенти, референтни материали, среди, щамове, стъклария и консумативи за химични и биологични анализи. Обществената поръчка има две обособени позиции: 1. ...


02.06.2017   |   Мини Марица-изток избира доставчик на хидравлични винтови съединения

Мини Марица-изток избира доставчик на хидравлични винтови съединения

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на хидравлични винтови съединения за нуждите на дружеството. Означенията на хидравличните съединения следва да са съгласно каталога на "Ермето оригинал", като при ...


31.05.2017   |   Народен театър "Иван Вазов" с търг за инженеринг на хидравлични инсталации

Народен театър

Народен театър "Иван Вазов" стартира обществена поръчка с предмет инженеринг (проектиране и изпълнение) на хидравлични сценични инсталации в сградата на театъра. Избраният изпълнител трябва да разработи проект и изпълни СМР на хидравлични сценични ...


29.05.2017   |   ВиК Бургас избира фирма за доставка на помпени агрегати

ВиК Бургас избира фирма за доставка на помпени агрегати

Водоснабдяване и канализация – Бургас откри процедура за избор на фирма, която трябва да извърши доставка на помпени агрегати за питейни, битови и дренажни води за нуждите на дружеството. Предметът на обществената поръчка е разделен на пет обособени ...


26.05.2017   |   Община Лесичово стартира реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа

Община Лесичово стартира реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа

Община Лесичово обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши строително-монтажни работи при изпълнение на проект за реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в с. Памидово. Дължината на водопроводната мрежа, ...


23.05.2017   |   Индустриален и логистичен парк – Бургас откри поръчка за строителство на улици

Индустриален и логистичен парк – Бургас откри поръчка за строителство на улици

Индустриален и логистичен парк – Бургас стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши строителство на улици, обслужващи имоти в обхвата на парка, както и обособяване на паркоместа в обхвата на съществуващото локално платно в ПЗ ...


22.05.2017   |   ЧЕЗ избира доставчик на елегазова разпределителна уредба

ЧЕЗ избира доставчик на елегазова разпределителна уредба

ЧЕЗ Разпределение България обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши демонтаж на стара, доставка и монтаж на нова елегазова компактна разпределителна уредба 100 kV в подстанция "Витоша". Подстанцията е елемент от критичната ...


19.05.2017   |   Мини Марица-изток търси доставчик на модули за контролерно управление на багери

Мини Марица-изток търси доставчик на модули за контролерно управление на багери

Мини Марица-изток откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на модули за контролерно управление на багери, насипообразуватели и задвижващи станции, производство на Allen-Bradley или еквивалент. Прогнозното количество е общо ...


18.05.2017   |   ЕВН откри търг за СМР на административна сграда

ЕВН откри търг за СМР на административна сграда

ЕВН България Електроразпределение откри търг за извършване на строително-монтажни работи за направа на фасадна и покривна топлоизолация, подмяна на фасадна дограма, частична вътрешна подмяна на настилки и латексово боядисване на административна ...


16.05.2017   |   Център за градска мобилност откри поръчката за нова система за електронно таксуване

Център за градска мобилност откри поръчката за нова система за електронно таксуване

Център за градска мобилност даде старт на процедурата за доставка, внедряване и поддържане на интегрирана автоматизирана система за електронно таксуване и видеонаблюдение в градския транспорт на Столична община. Предметът на поръчката обхваща ...


15.05.2017   |   Община Враца стартира търг за инженеринг по проекти за енергийна ефективност

Община Враца стартира търг за инженеринг по проекти за енергийна ефективност

Община Враца обяви процедура за избор на изпълнител, който да изпълни инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор), във връзка с реализацията на проекти по обновяване на многофамилни жилищни сгради. С обществената ...


12.05.2017   |   ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на опорен лагер

ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на опорен лагер

ТЕЦ Марица изток 2 стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на опорен лагер, предназначен за въртене горна багерна част (ГБЧ) на комбинирано роторно съоръжение (КРС) "Strahan and Hensaw". За всички детайли следва да се ...


09.05.2017   |   ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за поддръжка на АПГИ и АПИИ

ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за поддръжка на АПГИ и АПИИ

ТЕЦ Марица изток 2 стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши сервизно поддържане на автоматични пожарогасителни инсталации (АПГИ) и автоматични пожароизвестителни инсталации (АПИИ), както и връзката им с централизирана система за ...


04.05.2017   |   Подобряват енергийната ефективност на сграда на БАН

Подобряват енергийната ефективност на сграда на БАН

Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика "Акад. А. Балевски" – БАН стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши подобряване на енергийната ефективност на сградата на института. Предметът на ...


03.05.2017   |   Еко Медет търси фирма за изследване статуса на котлована на рудник "Медет"

Еко Медет търси фирма за изследване статуса на котлована на рудник

Еко Медет обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши изследване на статуса на котлована, наблюдение и контрол на свлачищните процеси и обследване на водите в котлована на рудник "Медет". Предметът на обществената поръчка има две ...


02.05.2017   |   Мини Марица-изток търси доставчик на резервни части за ГТЛ

Мини Марица-изток търси доставчик на резервни части за ГТЛ

Мини Марица-изток обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка чрез покупка на резервни части за гумено-транспортни ленти (ГТЛ). Предметът на обществената поръчка е разделен на три обособени позиции: 1. Доставка на звена, ...


25.04.2017   |   ЧЕЗ търси доставчик на телеуправляеми прекъсвачи

ЧЕЗ търси доставчик на телеуправляеми прекъсвачи

ЧЕЗ Разпределение България стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на телеуправляеми триполюсни, двупозиционни прекъсвачи (реклоузери) за монтиране на открито. Ориентировъчният брой на телеуправляемите триполюсни ...


24.04.2017   |   Софийска община обяви търг за поддръжка на техника за МБТ на отпадъци

Софийска община обяви търг за поддръжка на техника за МБТ на отпадъци

Софийска община откри обществена поръчка с предмет доставка на резервни части, профилактика, сервиз и поддръжка на техника в завод за механично-биологично третиране (МБТ) на отпадъци. Избраният изпълнител трябва да обслужи компактни сепаратори ( ...


24.04.2017   |   ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на система за защита на машини

ТЕЦ Марица изток 2 търси доставчик на система за защита на машини

ТЕЦ Марица изток 2 откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на антикорозионна, абразивоустойчива и обезшумяваща система за защита на машини за обработка на варовик. Комплектът защитни елементи за антикорозионна, ...


21.04.2017   |   Община Видин откри търг за поддръжка на улично осветление

Община Видин откри търг за поддръжка на улично осветление

Община Видин стартира търг за поддръжка на уличното осветление в град Видин и селищата на общината за периода май-юни т.г. Предметът на обществената поръчка включва поддръжката на: 7715 бр. осветителни тела; таблата за улично, художествено и парково ...


20.04.2017   |   Мини Марица-изток откри търг за сервизна дейност на металсигнализатори

Мини Марица-изток откри търг за сервизна дейност на металсигнализатори

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши сервизна дейност на металсигнализатори (детектори), монтирани на ТМО в дружеството. Предметът на обществената поръчка е разделен на две обособени позиции: 1. ...


19.04.2017   |   ЕСО търси доставчик на консумативи за металообработване

ЕСО търси доставчик на консумативи за металообработване

Електроенергиен системен оператор (ЕСО), Мрежови експлоатационен район - Плевен, откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на консумативи за металообработване. Предметът на обществената поръчка обхваща доставката на боркорона ...


13.04.2017   |   ЕВН търси доставчик на спирали, клеми и съединители за изолирани проводници

ЕВН търси доставчик на спирали, клеми и съединители за изолирани проводници

ЕВН България Електроразпределение откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на спирали, клеми и съединители за изолирани проводници 20 kV. Необходимите продукти включват съединители със сечение 35-50 мм2 и 50-70 мм2, които ...


11.04.2017   |   ДПФЗД откри търг за изграждане на соларни системи за топла вода

ДПФЗД откри търг за изграждане на соларни системи за топла вода

Държавно предприятие Фонд затворно дело (ДПФЗД) стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши проектиране и изграждане на соларни системи за топла вода. Предметът на обществената поръчка предвижда доставката и монтирането на ...


10.04.2017   |   ДП Български спортен тотализатор търси доставчик на UPS батерии

ДП Български спортен тотализатор търси доставчик на UPS батерии

ДП Български спортен тотализатор (ДП БСТ) обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка, монтаж и гаранционно обслужване на UPS батерии, обслужващи Централна компютърна система на ДП БСТ – основен и резервен център. UPS- ...


06.04.2017   |   АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на уплътнителни материали

АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на уплътнителни материали

АЕЦ Козлодуй стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да достави уплътнителни материали за нуждите на дружеството. Обществената поръчка има шест обособени позиции: за доставка на пръстени уплътнителни (О-пръстени) с прогнозна стойност ...


03.04.2017   |   Мини Марица-изток търси доставчик на стационарни детектори за метал

Мини Марица-изток търси доставчик на стационарни детектори за метал

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. стационарни металсигнализатори (детектори) за насипни материали BJSM или еквивалент. Стационарният детектор се монтира на ТМО ...


31.03.2017   |   УМБАЛ Свети Георги търси доставчик на филтри за климатични инсталации

УМБАЛ Свети Георги търси доставчик на филтри за климатични инсталации

УМБАЛ Свети Георги откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на филтри за централизирани климатични инсталации. Филтрите трябва да са за климатична инсталация AMALVA; за централна климатична инсталация FLAKT; за климатична ...


30.03.2017   |   ТЕЦ AES Гълъбово търси доставчик на резервни части за електрофилтри

ТЕЦ AES Гълъбово търси доставчик на резервни части за електрофилтри

ТЕЦ AES Гълъбово стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши изработка и доставка на резервни части за електрофилтри за очистване на въздух и газове. При изработка на детайлите трябва да се спазват следните стандарти: толериране на ...


28.03.2017   |   ЕВН обяви търг за мониторинг на вибрации на помпи

ЕВН обяви търг за мониторинг на вибрации на помпи

ЕВН България Топлофикация стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да изгради система за онлайн мониторинг на вибрации на помпи, инсталирани в Когенерация на дружеството. Предметът на обществената поръчка обхваща: доставка и монтаж на ...


27.03.2017   |   АЕЦ Козлодуй откри търг за доставка на абразивни материали

АЕЦ Козлодуй откри търг за доставка на абразивни материали

АЕЦ Козлодуй обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на абразивни материали за нуждите на дружеството. Обществената поръчка има шест обособени позиции: за доставка на шкурки на руло; шкурки форматни; дискове кароблексови; ...


24.03.2017   |   ЕВН откри търг за доставка на помпи за сурова вода

ЕВН откри търг за доставка на помпи за сурова вода

ЕВН България Топлофикация обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя помпи за сурова вода. Необходимите помпени агрегати трябва да са всеки с комплект честотно инверторно ...


21.03.2017   |   Община Петрич търси доставчик на климатици

Община Петрич търси доставчик на климатици

Община Петрич обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка и монтаж на климатици за нуждите на детски градини, ясли и училища на територията на общината. Климатиците трябва да представляват инверторна моно-сплит система (едно ...


20.03.2017   |   ЕСО стартира търг за обучение по Cisco І и ІІ ниво

ЕСО стартира търг за обучение по Cisco І и ІІ ниво

Електроенергиен системен оператор обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши услуги по повишаване на квалификация на персонала чрез обучение по Cisco І и ІІ ниво. Като част от Системата за автоматизирано управление на подстанции е ...


16.03.2017   |   Топлофикация Враца откри търг за обслужване на турбокомпресори

Топлофикация Враца откри търг за обслужване на турбокомпресори

Топлофикация Враца стартира процедура за сключване на рамково споразумение с предмет планово техническо обслужване и аварийни ремонти на турбокомпресори и въздушни охладители. Предметът на поръчката обхваща 4 бр. турбокомпресори тип VTR 254-11 и 2 ...


14.03.2017   |   ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за измерване на вибрации и балансиране на машини

ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за измерване на вибрации и балансиране на машини

ТЕЦ Марица изток 2 стартира процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на комплект двуканален прибор с принадлежности за измерване на вибрации и балансиране на машини. Доставените изделия трябва да бъдат нови, отговарящи на ...


13.03.2017   |   ЦХА-Варна обяви търг за цифрова система за управление на електрозадвижвания

ЦХА-Варна обяви търг за цифрова система за управление на електрозадвижвания

Институт по металознание, съоръжения и технологии акад.Ангел Балевски с Център по хидро- и аеродинамика (ЦХА) – Варна откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши разработване, доставка, монтаж и внедряване на цифрова система за ...


10.03.2017   |   Мини Марица-изток откри търг за ремонт на пускови съпротивления за задвижващи станции

Мини Марица-изток откри търг за ремонт на пускови съпротивления за задвижващи станции

Мини Марица-изток обяви процедура за избор на изпълнител, който да извърши ремонт (възстановяване, усилване) на изгорели степени – първа, втора и трета от пускови съпротивления за задвижващи станции 4х1000kW в рудник "Трояново-1". Предвидените ...


08.03.2017   |   ГДГП търси доставчик на материали за ремонт на термовизионни системи

ГДГП търси доставчик на материали за ремонт на термовизионни системи

Главна дирекция Гранична полиция (ГДГП) – МВР стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на материали и консумативи за ремонт и поддръжка на мобилни и стационарни термовизионни системи за нощно виждане. Предметът на ...


07.03.2017   |   Мини Марица-изток обяви търг за ограничаване емисиите на летливи органични съединения

Мини Марица-изток обяви търг за ограничаване емисиите на летливи органични съединения

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши изграждане на система за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при доставка, съхранение и зареждане на горива. Предметът на обществената поръчка обхваща ...


06.03.2017   |   ЕВН избира доставчик на защитни устройства от пренапрежение за PAS система

ЕВН избира доставчик на защитни устройства от пренапрежение за PAS система

ЕВН България Електроразпределение обяви процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши доставка на защитни устройства от пренапрежение за PAS система за нуждите на дружеството. Необходимо е защитно устройство, подходящо за монтаж на ...


02.03.2017   |   ВиК Враца избира фирма за извънгаранционно обслужване на помпи

ВиК Враца избира фирма за извънгаранционно обслужване на помпи

Водоснабдяване и канализация – Враца откри процедура за избор на изпълнител, който трябва да извърши извънгаранционно обслужване на помпи, собственост на дружеството. Обществената поръчка има две обособени позиции: доставка на резервни части за ...


16.02.2017   |   ЮЗУ "Неофит Рилски" търси фирма за изграждане на отоплителна газова инсталация

ЮЗУ

Югозападен университет "Неофит Рилски" обяви обществена поръчка за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на отоплителна газова инсталация в сгради на учебното заведение. Предвижда се преминаване от отопление на течно гориво на такова на ...


15.02.2017   |   Община Горна Малина търси консултант за проект за компостиращи инсталации

Община Горна Малина търси консултант за проект за компостиращи инсталации

Община Горна Малина обяви обществена поръчка с предмет „Консултантски услуги за подготовка и окомплектоване на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Комбинирана процедура за проектиране и ...


14.02.2017   |   ВиК–Плевен удължи срока на търг за доставка на лабораторни консумативи

ВиК–Плевен удължи срока на търг за доставка на лабораторни консумативи

До 16 февруари е срокът за подаване на оферти за доставка на лабораторни консумативи във ВиК–Плевен. Дружеството се нуждае от лабораторни реактиви, микробиологични култури, стъклени изделия за лабораторна употреба, лабораторно, оптично и прецизно ...


13.02.2017   |   АЕЦ Козлодуй обяви търг за обновяване система за измерване на целотелесна активност

АЕЦ Козлодуй обяви търг за обновяване система за измерване на целотелесна активност

АЕЦ Козлодуй анонсира обществена поръчка с предмет: "Обновяване системата за измерване на целотелесна активност в СИЧ-1 чрез подмяна на аналоговия анализатор с цифров анализатор и работна станция (компютър и софтуер)". Обществената поръчка включва ...


09.02.2017   |   МВР–София провежда пазарна консултация за доставка на батерии за UPS

МВР–София провежда пазарна консултация за доставка на батерии за UPS

МВР–София стартира пазарна консултация за установяване на възможни изпълнители и определяне на прогнозната стойност за доставка на батерии за UPS. Пазарната консултация е разделена в две обособени позиции: за акумулаторни батерии марка Yucel, тип ...


09.02.2017   |   Летище София обяви търг за поддръжка на пожароизвестителни системи

Летище София обяви търг за поддръжка на пожароизвестителни системи

Летище София анонсира обществена поръчка за абонаментно обслужване и поддръжка на системите за пожароизвестяване, инсталиране на територията на Терминал 1, склад за счетоводни материали, складове № 1 и № 2, Терминал 2 и ВИП "А" зоната на летище ...


08.02.2017   |   Топлофикация–Плевен обяви търг за доставка на филтри за газова турбина

Топлофикация–Плевен обяви търг за доставка на филтри за газова турбина

Топлофикация–Плевен обяви обществена поръчка за доставка на филтри за газова турбина. Предметът на обществената поръчка включва доставка на 1 комплект (90 броя) основни въздушни филтри, 6 комплекта (540 броя) предварителни филтри и 20 броя маслени ...


07.02.2017   |   Газо-енергийно дружество Елин Пелин обяви търг за разходомери

Газо-енергийно дружество Елин Пелин обяви търг за разходомери

Газо-енергийно дружество Елин Пелин анонсира обществена поръчка за доставка на битови микротермални разходомери за природен газ G4 с вграден коректор по температура и налягане и възможност за дистанционно радиоотчитане. Сред изискванията към ...


06.02.2017   |   Тролейбусен транспорт–Плевен обяви търг за компоненти за Шкода Соларис

Тролейбусен транспорт–Плевен обяви търг за компоненти за Шкода Соларис

Тролейбусен транспорт–Плевен анонсира обществена поръчка за доставка на токоснемащи части и материали, спирачни накладки, филтри за климатик, маслени филтри, въздушни филтри и сервизни комплекти за компресор за тролуйбуси Шкода Соларис. Обществената ...


03.02.2017   |   Топлофикация София обяви търг за доставка на аварийна зъбна маслена помпа

Топлофикация София обяви търг за доставка на аварийна зъбна маслена помпа

Топлофикация София анонсира обществена поръчка с предмет: "Доставка на аварийна зъбна маслена помпа за ТГ № 5 в ТЕЦ „София Изток”. Срокът на доставка е по предложение на участника, посочен в календарни дни, като той не може да е по-дълъг от 120 дни, ...


02.02.2017   |   ВиК–Кърджали обяви търг за доставка на помпени агрегати

ВиК–Кърджали обяви търг за доставка на помпени агрегати

Водоснабдяване и канализация–Кърджали обяви обществена поръчка за доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати. Доставките ще са периодични, като помпите ще бъдат внедрени във водоснабдителни системи за питейна вода. Сред ...


01.02.2017   |   УНСС търси експерт за поддръжка на пожарогасителна система

УНСС търси експерт за поддръжка на пожарогасителна система

Университетът за национално и световно стопанство обяви обществена поръчка за периодична проверка и техническо поддържане на пожарогасителна система в "Тестови център"–УНСС. Абонаментната поддръжка включва месечно, тримесечно и годишно профилактично ...


31.01.2017   |   Община Бургас обяви търг за обновяване на уличното осветление

Община Бургас обяви търг за обновяване на уличното осветление

Община Бургас анонсира обществена поръчка с предмет "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното осветление в жилищните комплекси "Славейков", "Зорница" и "Изгрев". Обществената поръчка е разпределена в три обособени позиции за въвеждане ...


30.01.2017   |   Мини Марица-изток обяви търг за доставка на изолационни материали

Мини Марица-изток обяви търг за доставка на изолационни материали

Мини Марица-изток обяви обществена поръчка за доставка на изолационни материали за електрически машини. Предметът на поръчката е разделен в две обособени позиции: за доставка на текстолит, полиамид, плексиглас и маслоустойчива гума и за доставка на ...


27.01.2017   |   БДЖ–Пътнически превози обяви търг за ремонт на тягови трансформатори

БДЖ–Пътнически превози обяви търг за ремонт на тягови трансформатори

БДЖ–Пътнически превози обяви обществена поръчка за ремонт на два броя тягови трансформатори за електрически локомотиви. Ремонтните дейности следва да отговарят на изискванията, заложени в Глава XIV "Тягов трансформатор 2SL61/5063/47" от "Правилника ...


26.01.2017   |   ВиК–Плевен обяви търг за доставка на лабораторни консумативи

ВиК–Плевен обяви търг за доставка на лабораторни консумативи

Водоснабдяване и канализация – град Плевен анонсира обществена поръчка за доставка на лабораторни консумативи. Консумативите са предназначени за пречиствателната станция за отпадни води в с. Божурица. Обществената поръчка е разделена в две обособени ...


25.01.2017   |   ВиК–Русе обяви търг за ремонт на водомери за студена вода

ВиК–Русе обяви търг за ремонт на водомери за студена вода

Водоснабдяване и канализация–Русе обяви обществена поръчка за ремонт на водомери за студена вода. В рамките на обществената поръчка изпълнителят ще получи от Водомерна станция–Русе подготвените за ремонт водомери и следва да ги върне в срок след ...


24.01.2017   |   Мини Марица-изток обяви търг за доставка на ВиК части и материали за сградни инсталации

Мини Марица-изток обяви търг за доставка на ВиК части и материали за сградни инсталации

Мини Марица-изток анонсира обществена поръчка за доставка на ВиК части и материали за сградни инсталации. Сред необходимите части са смесителни батерии, възвратни вентили, радиаторни вентили, гофрирани и гъвкави връзки, възвратни клапани, клингерит, ...


23.01.2017   |   Метрополитен обяви търг за подмяна на стари осветители с LED тела

Метрополитен обяви търг за подмяна на стари осветители с LED тела

Метрополитен анонсира обществена поръчка за подмяна на осветители на перон и вестибюл на метростанция "Люлин" с LED осветители. Предметът на обществената поръчка включва предварително проучване, избор и доставка на осветителни тела с параметри, ...


20.01.2017   |   Община Кюстендил обяви търг за доставка на ел. материали за нуждите на ОП "Чистота"

Община Кюстендил обяви търг за доставка на ел. материали за нуждите на ОП

Община Кюстендил анонсира обществена поръчка за доставка на ел. материали за нуждите на ОП "Чистота" в гр. Кюстендил. Сред необходимите материали са натриеви лампи, лампи за светофар, живачна лампа, диодни осветители, енергоспестяващи лампи, диоден ...


18.01.2017   |   Столичен автотранспорт обяви търг за доставка на система за броене на пътници

Столичен автотранспорт обяви търг за доставка на система за броене на пътници

Столичен автотранспорт анонсира обществена поръчка за доставка и монтаж на система за броене на пътници. Системата ще бъде внедрена в 10 автобуса на компанията. Системата следва да включва 30 датчика за преброяване на пътниците, 10 комплекта кабели ...


17.01.2017   |   АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на сонди тип "bobbin"

АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на сонди тип

АЕЦ Козлодуй анонсира обществена поръчка за доставка на сонди тип "bobbin" (перлени) за вихровотоков контрол на парогенератори тип ПГВ 1000М на 5 енергоблок през т.г. Централата се нуждае от 15 сонди с диаметър 10,5, 38 сонди – с диаметър 11 и 2 ...


16.01.2017   |   Столичен електротранспорт обяви търг за доставка на оловни акумулаторни батерии

Столичен електротранспорт обяви търг за доставка на оловни акумулаторни батерии

Столичен електротранспорт обяви обществена поръчка за доставка на оловни акумулаторни батерии. Поръчката се отнася за доставка на киселинни акумулаторни батерии за срок от две години от датата на подписване на договора. Обществената поръчка е ...


13.01.2017   |   ЧЕЗ Разпределение България приема оферти за доставка на предпазен щит за лице

ЧЕЗ Разпределение България приема оферти за доставка на предпазен щит за лице

ЧЕЗ Разпределение България удължи срока за получаване на оферти по обществена поръчка за доставка на предпазен щит за лице (лицев екран). Предпазният щит е предназначен за стабилно закрепване към страничните вертикални канали на защитната каска ...


12.01.2017   |   ВиК Шумен обяви търг за доставка на фракция за обратно засипване на изкопи

ВиК Шумен обяви търг за доставка на фракция за обратно засипване на изкопи

Водоснабдяване и канализация–Шумен анонсира обществена поръчка за доставка на фракция (каменно брашно) за обратно засипване на изкопи от аварии по пътни настилки. Допустимото съдържание на глинести суспензии в каменното брашно следва да е до 8 ...


11.01.2017   |   КонтурГлобал Марица Изток 3 обяви търг за доставка на профилна стомана

КонтурГлобал Марица Изток 3 обяви търг за доставка на профилна стомана

КонтурГлобал Марица Изток 3 обяви обществена поръчка с предмет "Доставка на стомана профилна 35ХМ за вал на лагерен блок на мелещ вентилатор". Материалът е кръгло кована конструкционна стомана 35ХМ с диаметър ф 420 мм, дължина 3260 мм, като са ...


10.01.2017   |   ВиК в ликвидация–Пазарджик обяви търг за доставка на помпени агрегати

ВиК в ликвидация–Пазарджик обяви търг за доставка на помпени агрегати

Водоснабдяване и Канализация в ликвидация – гр.Пазарджик обяви обществена поръчка за доставка чрез покупка, шеф-монтаж, пуск, настройка и 72-часови проби на помпени агрегати. Предназначението на помпените агрегати е за питейно битово водоснабдяване ...


09.01.2017   |   Мини Марица-изток обяви търг за апаратно осъвременяване на RTU

Мини Марица-изток обяви търг за апаратно осъвременяване на RTU

Мини Марица-изток анонсира обществена поръчка с предмет "Актуализиране на апаратната част на RTU на АСДУ". В рамките на поръчката ще бъде извършено апаратно осъвременяване на RTU на 12 обекта от АСДУ на Мини Марица-изток и обучение на четирима ...


06.01.2017   |   Агенция "Митници" обяви търг за поддръжка на пожароизвестителни системи

Агенция

Агенция "Митници" анонсира обществена поръчка за абонаментна поддръжка на системите за пожароизвестяване в Митница Югозападна. Срокът за изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от датата, следваща датата на подписване на договора. Общата ...


05.01.2017   |   ТУ-Варна обяви търг за доставка на материали и консумативи

ТУ-Варна обяви търг за доставка на материали и консумативи

Варненският технически университет обяви обществена поръчка за доставка на материали и консумативи. Обществената поръчка включва доставка на електрически машини, уреди, оборудване, осветление, ВиК материали и строителни и железарски материали. ...


04.01.2017   |   БДЖ-Товарни превози обяви търг за доставка на каучукови изделия

БДЖ-Товарни превози обяви търг за доставка на каучукови изделия

БДЖ-Товарни превози анонсира обществена поръчка за доставка на каучукови смеси, маслоустойчива гума, каучукови маркучи за въздух, вода, масла и горива. Доставката е свързана с ремонтни дейности на локомотиви и товарни вагони, при които се използват ...


03.01.2017   |   ЕСО обяви търг за възстановяване на габарити СМР ВЛ 110 kV "Емайл"

ЕСО обяви търг за възстановяване на габарити СМР ВЛ 110 kV

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) обяви обществена поръчка за реконструкция на ВЛ 110 kV "Емайл" в участъка от ст. №6 до ст. №9 чрез подмяна на ст. №8 тип HT (400) с опъвателен стълб тип 60.16.D. В рамките на обществената поръчка следва да се ...


22.12.2016   |   ГДГП обяви търг за материали за ремонт и поддръжка на термовизионни системи

ГДГП обяви търг за материали за ремонт и поддръжка на термовизионни системи

Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) обяви обществена поръчка за доставка на материали и консумативи за ремонт и поддръжка на мобилни и стационарни термовизионни системи и прибори за нощно виждане. ГДГП се нуждае от батерии, зъбни колела, ...


21.12.2016   |   Община Попово обяви търг за доставка на резервни части за моторни инструменти

Община Попово обяви търг за доставка на резервни части за моторни инструменти

Община Попово анонсира обществена поръчка за доставка на резервни части и консумативи за моторни инструменти. Общината се нуждае от резервни части и консумативи за моторни триони и храсторези и моторни коси. Сред необходимите консумативи са шини и ...


20.12.2016   |   ВиК–Враца търси доставчик на GPRS модеми

ВиК–Враца търси доставчик на GPRS модеми

Клонът на Водоснабдяване и канализация във Враца обяви обществена поръчка за доставка на GPRS модеми – рутери, RTU модули и Modbus аналогови модули. Доставките ще се извършват по заявка, като количеството и обемът ще се определят съобразно нуждите ...


19.12.2016   |   Община Видин избира доставчик на дизелов генератор

Община Видин избира доставчик на дизелов генератор

Община Видин обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на дизелов генератор за депо за твърди битови отпадъци. Дизеловият генератор следва да е нов, номиналната му мощност да е 200 kW, честотата – 50 Hz, а напрежението – 400 V. ...


16.12.2016   |   Община Пазарджик обяви търг за поддръжка и ремонт на художествено осветление

Община Пазарджик обяви търг за поддръжка и ремонт на художествено осветление

... , паметници, фонтани и короните на дървесна растителност по улици, обществени сгради, църкви и читалища. Обществената поръчка обхваща не само ...


14.12.2016   |   Ремонт на водопроводна мрежа в Ракитово

Ремонт на водопроводна мрежа в Ракитово

Община Ракитово ще избира изпълнител на предвидени строително-монтажни дейности по водопроводна мрежа в града. Обемът на поръчката включва работа по обща част и възстановяване, възстановяване на уличната настилка, управление на строителните отпадъци ...


14.12.2016   |   Община Берковица избира проектант и изпълнител на СМР по водопроводна мрежа

Община Берковица избира проектант и изпълнител на СМР по водопроводна мрежа

Община Берковица обяви конкурс за инженеринг-проектантство, авторски надзор и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици от града. Предметът на поръчката предвижда проектиране на подмяна на ...


14.12.2016   |   Община Попово избира доставчик на ел. материали

Община Попово избира доставчик на ел. материали

Община Попово обяви обществена поръчка за доставка на ел. материали за нуждите на общината и бюджетните й звена. Сред видовете материали и части са ленти Bishop, алуминиеви кутии, PVC лустер клеми, антигронови скоби, гилзи, щепсели, фасунги, ключове ...


13.12.2016   |   БДЖ–Товарни превози обяви търг за доставка на необработени бандажи

БДЖ–Товарни превози обяви търг за доставка на необработени бандажи

БДЖ–Товарни превози анонсира обществена поръчка за доставка на 52 необработени бандажа за електрически локомотиви. Размерите на бандажите следва да са 1255 х 1090 х 143 мм, а материалът, от който да са произведени – валцувана нелегирана стомана. ...


12.12.2016   |   НКЖИ обяви търг за доставка на машини за кербоване, рязане и зачистване

НКЖИ обяви търг за доставка на машини за кербоване, рязане и зачистване

Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) анонсира обществена поръчка за доставка на машини за кербоване, рязане и зачистване, необходими за окомплектоване на хидравлични маркучи. Част от обществената поръчка е и изискване за ...


09.12.2016   |   Булгартрансгаз обяви търг за абонаментно обслужване на електропроводи

Булгартрансгаз обяви търг за абонаментно обслужване на електропроводи

Булгартрансгаз анонсира обществена поръчка с предмет: "Абонаментно обслужване на електропроводи, захранващи компресорни станции, собственост на Булгартрансгаз". Обществената поръчка е разделена на пет обособени позиции, като абонаментното обслужване ...


06.12.2016   |   ВиК–Пловдив обяви търг за GPS система за обследване и заснемане на подземни трасета

ВиК–Пловдив обяви търг за GPS система за обследване и заснемане на подземни трасета

ВиК–Пловдив обяви обществена поръчка за доставка на система за обследване и заснемане на подземни трасета с GPS функция. Очаква се изпълнителят по поръчката да осигури също първоначално обучение за експлоатация на системата. Необходимата на ВиК– ...


06.12.2016   |   МОСВ предложи стандартизирани административни условия за обществени поръчки във ВиК сектора

МОСВ предложи стандартизирани административни условия за <strong>обществени</strong> <strong>поръчки</strong> във ВиК сектора

... въвежда стандартизирани административни условия за възлагане на обществени поръчки с предмет изграждане на пречиствателни станции и ВиК ... проекти. Предложенията са внесени в Агенцията по обществени поръчки за одобрение. Новият програмен период на ОПОС ...


06.12.2016   |   ВиК Стара Загора търси доставчик на автомобил с каналопочистваща система

ВиК Стара Загора търси доставчик на автомобил с каналопочистваща система

ВиК Стара Загора търси доставчик на автомобил втора употреба, оборудван с каналопочистваща система. Автомобилът следва да е закрит фургон (микробус) с една каналопочистваща настройка с до 75 000 изминати километри и година на производство не по-рано ...


06.12.2016   |   Софийска вода обяви конкурс за доставка на аварийни скоби и фасонни части

Софийска вода обяви конкурс за доставка на аварийни скоби и фасонни части

Софийска вода обяви конкурс за доставка на аварийни скоби и фасонни части. Предметът на поръчката включва доставка на аварийни скоби, универсални куплунг жиба с грипиращ механизъм, универсални жиба за връзка с ДЧ, стомана, PVC, PE и етернит и др. ...


06.12.2016   |   ИАБГ обяви търг за автоматични метеорологични станции

ИАБГ обяви търг за автоматични метеорологични станции

Изпълнителната агенция "Борба с градушките" (ИАБГ) обяви обществена поръчка за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на девет автоматични метеорологични станции. Метеорологичните станции следва да измерват температурата и влажността на въздуха ...


05.12.2016   |   Мини Марица-изток обяви търг за ремонт на хидравлични гъвкави съединения

Мини Марица-изток обяви търг за ремонт на хидравлични гъвкави съединения

Мини Марица-изток анонсира обществена поръчка за ремонт на хидравлични гъвкави съединения с номинален диаметър от 6 до 51 мм. Изпълнението на поръчката ще се извършва при необходимост и включва следните дейности: смяна на маркуч, кербоване на ...


02.12.2016   |   Софийска вода обяви конкурс за доставка на електромагнитни сонди

Софийска вода обяви конкурс за доставка на електромагнитни сонди

Софийска вода обяви конкурс за доставка на електромагнитни сонди за измерване на дебит. На фирмата доставчик не се гарантират количества или продължителност на дейностите по доставяне на електромагнитните сонди, но при необходимост сключеният ...


02.12.2016   |   Община Златица обяви търг за каналопочистваща машина

Община Златица обяви търг за каналопочистваща машина

Община Златица анонсира обществена поръчка за доставка чрез покупка на един брой втора употреба каналопочистваща машина. Камионът следва да е оборудван с тахограф, окачването на първата му ос да е механично, на втората – пневматично, а двигателят му ...


01.12.2016   |   Изграждат пречиствателна станция в Котел

Изграждат пречиствателна станция в Котел

Област Сливен обяви обществена поръчка с предмет изграждане на пречиствателна станция за питейни води в гр. Котел. От изпълнителя се очаква да осигури висококачествени услуги по изграждане на пречиствателната станция, като след изпълнениe на ...


01.12.2016   |   Община Брусарци обяви конкурс за СМР на ВиК мрежа

Община Брусарци обяви конкурс за СМР на ВиК мрежа

Община Брусарци обяви конкурс за строително-монтажни дейности в с. Дъбова Махала по проект “Водоснабдяване” и подпроект “Вътрешна водопроводна мрежа”. Предметът на поръчката включва строително-монтажни работи (СМР) по 7856 м водопроводна мрежа, ...


01.12.2016   |   ДПРАО обяви търг за инсталация за дезактивация на радиоактивни метали

ДПРАО обяви търг за инсталация за дезактивация на радиоактивни метали

Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДПРАО) обяви обществена поръчка за предпроектно проучване на инсталация за металургична дезактивация на радиоактивно замърсени метали от демонтажните дейности на блокове 1–4 от АЕЦ „Козлодуй“. Основна ...


29.11.2016   |   Община Елин Пелин обяви търг за почистване на отводнителен канал

Община Елин Пелин обяви търг за почистване на отводнителен канал

Община Елин Пелин анонсира обществена поръчка за почистване на отводнителен канал в Лесново. В рамките на обществената поръчка следва да се извърши машинно почистване на дъното от тиня и наноси при утежнени условия. Поръчката включва и натоварване и ...


28.11.2016   |   ВиК–Пловдив обяви конкурс за доставка на пластмасови ленти за филтър-преси

ВиК–Пловдив обяви конкурс за доставка на пластмасови ленти за филтър-преси

Водоснабдяване и канализация–Пловдив анонсира обществена поръчка за доставка на пластмасови ленти за филтър-преси "Von Roll" и "Simon&Hartley" за нуждите на ПСОВ–Пловдив. Доставките ще са периодични, след заявка, за срок от 12 месеца след датата на ...


25.11.2016   |   Тракийски университет търси доставчик на лабораторна апаратура

Тракийски университет търси доставчик на лабораторна апаратура

Ветеринаромедицинският факултет към Тракийския Университет в Стара Загора търси доставчик на лабораторна апаратура и лабораторно оборудване. Част от предмета на поръчката включва доставка на центрофуга с охлаждане, система за полимеразна верижна ...


25.11.2016   |   ДП РВД търси доставчик на измервателна апаратура

ДП РВД търси доставчик на измервателна апаратура

Държавно предприятие “Ръководство на въздушното движение” (ДП РВД) търси доставчик на измервателна апаратура. Предметът на поръчката включва седем обособени позиции, които предвиждат доставка на термокамери, цифрови мултиметри, Lan тестер, преносим ...


24.11.2016   |   Община Гулянци обяви търг за инженерна геология на свлачищни участъци

Община Гулянци обяви търг за инженерна геология на свлачищни участъци

Община Гулянци анонсира обществена поръчка за изготвяне на инженерна геология и хидрогеология на свлачищни участъци. Предмет на поръчката са активизирани свлачищни процеси в границите на съвременно, периодично активно свлачище и две новопоявили се ...


23.11.2016   |   Летище Пловдив обяви конкурс за доставка на електрическа енергия

Летище Пловдив обяви конкурс за доставка на електрическа енергия

Летище Пловдив обяви конкурс за доставка на електрическа енергия средно и ниско напрежение за имотите ползвани от дружеството. Предметът на поръчката включва още услуга по прогнозиране на потреблението, изработка и подаване на почасови дневни ...


23.11.2016   |   ВиК София обяви конкурс за доставка на PEHT тръби и фитинги

ВиК София обяви конкурс за доставка на PEHT тръби и фитинги

ВиК София обяви конкурс за доставка на полиетиленови PEHT тръби и фитинги за бързи механични връзки с диаметри от Ф25 до Ф110 и на PEHD тръби и фасонни части на челна заварка с диаметри от Ф90 до Ф500 за водопроводи за пренос на питейна вода. ...


23.11.2016   |   Община Аксаково обяви търг за ремонт на водоснабдителна мрежа

Община Аксаково обяви търг за ремонт на водоснабдителна мрежа

Община Аксаково анонсира обществена поръчка за текущ ремонт на съществуваща водоснабдителна мрежа, подаваща вода за нуждите на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Варна, Аксаково и Белослав в землището на село Въглен в община Аксаково ...


22.11.2016   |   АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на осветителни тела и лампи

АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на осветителни тела и лампи

АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на осветителни тела и лампи в две обособени позиции. Предметът на поръчката включва обособена позиция „Осветителни тела” и обособена позиция „Лампи – натриеви, луминесцентни, енергоспестяващи и LED”. Доставките са ...


22.11.2016   |   Агенция "Митници" обяви търг за доставка и монтаж на батерии и настройване на UPS

Агенция

Централното митническо управление на агенция "Митници" анонсира обществена поръчка за доставка и монтаж на батерии и настройване на устройства за резервиране на захранването (UPS). В рамките на обществената поръчка се очаква да се извърши демонтаж ...


21.11.2016   |   БНТ търси доставчик на студийно осветление

БНТ търси доставчик на студийно осветление

БНТ обяви конкурс за подмяна на студийно осветление в апаратно-студийните комплекси на медията. Предметът на поръчката включва доставка на LED мувингхед (moving head) прожектор 37x15W RGBW, мувингхед спот прожектор 800W, мултифункционален мувингхед ...


21.11.2016   |   Мини Марица-изток обяви търг за доставка на втечнени газове в бутилки

Мини Марица-изток обяви търг за доставка на втечнени газове в бутилки

Мини Марица-изток анонсира обществена поръчка за доставка чрез покупка на втечнени газове в бутилки. Обществената поръчка включва две обособени позиции – за доставка на кислород и пропан-бутан. Кислородът е необходимо да се достави сгъстен под ...


18.11.2016   |   ГДГП обяви търг за рециклиране и възстановяване на батерии за камери

ГДГП обяви търг за рециклиране и възстановяване на батерии за камери

Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) обяви обществена поръчка за рециклиране и възстановяване на батерии. Литиево-йонните батерии се използват в ръчни термовизионни камери – JIM Long Range тип 1 и HL-750VX, която е аналог на Sony NP-F750VX. За ...


17.11.2016   |   Летище София търси доставчик на рамкови метал–детектори

Летище София търси доставчик на рамкови метал–детектори

Летище София обяви обществена поръчка за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на рамкови метал–детектори за проверка на пътници и служители. Летището се нуждае от пет устройства като част от изискванията на Европейската комисия, ...


16.11.2016   |   ОП СПТО извършва пробовземане и лабораторни анализи

ОП СПТО извършва пробовземане и лабораторни анализи

ОП Столично предприятие за третиране на отпадъци (ОП СПТО) търси изпълнител на пробовземания и лабораторни анализи на повърхностни води, подземни води, отпадъчни води, инфилтрат, въздух, почви, утайки и шум. Превдидените анализи ще се извършват на ...


16.11.2016   |   АЕЦ Козлодуй търси доставчик на еталонно оборудване

АЕЦ Козлодуй търси доставчик на еталонно оборудване

АЕЦ Козлодуй обяви конкурс за доставчик на еталонно обордуване, необходимо за калибриране, метрологична проверка и директен контрол на средства за измерване, предназначени за извършване на измервателни дейности. Обществената поръчка включва девет ...


16.11.2016   |   Община Мадан обяви търг за сондажно хидрогеоложко проучване

Община Мадан обяви търг за сондажно хидрогеоложко проучване

Община Мадан анонсира обществена поръчка за сондажно хидрогеоложко проучване. Целта на проучвателния сондаж е да се открият термални води с температура 35-40 градуса по Целзий. Сондажните работи ще се извършат на два етапа – прокарване на сондаж до ...


15.11.2016   |   ВиК Добрич обяви конкурс за доставка на водомери

ВиК Добрич обяви конкурс за доставка на водомери

ВиК Добрич обяви конкурс за доставка на водомери за питейна вода в три обособени позиции. Обемът на поръчката включва доставка на водомери за питейна вода с клас на точност В и С, водомерни шахти с монтирани водомери и радио модули за дистанционно ...


15.11.2016   |   ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за доставка на акумулатори

ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за доставка на акумулатори

ТЕЦ Марица изток 2 анонсира обществена поръчка за доставка на акумулатори. Доставката следва да се извърши по зададена спецификация на стартерни и тягови акумулатори, която може да видите в документацията тук. Срокът за извършване на доставката е до ...


14.11.2016   |   Мини Марица-изток закупува осветителни тела, лампи и арматури

Мини Марица-изток закупува осветителни тела, лампи и арматури

Дружество Мини Марица-изток закупува осветителни тела, лампи и арматури към тях. За целта компанията е обявила обществена поръчка с пет обособени позиции. Обемът на поръчката включва доставка на МХЛ прожектори, луминесцентни осветителни тела и ...


14.11.2016   |   Община Рудозем обяви търг за сондажно проучване за термални води

Община Рудозем обяви търг за сондажно проучване за термални води

Община Рудозем анонсира обществена поръчка за сондажно хидрогеоложко проучване за термални води с температура 30–35 градуса по Целзий. В рамките на настоящата поръчка се предвижда прокарване на наклонено-насочен проучвателен сондаж ПС-1ХГ в участък ...


11.11.2016   |   ДУССД - МВР търси фирма за следгаранционно обслужване на аналитична апаратура

ДУССД - МВР търси фирма за следгаранционно обслужване на аналитична апаратура

Дирекция “Управление на собствеността и социални дейности” към МВР (ДУССД – МВР) търси фирма за изпълнение на следгаранционно обслужване на идентификационни системи по 4 обособени позиции. Предметът на поръчката включва следгаранционно обслужване на ...


11.11.2016   |   Софийска вода обяви търг за строителни и монтажни работи на канали

Софийска вода обяви търг за строителни и монтажни работи на канали

Софийска вода анонсира обществена поръчка за подмяна на съществуващ канал по ул. „Братия“ в кв. „Илиянци“, София. Компанията ще сключи с изпълнителя договор за строителство на прогнозна стойност до 88 000 лв., с включени 10 на сто непредвидени ...


10.11.2016   |   ГД "Изпълнение на наказанията" обяви търг за видеоохранителни системи

ГД

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието обяви обществена поръчка за доставка на видеоохранителни съоръжения. Възложителят разполага с изградени видеоохранителни системи, състоящи се от видеорекордери, ...


09.11.2016   |   Градски транспорт–Варна обяви търг за доставка на компоненти за въздушно-контактна мрежа

Градски транспорт–Варна обяви търг за доставка на компоненти за въздушно-контактна мрежа

Градски транспорт–Варна обяви обществена поръчка за доставка на токоснемащи материали и поддържащи елементи за въздушно-контактна мрежа. Три са обособените позиции по обществената поръчка: за доставка на токоснемащи материали, на материали и ...


08.11.2016   |   Община Разград доизгражда улично осветление

Община Разград доизгражда улично осветление

Община Разград търси изпълнител за доизграждането на уличното осветление в града. Проектът включва част осветление и част строително-монтажни работи (СМР). Предвижда се снабдяване с оборудване от горещо поцинковани стълбове Н-8 и Н-14, които да ...


08.11.2016   |   Пристанище Варна извършва рехабилитация на районно осветление

Пристанище Варна извършва рехабилитация на районно осветление

Пристанище Варна запад търси фирма изпълнител на строително-монтажни дейности (СМР) по обявен проект за рехабилитация на кабелни трасета за районно осветление на ТП11 и ТП12. Проектът предвижда изграждане на две канално-тръбни трасета в армиран ...


08.11.2016   |   ВиК–Монтана обяви търг за доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване

ВиК–Монтана обяви търг за доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване

Водоснабдяване и канализация–Монтана обяви обществена поръчка за доставка на тръби за питейно-битово водоснабдяване и фасонни части за тях. Обществената поръчка включва две обособени позиции: за доставка на полиетиленови тръби с висока плътност и за ...


07.11.2016   |   Община Русе обяви търг за реконструкция на улични водопроводи

Община Русе обяви търг за реконструкция на улични водопроводи

Община Русе анонсира обществена поръчка за реконструкция на улични водопроводи с обща прогнозна стойност 269 800 лв. Обществената поръчка обхваща реконструкция на два улични водопровода - по ул. "Райко Даскалов" и по ул. "Славянска" в града. На ул. ...


03.11.2016   |   Северноцентрално държавно предприятие–Габрово търси доставчик на пластини

Северноцентрално държавно предприятие–Габрово търси доставчик на пластини

Северноцентрално държавно предприятие–Габрово (СЦДП) обяви обществена поръчка за периодична доставка на пластини за маркиране на дървесина. Пластините следва да бъдат изработени от удароустойчива пластмаса – полиамид, като материалът за ...


02.11.2016   |   Булгартрансгаз обяви търг за доставка на гайковерти

Булгартрансгаз обяви търг за доставка на гайковерти

Булгартрансгаз анонсира обществена поръчка за доставка на три броя хидравлични гайковерти и два броя пневматични гайковерти. Хидравличните гайковерти е необходимо да имат максимален въртящ момент 14 500 – 15 000 Nm и сменяеми задвижващи квадрати. ...


01.11.2016   |   АресГаз търси доставчик на диафрагмени разходомери

АресГаз търси доставчик на диафрагмени разходомери

Фирма АресГаз (с предишно наименование “Черноморска технологична компания”) търси доставчик на диафрагмени разходомери с вграден температурен компенсатор за измерване на природен газ за битови нужди. Част от характеристиките на необходимите ...


01.11.2016   |   Булгартрансгаз обяви обществена поръчка за доставка на термодвойки

Булгартрансгаз обяви обществена поръчка за доставка на термодвойки

Булгартрансгаз анонсира обществена поръчка за доставка на термодвойки. Обществената поръчка е за доставка на 17 термодвойки тип К за измерване на температура Т4 на ГТА ТНМ 1304-11. Мястото на извършване на доставката е КС "Провадия" в землището на с ...


31.10.2016   |   Община Кърджали търси фирма за изграждане на довеждащ водопровод

Община Кърджали търси фирма за изграждане на довеждащ водопровод

Община Кърджали търси фирма за изграждане на довеждащ водопровод от Напорен резервоар с. Царевец до пречиствателна станция (ПС) с. Охльовец. Предметът на поръчката включва подмяна на смукател 160 м с полиетиленови (PE) тръби ф140, изграждане на ...


31.10.2016   |   БДЖ–Пътнически превози търси доставчик на технически газове

БДЖ–Пътнически превози търси доставчик на технически газове

БДЖ–Пътнически превози обяви обществена поръчка за доставка на технически газове за тригодишен период – от 2016 до 2019 г. Обособените позиции по обществената поръчка са седем – за доставка на газообразен кислород, ацетилен, втечнен въглероден ...


28.10.2016   |   Топлофикация–Бургас обяви търг за изработка на тръбен економайзер

Топлофикация–Бургас обяви търг за изработка на тръбен економайзер

Топлофикация–Бургас анонсира обществена поръчка за изработка на тръбен економайзер II-а степен за водогреен котел SZL-10.4/115/45-Т. Економайзерът следва да се изработи в съответствие с изготвени и приложени чертежи. Водогрейният котел на ...


27.10.2016   |   Община Лом обяви търг за изграждане на ВиК мрежа

Община Лом обяви търг за изграждане на ВиК мрежа

Община Лом анонсира обществена поръчка за изграждане и реконструкция на канализационна и водоснабдителна мрежа по тринайсет улици в централната градска част на града. С тази подмяна се цели предотвратяване на честите аварии, загубите на питейна вода ...


26.10.2016   |   ОДБХ–Хасково обяви търг за доставка на лабораторни реактиви и оборудване

ОДБХ–Хасково обяви търг за доставка на лабораторни реактиви и оборудване

Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково анонсира обществена поръчка за доставка на лабораторни реактиви и консумативи за изпитвателна лаборатория към отдел "Лабораторни дейности". Обществената поръчка е във връзка с плана за действие ...


25.10.2016   |   ВиК–Силистра обяви търг за доставка на електроматериали

ВиК–Силистра обяви търг за доставка на електроматериали

ВиК–Силистра анонсира обществена поръчка за доставка на електроматериали и резервни части за електрооборудване. Сред необходимите електроматериали са хоризонтални разединители за ножови стопяеми, модулни контактори, модулни автоматични прекъсвачи, ...


24.10.2016   |   Община Хисаря подменя водопровод

Община Хисаря подменя водопровод

Община Хисаря търси фирма изпълнител за подмяна на амортизиран водопровод Е 80 с цел повишаване на качеството на ВиК услугите на територията на града. Предметът на поръчката включва още изкопни работи, монтаж на водопроводни тръби и фасонни части, ...


24.10.2016   |   Община Хисаря подменя водопровод

Община Хисаря подменя водопровод

Община Хисаря търси фирма изпълнител за подмяна на амортизиран водопровод Е 80 с цел повишаване на качеството на ВиК услугите на територията на града. Предметът на поръчката включва още изкопни работи, монтаж на водопроводни тръби и фасонни части, ...


24.10.2016   |   Пристанище Варна обяви търг за цялостна подмяна на ВиК инсталация

Пристанище Варна обяви търг за цялостна подмяна на ВиК инсталация

Пристанище Варна обяви обществена поръчка за цялостна подмяна на ВиК инсталация и санитарни възли на административната си сграда в пристанище Варна - запад съгласно утвърдено техническо задание и количествена сметка. Предметът на процедурата е ...


21.10.2016   |   АЕЦ Козлодуй търси доставчик на манометри

АЕЦ Козлодуй търси доставчик на манометри

АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на манометри в четири обособени позиции. Дружеството търси доставчик на общотехнически манометри, електроконтактни и цифрови манометри,както и концентратор на данни за смяна на амортизираната измервателна ...


21.10.2016   |   СБАЛОЗ–Варна обяви обществена поръчка за доставка на газьол

СБАЛОЗ–Варна обяви обществена поръчка за доставка на газьол

Специализираната болница за активно лечение на онкологични заболявания (СБАЛОЗ) Д-р Марко Антонов Марков във Варна анонсира обществена поръчка за доставка на газьол (маркиран) за комунално-битови горивни инсталации със съдържание на сяра до 0,1 на ...


20.10.2016   |   ДПРО обяви търг за изграждане на заземителна уредба

ДПРО обяви търг за изграждане на заземителна уредба

Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (ДПРО) обяви обществена поръчка за проектиране и изграждане на заземителна уредба в периметровата зона на Специализирано поделение "Национално хранилище за радиоактивни отпадъци" (СП НХРАО). Предметът на ...


19.10.2016   |   ЕВН България анонсира търг за техническо обслужване на отоплителни инсталации

ЕВН България анонсира търг за техническо обслужване на отоплителни инсталации

ЕВН България Електроразпределение обяви обществена поръчка с предмет: "Абонаментно техническо обслужване на отоплителни инсталации в сгради на ЕВН България Електроразпределение в градовете Бургас, Ямбол, Стара Загора, Казанлък, Пазарджик, Хасково и ...


17.10.2016   |   Столична община обяви търг за пожароизвестителни системи в детски ясли

Столична община обяви търг за пожароизвестителни системи в детски ясли

Столична община анонсира голяма обществена поръчка за проектиране и изграждане на пожароизвестителни системи в 17 детски ясли в София. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 266 666 лв., а крайният срок за подаване на документите за ...


14.10.2016   |   Мини Марица-изток обяви търг за доставка на бобинажен проводник

Мини Марица-изток обяви търг за доставка на бобинажен проводник

Мини Марица-изток анонсира обществена поръчка за доставка на бобинажен проводник. Проводникът следва да е с изолационно покритие Polyesterimide или еквивалентно, чиято механична здравина е 10 N, пробивно напрежение – 2,6 kV при стайна температура, ...


13.10.2016   |   Брикел обяви търг за доставка на помпена група

Брикел обяви търг за доставка на помпена група

Брикел анонсира обществена поръчка за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на помпена група за помпена станция в Гълъбово. Организацията се нуждае от потопяема помпа Grundfos Unilift KR250.A1 или еквивалент и една помпена група Hydro MPC-E 4 ...


12.10.2016   |   ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за монтажни работи по помпени станции

ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за монтажни работи по помпени станции

ТЕЦ Марица изток 2 анонсира обществена поръчка за изграждане на нова технологична схема за захранване с вода на обдухващи апарати на КА-9,10,11,12. Целта е да се подобри режимът на работа на помпите, захранващи с вода обдухващите апарати. Мястото на ...


11.10.2016   |   БНТ подменя студийно осветление

БНТ подменя студийно осветление

Българска национална телевизия (БНТ) търси фирма за осигуряване подмяна на осветлението в апаратно-студийните комплекси на телевизията. Потенциалният изпълнител следва да има сертификат за управление на качеството спрямо изискванията на стандарта ...


10.10.2016   |   Община Сатовча обяви търг за изграждане на напорен водоем

Община Сатовча обяви търг за изграждане на напорен водоем

Община Сатовча обяви обществена поръчка за изграждане на напорен водоем с обем 250 куб. метра. В рамките на поръчката ще бъде изграден и временен път с основа от баластра за достъп на строителната механизация до площадката, а строително-монтажните ...


10.10.2016   |   НАП обяви търг за доставка и смяна на батерии

НАП обяви търг за доставка и смяна на батерии

Националната агенция за приходите обяви обществена поръчка за доставка и смяна на батерии. Предметът на обществената поръчка включва доставка и смяна на 22 комплекта батерии за Comet Extrime 9/12 kVA, 24 комплекта батерии за UPS Galaxy 3000 10/15kVA ...


07.10.2016   |   МнВР обяви търг за изработка, доставка и монтаж на стелажи

МнВР обяви търг за изработка, доставка и монтаж на стелажи

Министерството на външните работи обяви обществена поръчка за изработка, доставка и монтаж на подвижна стелажна система за архивохранилище на дирекция "Човешки ресурси" в Министерството на външните работи. Доставката на стелажите включва всички ...


06.10.2016   |   НЕК търси доставчик на измервателни уреди

НЕК търси доставчик на измервателни уреди

Национална Електрическа Компания (НЕК) търси доставчик на електролоти, анализатори на прекъсвачи, преносим микроомметър, преносим комплект за локализиране на земно съединение, както и уред за анализ на състоянието на управляващи бобини и ел. ...


05.10.2016   |   Увекс обяви търг за доставка на тръбопроводи

Увекс обяви търг за доставка на тръбопроводи

Увекс обяви обществена поръчка за доставка на разнообразни типове тръби за питейно-битово водоснабдяване. Дружеството се нуждае от ПЕВП тръби за питейно-битово водоснабдяване (от ф25 до ф400 mm), ПЕВП фасонни части за челно заваряване (от ф140 до ...


04.10.2016   |   Мини Марица-изток обяви търг за сервиз на противопожарни уреди

Мини Марица-изток обяви търг за сервиз на противопожарни уреди

Мини Марица-изток анонсира обществена поръчка за сервизно обслужване на противопожарни уреди. Предметът на поръчката включва техническо обслужване, презареждане, хидростатично изпитване на пожарогасители и подмяна на резервни части, като общото ...


04.10.2016   |   Енерго-Про Мрежи ще ремонтира кранове и телфери в Горна Оряховица

Енерго-Про Мрежи ще ремонтира кранове и телфери в Горна Оряховица

Енерго Про-Мрежи обяви обществена поръчка за ремонт и поддръжка на повдигателни съоръжения – кранове и телфери – в складовите бази и Трансформаторна работилница–Горна Оряховица. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 69 900 лв., а ...


03.10.2016   |   МВР обяви обществена поръчка за резервни части, консумативи и гориво за леки автомобили

МВР обяви обществена поръчка за резервни части, консумативи и гориво за леки автомобили

Главна дирекция „Национална полиция” – МВР анонсира обществена поръчка за доставка на резервни части, консумативи и гориво-смазочни материали (ГСМ) за леки автомобили, специализирани автомобили и автобуси на дирекция "Жандармерия". Обособените ...


30.09.2016   |   МО търси фирма за доставка на лабораторна апаратура

МО търси фирма за доставка на лабораторна апаратура

Министерството на отбраната (МО) търси фирма за доставка на лабораторна апаратура за анализ на горива и смазочни материали. Обявеният конкурс включва доставка на апарати в три обособени позиции – апарат за определяне наличието на биодизел в горива, ...


29.09.2016   |   Топлофикация–Русе обяви търг за наемане на механизация с оператор

Топлофикация–Русе обяви търг за наемане на механизация с оператор

Топлофикация–Русе анонсира обществена поръчка за наемане на механизация с оператор за изпълнение на земни работи по свой проект. Дружеството се нуждае от верижен багер с кофа 1-1,5 куб. метра, самосвали 16-20 куб. метра, два автогрейдера и др. ...


28.09.2016   |   ВиК Варна търси фирма за ремонт на центробежни помпи за отпадна вода

ВиК Варна търси фирма за ремонт на центробежни помпи за отпадна вода

ВиК Варна откри процедура за ремонт на центробежни помпи за отпадна вода. Предвижда се ремонтът да бъде извършван в сервизна база на ВиК Варна, като от дружеството ще осигурят транспортирането на помпите до базата. От изпълнителя се очаква да има ...


28.09.2016   |   НЦРРЗ обяви търг за доставка на пасивни детектори на радон

НЦРРЗ обяви търг за доставка на пасивни детектори на радон

Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) анонсира обществена поръчка за доставка на пасивни детектори за определяне концентрацията на 222rn във въздух. Детекторите следва да са съвместими със система за измерване на радон ...


28.09.2016   |   Булгартрансгаз проучва възможностите си за изграждане на газов концентратор

Булгартрансгаз проучва възможностите си за изграждане на газов концентратор

Булгартрансгаз обяви обществена поръчка за оценка на възможностите и участието си в изграждане на газов концентратор за Югоизточна Европа и приложещата му инфраструктура на територията на България. В рамките на обществената поръчка ще бъдат оценени ...


27.09.2016   |   НАП обяви търг за доставка на пожарогасителни системи

НАП обяви търг за доставка на пожарогасителни системи

Националната агенция за приходите анонсира обществена поръчка за доставка и монтаж на пожарогасителни системи. Наред с доставката и монтажа, изпълнението на поръчката включва и пускане в експлоатация и 72-часови проби. Пожарогасителните уредби се ...


20.09.2016   |   АЕЦ "Козлодуй" обяви търг за доставка на натриев хипохлорит

АЕЦ

АЕЦ "Козлодуй" анонсира обществена поръчка за доставка на 247 250 kg натриев хипохлорит. Доставките ще се извършват поетапно, съгласно приложен график. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 67 300 лв., а крайният срок за подаване на ...


20.09.2016   |   Община Бургас обяви поръчка за доставка на асансьори за хора с увреждания

Община Бургас обяви поръчка за доставка на асансьори за хора с увреждания

Община Бургас обяви поръчка за доставка на 2 бр. асансьори за хора с увреждания за пешеходен надлез Пасарелка. Част от изискванията са асансьорите да са с товароподемност до 250 kg, със скорост на движение до 0,15 m/s, а кабината да е с размери 900 ...


19.09.2016   |   Държавно ловно стопанство към ЮЦДП - Смолян търси фирма за доставки и обслужване на климатици

Държавно ловно стопанство към ЮЦДП - Смолян търси фирма за доставки и обслужване на климатици

Териториално поделение държавно ловно стопанство (ТПДЛС) - Чепино, гр. Велинград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие (ДПЮЦДП) - Смолян търси фирма за доставка и обслужване на 6 бр. климатици. Прогнозната стойност на ...


19.09.2016   |   Софийска вода търси изпълнител на ремонт на барабани и ролки за филтър преси

Софийска вода търси изпълнител на ремонт на барабани и ролки за филтър преси

Софийска вода обяви обществена поръчка за извършване на ремонт на съществуващи барабани и ролки за филтър преси Roerpress SSP 22.4.1 и MASS BP 2500, собственост на Софийска вода. Ремонтът предвижда изработка и монтаж на нови лагерни шийки, сваляне и ...


15.09.2016   |   Мини Марица-изток обяви търг за газифициране на котелно помещение

Мини Марица-изток обяви търг за газифициране на котелно помещение

Мини Марица-изток анонсира обществена поръчка за газифициране на котелно помещение на административната сграда на дружеството в Раднево. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 58 551 лв., а крайният срок за получаване на офертите – 3 ...


15.09.2016   |   Софийска вода търси изпълнители за инсталации за пречистване на питейни води

Софийска вода търси изпълнители за инсталации за пречистване на питейни води

Софийска вода обяви обществена поръчка за затваряне чрез подходящи метални конструкции от неръждаема стомана на четири неработещи отвора и направа на вътрешна водоплътна хидроизолация чрез РЕ плоскости в изходяща разпределителна шахта на ПСПВ „ ...


13.09.2016   |   ПГЕЕ в Горна Оряховица обяви търг за доставка на микроконтролерна техника

ПГЕЕ в Горна Оряховица обяви търг за доставка на микроконтролерна техника

Професионалната гимназия по електротехника и електроника „М. В. Ломоносов” в Горна Оряховица обяви обществена поръчка за доставка и монтаж на оборудване за лаборатория по микроконтролерна техника и сградна автоматизация. Оборудването се очаква да ...


13.09.2016   |   Община Айтос търси изпълнител за ремонт на отоплителни инсталации

Община Айтос търси изпълнител за ремонт на отоплителни инсталации

... търси изпълнител за ремонт на отоплителни инсталации в три обществени сгради - сградата на общината, спортна зала "Айтос" и детска ...


10.09.2016   |   ГДГП обяви търг за рециклиране на батерии за термовизионни камери

ГДГП обяви търг за рециклиране на батерии за термовизионни камери

Главна дирекция "Гранична полиция" обяви обществена поръчка за рециклиране и възстановяване на батерии за ръчни термовизионни камери в две обособени позиции. Първата обособена позиция е рециклиране и възстановяване на акумулаторни батерии за ръчни ...


09.09.2016   |   АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на лабораторна апаратура

АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на лабораторна апаратура

АЕЦ Козлодуй обяви търг за доставка на лабораторна апаратура в седем обособени позиции за определен тип измервания, изпитвания и калибриране. Част от позициите са система за ултра чиста вода, йонен хроматограф, анализатор за измерване на следи от ...


09.09.2016   |   EVN България търси фирма за изкупуване на отпадъци

EVN България търси фирма за изкупуване на отпадъци

EVN България Електроразпределение търси фирма за изкупуване на отпадъци, генерирани от технологичната дейност на дружеството. Отпадъците за изкупуване съдържат цветни метали, дърво и хартия, като например излязло от употреба ел. оборудване ( ...


08.09.2016   |   Софийска вода търси фирма за изграждане на компенсатор за пречиствателна станция

Софийска вода търси фирма за изграждане на компенсатор за пречиствателна станция

Софийска вода търси фирма за израждане на компенсатор на фактора на мощността в пречиствателна подстанция 110/6kV в Кубратово. От кандидат-изпълнителите се очаква в последните пет години да са изпълнили дейности с предмет и обем, които са сходни или ...


07.09.2016   |   Община Стрелча обяви търг за реконструкция на водопроводна мрежа

Община Стрелча обяви търг за реконструкция на водопроводна мрежа

Община Стрелча обяви обществена поръчка за реконструкция на водопроводната мрежа на града. Обществената поръчка е за етап подмяна на водопроводна мрежа по ул. "Д. Благоев". Общата прогнозна стойност на поръчката е 85 000 лв., а крайният срок за ...


02.09.2016   |   ЕВН Топлофикация обяви търг за рехабилитация на помпена станция "Марица"

ЕВН Топлофикация обяви търг за рехабилитация на помпена станция

ЕВН България Топлофикация анонсира обществена поръчка за изработване на инвестиционен проект за рехабилитация на помпена станция "Марица", която е собственост на ЕВН България Топлофикация – Пловдив. Площадката на помпена станция "Марица" е източник ...


01.09.2016   |   Топлофикация София обяви търг за доставка на вихрови разходомери

Топлофикация София обяви търг за доставка на вихрови разходомери

Топлофикация София обяви търг за доставка на два броя вихрови разходомери за газ и допълнителни елементи за тяхната експлоатация - резистори, трансмитери за налягане, вторични прибори за измерване на газ и др. Сред основните условия за участие в ...


31.08.2016   |   НКЖИ обявява търг за доставка на комплект вентилни отводи и елементи

НКЖИ обявява търг за доставка на комплект вентилни отводи и елементи

Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) обявява търг за доставка на вентилни отводи и елементи за тях - изолационни планки и разединители със заземителни въжета за нуждите на поделение "Електроразпределение" в София и Горна Оряховица ...


30.08.2016   |   Община Велико Търново търси доставчик на противопожарни уреди

Община Велико Търново търси доставчик на противопожарни уреди

Община Велико Търново търси фирма за противопожарно обследване, техническо обслужване и доставка на противопожарни уреди за нуждите на общински обекти. Общината търси компания, която да извършва техническо облужване на различни видове пожарогасители ...


29.08.2016   |   АЕЦ Козлодуй търси доставчик на скенер за затворени обеми

АЕЦ Козлодуй търси доставчик на скенер за затворени обеми

АЕЦ Козлодуй търси доставчик на скенер за затворени обеми, който да подобри системата за контрол и да повиши нивото на физическата защита на атомната електроцентрала. Скенърът следва да бъде с лентов багажен конвейер, да има проникваща способност от ...


26.08.2016   |   Мини Марица-изток търси доставчик на уплътнителни елементи

Мини Марица-изток търси доставчик на уплътнителни елементи

Мини Марица-изток обяви обществена поръчка за уплътнителни елементи за ролки (уплътнители, дистанционни пръстени, капачки, лабиринти). Прогнозната стойност на поръчката е 56 500 лв., а крайният срок за подаване на заявления за участие е 31 август т. ...


24.08.2016   |   МО обяви търг за ремонт на кораби в заводски условия

МО обяви търг за ремонт на кораби в заводски условия

Министерството на отбраната (МО) анонсира търг за доков ремонт на кораби от състава на Военноморските сили (ВМС). Ремонтът ще протече на четири етапа за три години (2016 – 2019). Прогнозната стойност на поръчката е 3 750 000 лв., а крайният срок за ...


23.08.2016   |   БДЖ - Товарни превози обяви търг за доставка на въздухоспирателни кранове

БДЖ - Товарни превози обяви търг за доставка на въздухоспирателни кранове

БДЖ - Товарни превози анонсира обществена поръчка за доставка на челни въздухоспирателни кранове G 1 и G 1 (ляво и дясно изпълнение) за ремонт на товарни вагони и локомотиви във вагоноремонтните цехове и локомотивните депа на компанията. Крановете ...


22.08.2016   |   Летищен Център Бургас търси доставчик на сухи трансформатори

Летищен Център Бургас търси доставчик на сухи трансформатори

Летищен Център към Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" търси фирма, която да достави два броя сухи трансформатори, монтира и извърши изпитна дейност с тях. Доставчикът следва да демонтира старите трансформатори преди това. ...


19.08.2016   |   Община Нова Загора обяви търг за ремонт на улично осветление

Община Нова Загора обяви търг за ремонт на улично осветление

Община Нова Загора анонсира обществена поръчка за основен ремонт на съществуващото улично осветление на ул. "Васил Левски" в града. Необходим е основен ремонт на осветлението на ул. „Васил Левски” в участъка от кръстовището на ул. „Св. Св. Кирил и ...


19.08.2016   |   ВиК Видин търси доставчик на фитинги

ВиК Видин търси доставчик на фитинги

ВиК Видин търси доставчик на фитинги, като предметът на поръчката е обособен в две позиции: доставка на поцинковани фитинги до 2 инча и доставка на водопроводна арматура за водопроводни инсталации до 2 инча. Кандидатстващите по обществената поръчка ...


19.08.2016   |   АОП измени процедурите за контрол на обществените поръчки

 АОП измени процедурите за контрол на <strong>обществени</strong>те <strong>поръчки</strong>

... ) обяви промени в процедурите за контрол на обявените обществени поръчки, които ще влязат в сила от 1 септември т. ... и с помощта на онлайн система. Всички процедури по обществени поръчки, с изключение на тези в секторите на отбраната и ...


18.08.2016   |   МВР търси доставчик на комуникационни антифони

МВР търси доставчик на комуникационни антифони

Министерството на вътрешните работи (МВР) търси изпълнител за доставка на комуникационни антифони. Предметът на поръчката е "Доставка на комуникационни антифони с микрофони, проектирани за използване с балистични каски, в комплект с РТТ адаптер с ...


17.08.2016   |   ВЕЦ Девин търси доставчик на клапи с ел. задвижки

ВЕЦ Девин търси доставчик на клапи с ел. задвижки

ВЕЦ Девин търси доставчик на 10 броя бътерфлай клапи DN200, PN10 с ел. задвижки за техническо водоснабдяване в централата. Прогнозната стойност на поръчката е 43 785 лв., а крайният срок за подаване на офертите е 26 август 2016 г. Фирмата изпълнител ...


16.08.2016   |   Подобряват капацитета на възлагащите органи за обществени поръчки

Подобряват капацитета на възлагащите органи за <strong>обществени</strong> <strong>поръчки</strong>

... за подобряване капацитета на възлагащите органи на обществени поръчки и оптимизиране на процедурите и контрола върху ... в областта на обществените поръчки за засилване капацитета на възлагащите органи на обществени поръчки и оптимизиране на процедурите ...


15.08.2016   |   Правителството прие нова мярка за развитие на бизнеса

Правителството прие нова мярка за развитие на бизнеса

... и за оперативните програми на ЕС и достъп до обществени поръчки и капитал. Мрежата ще се координира от Изпълнителната агенция ...


12.08.2016   |   EVN България Топлофикация търси доставчик на материали при аварии

EVN България Топлофикация търси доставчик на материали при аварии

EVN България Топлофикация търси доставчик на материали за аварийна необходимост при поддръжка на абонатни станции и вътрешни отпоплителни инсталации. Право на участие имат всички заинтересовани юридически лица с лиценз за строителство, доставки или ...


10.08.2016   |   Община Несебър обяви търг за доставка на електромобили

Община Несебър обяви търг за доставка на електромобили

Община Несебър обяви търг за доставка на два електромобила, които да влязат в употреба на местното управление. Прогнозната стойност на поръчката е 35 000 лв. Поръчката е финансирана от Европейския съюз по инвестиционна програма за климата "Проект за ...


08.08.2016   |   ЕВН България продава отработено трансформаторно масло

ЕВН България продава отработено трансформаторно масло

ЕВН България обяви обществена поръчка за продажба на отработено трансформаторно масло, генерирано от обекти на компанията. Избраната фирма следва да изкупува трансформаторно масло от обектите на ЕВН България. Крайният срок за подаване на документи е ...


04.08.2016   |   ВиК Пловдив анонсира търг за извършване на строително-ремонтни работи

ВиК Пловдив анонсира търг за извършване на строително-ремонтни работи

ВиК Пловдив анонсира търг за извършване на различни видове строително-ремонтни работи, намиращи се на територията, обслужвана от ВиК Пловдив. Изплащането от възложителя ще се извършва до 30 дни след установяването на завършен ремонт от страна на ...


03.08.2016   |   АЕЦ Козлодуй търси доставчик на универсални стругове

АЕЦ Козлодуй търси доставчик на универсални стругове

АЕЦ Козлодуй търси доставчик на два броя универсални стругове. Прогнозната стойност на поръчката е 61 000 лв. Крайният срок за подаване на оферти е 11 август 2016 г. Пълна информация към обявената поръчка можете да откриете тук


02.08.2016   |   ТД на НАП Варна откри търг за ремонт на отоплителни инсталации в Разград и Шумен

ТД на НАП Варна откри търг за ремонт на отоплителни инсталации в Разград и Шумен

Териториална дирекция на НАП Варна обяви поръчка "Услуги по ремонт и поддържане на инсталации за отопление, абонатни станции и котли за отопление в административните сгради на офиси за обслужване Разград и Шумен при ТД на НАП Варна". Прогнозната ...


01.08.2016   |   ЕСО удължава срока за доставка на консумативи за дисплейни стени

ЕСО удължава срока за доставка на консумативи за дисплейни стени

Електроенергиен системен оператор обяви удължаване на срока на обществена поръчка с предмет "Доставка на консумативи и резервни части за пет броя дисплейни стени в диспечерски командни зали". Прогнозната стойност на поръчката е 70 000 лв., а ...


29.07.2016   |   ЕСО-Хасково обяви търг за устройство за снемане на векторни диаграми

ЕСО-Хасково обяви търг за устройство за снемане на векторни диаграми

Електроенергиен системен оператор – МЕР Хасково обяви обществена поръчка за доставка на устройство за снемане на векторни диаграми. Устройството е предназначено основно за измерване на ефективните стойности на напрежението, тока и ъгъла между тях ...


28.07.2016   |   Одобриха стоки, които възложителите по ЗОП могат да предлагат на стоковата борса

Одобриха стоки, които възложителите по ЗОП могат да предлагат на стоковата борса

... стоковата борса от лица – възложители на обществени поръчки съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП). Списъкът обхваща предимно метали, ... оглед на конкурентните правила на Закона за обществените поръчки и включва стоки, които отговарят на такива ...


28.07.2016   |   НЗОК обяви търг за доставка на електроматериали в РЗОК–Ямбол

НЗОК обяви търг за доставка на електроматериали в РЗОК–Ямбол

НЗОК анонсира обществена поръчка за доставка на електроматериали, железария и резервни части за поддръжка на стопанския инвентар на РЗОК–Ямбол. Стопанският инвентар на РЗОК-Ямбол включва също мебелировка и електродомакински уреди (без осветителни ...


27.07.2016   |   Община Баните обяви търг за доставка на електромобил

Община Баните обяви търг за доставка на електромобил

Общинска администрация Баните в област Смолян анонсира търг за доставка на нов електрически автомобил. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 25 000 лв. Крайният срок за подаване на офертите е 9 август, като участниците следва да бъдат ...


26.07.2016   |   ВиК Благоевград обяви търг за химически продукти и ремонтни услуги

ВиК Благоевград обяви търг за химически продукти и ремонтни услуги

ВиК Благоевград откри обществена поръчка за доставка на консумативи и реагенти за лабораторни и процесни апарати, сервизна поддръжка и калибриране на процесни апарати Hach Lange. Общата прогнозна стойност на поръчката е 39 000 лв., а крайният срок ...


25.07.2016   |   Министерският съвет обяви търг за доставка на електроматериали

Министерският съвет обяви търг за доставка на електроматериали

Министерският съвет анонсира обществена поръчка за доставка на електроматериали. Институцията се нуждае от електрически машини, уреди, оборудване, консумативи, осветление, кабели и свързани с тях продукти, щепсели и контакти, клеми, лампи и ...


22.07.2016   |   БВМС отварят търг за резервни части за дизел-генератори

БВМС отварят търг за резервни части за дизел-генератори

Българските военноморски сили обявяват търг за доставка на резервни части на дизел-генератори Isotta Fraschini Motori V1312T2ME-FB1. Част от изискванията са резервните части да са нови, неупотребявани и да се доставят със стандартни заводски ...


20.07.2016   |   ЕСО обяви търг за ремонт и разширяване на отоплителна система

ЕСО обяви търг за ремонт и разширяване на отоплителна система

Електроенергиен системен оператор (ЕСО) анонсира обществена поръчка за ремонт и разширяване на отоплителната система в две свои административни сгради в Плевен. Прогнозната стойност на поръчката е 130 000 лв., а крайният срок за получаване на ...


14.07.2016   |   ВиК Монтана обяви търг за електрокомпоненти

ВиК Монтана обяви търг за електрокомпоненти

ВиК Монтана откри процедура за избор на изпълнител по доставка на елементи в областите електрическа изолация и компоненти на електрически вериги. Предметът на поръчката е обособен в пет позиции: комутационна апаратура, апаратура средно напрежение, ...


08.07.2016   |   ТЕЦ Марица-изток 2 обяви търг за ремонт на заваръчни апарати

ТЕЦ Марица-изток 2 обяви търг за ремонт на заваръчни апарати

ТЕЦ Марица-изток 2 откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши ремонт на различни видове заваръчни апарати. Предметът на поръчката е разделен на три обособени позиции за ремонт на апарати Kemmpi, Frontius и Esab. Прогнозната стойност на ...


07.07.2016   |   Клаус Шибел, собственик на Schiebel Antriebstechnik: Европа трябва да покаже, че има и опита, и технологиите

Клаус Шибел, собственик на Schiebel Antriebstechnik: Европа трябва да покаже, че има и опита, и технологиите

... , трябва да кажа, че при провеждане на обществени поръчки често се специфицират и налагат имена на конкретни доставчици ... започне от политиката и етиката, така че обществените поръчки да предполагат сравними решения. Как оценявате сегашната икономическа ...


07.07.2016   |   Мини Марица-изток откри търг за поддръжка на металдетектори

Мини Марица-изток откри търг за поддръжка на металдетектори

Мини Марица-изток откри процедура за избор на изпълнител с предмет "Сервизна дейност на метал сигнализатори монтирани на ТМО". Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции за обслужване на 23 бр. прибори тип BJMS и 6 бр. тип MS12/97PSQ ...


05.07.2016   |   Софийска вода откри търг за изграждане на безжична комуникационна мрежа

Софийска вода откри търг за изграждане на безжична комуникационна мрежа

Софийска вода удължи срока на процедура за избор на изпълнител с предмет "Проектиране, доставка, монтаж и изграждане на бежична комуникационна мрежа за управление на процесите в ПСПВ Бистрица, чрез 2 бр. мобилни индустриални панела и 2 бр. таблети". ...


05.07.2016   |   ЕВН България Топлофикация избира доставчик на материали за поддръжка на абонатни станции

ЕВН България Топлофикация избира доставчик на материали за поддръжка на абонатни станции

ЕВН България Топлофикация удължи срока на процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на материали за аварийна необходимост на машинни части за поддръжка на абонатни станции и вътрешни отоплителни инсталации. Необходими са материали ...


05.07.2016   |   ИКЕМ проведе двудневен семинар за развитието на електрическата мобилност в България

ИКЕМ проведе двудневен семинар за развитието на електрическата мобилност в България

... страната. Освен това, официални партньори на ИКЕМ са 52 обществени организации, български общини, фондации, сдружения и др. С ... Национален план за действие за насърчаване на "зелените" обществени поръчки за периода 2012-2014 г. и Национален план за ...


04.07.2016   |   Община Сливен избира фирма за поддръжка на система за видеонаблюдение

Община Сливен избира фирма за поддръжка на система за видеонаблюдение

... система за видеонаблюдение. Системата е интегрирана в различни кръстовища, обществени места с важно значение, детски ясли и градини, училища ...


01.07.2016   |   Институтът по органична химия избира доставчик на химикали

Институтът по органична химия избира доставчик на химикали

Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българската академия на науките откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на химикали и разтворители със специфични свойства и чистота. Общата прогнозна стойност на ...


30.06.2016   |   НЕК избира доставчик на радиостанции

НЕК избира доставчик на радиостанции

Националната електрическа компания (НЕК) откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на радиостанции. Първата обособена позиция е за 20 бр. радиостанции в 150 MHz обхват, а втората - за 43 бр. преносими и 13 бр. стационарни ...


27.06.2016   |   Община Варна откри търг за актуализация на стратегическа карта за шум

Община Варна откри търг за актуализация на стратегическа карта за шум

Община Варна откри процедура за избор на изпълнител, който ще изработи актуализация на стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Варна. Стратегичската карта за шум ще определи районите с констатирано превишаване на стойностите на ...


21.06.2016   |   Министерството на финансите избира фирма за поддръжка на пожароизвестителни инсталации

Министерството на финансите избира фирма за поддръжка на пожароизвестителни инсталации

Министерството на финансите откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши абонаментно техническо обслужване на 2 бр. пожароизвестителни инсталации в сгради на министерството в София. Общата прогнозна стойност на поръчката е 4200 лв. ...


15.06.2016   |   Водоснабдяване Дунав избира доставчик на емайлирани проводници

Водоснабдяване Дунав избира доставчик на емайлирани проводници

Водоснабдяване Дунав (Разград) откри процедура за избор на фирма, която ще извършва периодични доставки на емайлирани проводници с изолация. Прогнозната стойност на поръчката е 20 000 лв. Срокът за получаване на офертите е 20 юни т. г. Допълнителна ...


13.06.2016   |   Шуменският университет избира доставчик на изолационни покрития

Шуменският университет избира доставчик на изолационни покрития

Шуменският университет "Епископ Константин Преславски" откри процедура за избор на изпълнител, който ще достави суровини за работа на дозиращата машина Reactor/H-XP3. Необходими са полиуреа, полиуретанова пяна със затворени и с отворерни клетки. ...


07.06.2016   |   ИАСРЖ избира доставчик на течен азот

ИАСРЖ избира доставчик на течен азот

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ) откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на течен азот. Прогнозната стойност на поръчката е 65 000 лв. Срокът на валидност на публичната покана е 13 ...


06.06.2016   |   ТЕЦ Гълъбово откри търг за хидравлични изпитвания на тръбопроводи

ТЕЦ Гълъбово откри търг за хидравлични изпитвания на тръбопроводи

Ей И Ес - 3С Марица Изток I (ТЕЦ AES Гълъбово) стартира процедура за избор на изпълнител с предмет "Хидравлични изпитания на съдове и тръбопроводи. Настройка и подмяна на опоро-окачваща система". Прогнозната стойност на поръчката е 45 000 лв. Срокът ...


03.06.2016   |   Община Аврен избира проектант за ремонт на ВиК инфраструктура

Община Аврен избира проектант за ремонт на ВиК инфраструктура

Община Аврен обяви процедура за избор на изпълнител, който ще изработи инвестиционни проекти за реконструкция на част от водопроводната мрежа в селата Тръстиково, Синдел и Царевци. Прогнозната стойност на поръчката е 23 750 лв. Срокът за получаване ...


31.05.2016   |   Столичната община откри търг за внедряване на системи за контрол на достъпа

Столичната община откри търг за внедряване на системи за контрол на достъпа

Столичната община откри процедура за избор на изпълнител, който ще изготви технически проекти и изграждане на системи за физическа сигурност (алармена система против проникване и система за контрол на достъпа) в районите "Студентски", "Овча купел", ...


25.05.2016   |   Учредяване и видове банкова гаранция

Учредяване и видове банкова гаранция

... или друга фирма. В практиката за участие в различни обществени поръчки или тръжни процедури банките учредяват няколко вида парична банкова ...


25.05.2016   |   Мини Марица-изток сключи договор за доставка на два нови багера

Мини Марица-изток сключи договор за доставка на два нови багера

Мини Марица-изток подписа договор за проектиране, изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация на два роторни багера от типа SRs 2000 и SRs 200 с консорциум между полската компания Famur и Българска енергетика. На официалната церемония ...


18.05.2016   |   Мини Марица-изток избира доставчик на материали за изолация на електрокъщи

Мини Марица-изток избира доставчик на материали за изолация на електрокъщи

Мини Марица-изток откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на материали и аксесоари за изолация на електрокъщи на задвижваща станция 3023. Необходими са пожарустойчиви покривни и стенни панели, шперплат, болтове, шайби и др. ...


17.05.2016   |   АЕЦ Козлодуй избира доставчик на лабораторни съдове

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на лабораторни съдове

АЕЦ Козлодуй откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на лабораторни съдове (стъклария и пластмаса), принадлежности и консумативи за химични лаборатории. Прогнозната стойност на поръчката е 42 000 лв. Срокът за получаване на ...


16.05.2016   |   Община Тетевен избира оператор на претоварна станция за твърди битови отпадъци

Община Тетевен избира оператор на претоварна станция за твърди битови отпадъци

Община Тетевен откри процедура за избор на оператор на претоварна станция за твърди битови отпадъци. Претоварната станция, която се намира в с. Гложене, ще обслужва община Тетевен, при заявяване интерес и община Ябланица, в рамките на регионалната ...


13.05.2016   |   ГБИТК проведе работна среща с изпълнителния директор на АОП

ГБИТК проведе работна среща с изпълнителния директор на АОП

... с Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) проведе Консултативният съвет "Индустрия" към Германо-българската ... в него бе реформата в областта на обществените поръчки. Миглена Павлова и нейните колеги от АОП Иво ...


10.05.2016   |   АЕЦ Козлодуй избира доставчик на химически реактиви

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на химически реактиви

АЕЦ Козлодуй откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на химически реактиви за лабораторни цели. Обособени са десет позиции за: киселини (органични и неорганични), хидрооксиди, буферни разтвори, неорганични соли, органични ...


10.05.2016   |   ГБИТК организира работна среща с изпълнителния директор на АОП

ГБИТК организира работна среща с изпълнителния директор на АОП

... с Миглена Павлова, изпълнителен директор на Агенцията по обществени поръчки (АОП) организира Консултативният съвет "Индустрия" към Германо- ... се запознаят от първоизточника с новия Закон за обществени поръчки, както и с новия правилник за неговото ...


26.04.2016   |   Мини Марица-изток избира доставчик на комуникационно оборудване

Мини Марица-изток избира доставчик на комуникационно оборудване

Мини Марица-изток откри процедура за избор на фирма, която ще извърши доставка на комуникационно оборудване. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции. Първата е за доставка на маршрутизатор с интегрирани услуги, а втората - на ...


18.04.2016   |   Столичен електротранспорт избира доставчик на електромеханични крикове

Столичен електротранспорт избира доставчик на електромеханични крикове

Столичен електротранспорт откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на електромеханични крикове. Те са предназначени за работа в подемна инсталация за пълно повдигане на превозни средства – трамвайни мотриси, за да може под ...


15.04.2016   |   ТУ София избира доставчик на терминална модулна изчислителна система

ТУ София избира доставчик на терминална модулна изчислителна система

Техническият университет в София обяви процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на специализирана високопроизводителна терминална модулна изчислителна система. Системата трябва да се състои от 14 специално конфигурирани терминала ...


13.04.2016   |   Булгартрансгаз избира доставчик на оборудване за трансмитери

Булгартрансгаз избира доставчик на оборудване за трансмитери

Булгартрансгаз откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на 6 броя комуникатори за настройка на трансмитери за налягане. Необходимо е доставеното оборудване да бъде съвместимо с пълната функционалност на използваните в ...


12.04.2016   |   Софийска вода избира фирма за ремонт на електродвигатели

Софийска вода избира фирма за ремонт на електродвигатели

Софийска вода откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши ремонт на електродвигатели от 0,1 kW до 315 kW. Прогнозната стойност на поръчката е 30 000 лв. Срокът на валидност на публичната покана е 22 април т. г. Допълнителна информация ...


11.04.2016   |   Мини Марица-изток избира фирма за ремонт на товарни автомобили

Мини Марица-изток избира фирма за ремонт на товарни автомобили

Мини Марица-изток откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши ремонт на цели машини, възли и агрегати на 25 бр. товарни автомобили с повишена проходимост за превоз на хора марка Iveco Eurocargo 4x4. Прогнозната стойност на поръчката 100 ...


04.04.2016   |   ЧЕЗ Разпределение България избира доставчици на електроизолационни ленти, кабелни глави и съединителни муфи

ЧЕЗ Разпределение България избира доставчици на електроизолационни ленти, кабелни глави и съединителни муфи

... процедурата може да намерите в сайта на Агенцията за обществени поръчки.


01.04.2016   |   Булгартрансгаз избира доставчик на компресори и пясъкоструйни машини

Булгартрансгаз избира доставчик на компресори и пясъкоструйни машини

Булгартрансгаз откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на 1 брой електрически компресор за въздух, както и на 2 комплекта установка за компресор и пясъкоструен апарат, всеки от който се състои се от 1 бр. компресор за ...


28.03.2016   |   АЕЦ Козлодуй избира доставчик на полиетиленови изделия

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на полиетиленови изделия

АЕЦ Козлодуй откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на полиетиленови изделия. Първата обособена позиция е за полиетиленови пликове за индивидуален дозиметър, а втората - за чували от стреч фолио. Прогнозната стойност на ...


23.03.2016   |   ЮЗДП търси доставчик на дрон

ЮЗДП търси доставчик на дрон

Югозападно държавно предприятие (ЮЗДП) - Благоевргад откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на безпилотен летателен апарат и оборудване към него. Необходимо е дронът да бъде с максимална излетна маса 9,9 кг, максимална ...


15.03.2016   |   Мини Марица-изток избира доставчик на модули за пепеломери

Мини Марица-изток избира доставчик на модули за пепеломери

Мини Марица-изток откри процедура за избор на доставчик на модули за пепеломерите от автоматизираната система за управление на качеството на въглищата. Необходимите модули включват: сентилационна сонда, детекторен блок, DC-DC конвертор, захранващ ...


14.03.2016   |   ДФЗ избира доставчик на четци за ушни марки и чипове

ДФЗ избира доставчик на четци за ушни марки и чипове

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на 60 бр. преносими четци за ушни електронни марки и микрочипове, включително техните аксесоари. Четците трябва да бъдат с акумулаторни презераждаеми ...


09.03.2016   |   КонтурГлобал Марица Изток 3 избира фирма за управление на транспортна техника и тежка механизация

КонтурГлобал Марица Изток 3 избира фирма за управление на транспортна техника и тежка механизация

КонтурГлобал Марица Изток 3 откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши управление на транспортна техника и тежка механизация. Обект на поръчката са следните машини: санитарен автомобил, булдозери с мощност над 200 к.с., челни товарачи, ...


07.03.2016   |   Мини Марица-изток откри търг за анализ на трансформаторно масло

Мини Марица-изток откри търг за анализ на трансформаторно масло

Мини Марица-изток избира откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши пълен физико-химичен анализ на трансформаторното масло в експлоатация от 46 бр. трансформатори. Техническото задание включва вземане на проби от маслото, анализ и ...


25.02.2016   |   Булгартрансгаз избира доставчик на специализирани термоизолирани контейнери

Булгартрансгаз избира доставчик на специализирани термоизолирани контейнери

Булгартрансгаз откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на 3 вида термоизолирани контейнери. Необхоми са: термоизолиран климатизиран контейнер с размери 500х240х220 см (2 бр.); метален термоизолиран контейнер с размери ...


24.02.2016   |   ЕВН България Топлофикация откри търг за обслужване на мотокари и електрокари

ЕВН България Топлофикация откри търг за обслужване на мотокари и електрокари

ЕВН България Топлофикация откри процедура за избор на изпълнител, който ще извършва техническо обслужване, поддържане и ремонт на мотокари и електрокари, собственост на дружеството. Обект на обслужване са 3 бр. мотокари Рекорд–2; 1 бр. електрокар ЕП ...


23.02.2016   |   ВиК Монтана избира доставчик на части за помпи

ВиК Монтана избира доставчик на части за помпи

ВиК Монтана откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши ремонт и доставка на резервни части за помпи Wilo, Grundfos и др. Обособени са общо седем позиции. Прогнозната стойност на поръчката е 66 000 лв. Срокът на валидност на публичната ...


22.02.2016   |   Министерството на финансите избира фирма за обслужване на пожароизвестителни инсталации

Министерството на финансите избира фирма за обслужване на пожароизвестителни инсталации

Министерството на финансите откри процедура за избор на изъплнител, който ще извърши подмяна на част от съществуващите пожароизвестителни инсталации, техническо обслужване и абонаментна поддръжка на пожароизвестителните и пожарогасителни инсталации ...


18.02.2016   |   Мини Марица-изток избира доставчик на машини за заваряване на тръби

Мини Марица-изток избира доставчик на машини за заваряване на тръби

Мини Марица-изток откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на 2 бр. машини за челно заваряване на полиетиленови тръби за нуждите на рудник "Трояново-1" и рудник "Трояново-север". Необходимо е машините да имат хидравлично ...


17.02.2016   |   Мини Марица-изток избира доставчик на кабелни глави

Мини Марица-изток избира доставчик на кабелни глави

Мини Марица-изток отри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на 270 комплекта студеносвиваеми кабелни глави. Те са предназначени за открит и закрит монтаж за еднофазни кабели СХЕкТ и САХЕкТ тип: 93-ЕВ63, 92-ЕВ62 или еквивалент. ...


15.02.2016   |   Община Бургас избира доставчик на станции за паркиране на велосипеди

Община Бургас избира доставчик на станции за паркиране на велосипеди

Община Бургас откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши изработка, доставка и монтаж на три броя велостанции, състоящи се от три броя "Киоск" и общо 17 броя паркоколонки. Киоскът трябва да разполага със софтуер, който да управлява ...


12.02.2016   |   Топлофикация София откри търг за обслужване на повдигателни съоръжения

Топлофикация София откри търг за обслужване на повдигателни съоръжения

Топлофикация София обяви процедура за избор на фирма, която ще извършва абонаментно обслужване на повдигателни съоръжения. Абонаментното обслужване включва 44 броя товароподемни кранове и 67 броя електротелфери. Прогнозната стойност на поръчката е ...


08.02.2016   |   Метрополитен избира доставчик на оборудване за автоматика и телемеханика

Метрополитен избира доставчик на оборудване за автоматика и телемеханика

Метрополитен откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на резервни части, измервателна апаратура, инструменти и оборудване за служба "Автоматика и телемеханика за движението на влаковете и съобщителни връзки" за 2016 г. ...


02.02.2016   |   Софийска вода избира доставчик на ръчни инструменти

Софийска вода избира доставчик на ръчни инструменти

Софийска вода откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на ръчни инструменти. Обособени са пет позиции за доставка на водопроводни инструменти, шлосерски инструменти, електрически инструменти, измервателни инструменти и ...


29.01.2016   |   ЕСО търси доставчик на моторни задвижвания

ЕСО търси доставчик на моторни задвижвания

Електроенергийният системен оператор (ЕСО) откри процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на 7 бр. моторни задвижвания на разединители тип PM 110/1250 A. Предметът на обществената поръчка включва: производство на моторни ...


28.01.2016   |   АЕЦ Козлодуй избира доставчик на пожароизвестителна система

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на пожароизвестителна система

АЕЦ Козлодуй откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши проектиране, доставка и монтаж на пожароизвестителна система в Дома на енергетика. Пожароизвестителната системата ще управлява система за гласово оповестяване, поради което е ...


12.01.2016   |   Мини Марица-изток избира доставчик на конектори за прекъсвачи

Мини Марица-изток избира доставчик на конектори за прекъсвачи

Мини Марица-изток откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на 600 броя конектори за вторична комутация на маломаслени прекъсвачи тип SCI - 1. Прогнозната стойност на поръчката е 60 000 лв. Срокът на валидност на публичната ...


07.01.2016   |   НКЖИ избира доставчик на пожарогасители

НКЖИ избира доставчик на пожарогасители

Държавното предприятие Национална компания Железопътна инфраструктура откри обществена поръчка за доставка на пожарогасителни средства. Необходими са различни количества прахови пожарогасители АВС (1 кг, 2 кг, 3 кг, 6 кг, 12 кг, 25 кг, 50 кг), водни ...


14.12.2015   |   Мини Марица-изток откри търг за ремонт на хидравлични съединения

Мини Марица-изток откри търг за ремонт на хидравлични съединения

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извършва ремонт на хидравлични гъвкави съединения. Съединенията са с номинален диаметър от 6 мм до 51 мм. Прогнозната стойност на поръчката е 60 000 лв. Срокът на валидност на ...


12.12.2015   |   Български пощи избира доставчик на компоненти за сигнално-охранителни системи

Български пощи избира доставчик на компоненти за сигнално-охранителни системи

Български пощи откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка и монтаж на компоненти за сигнално-охранителните системи, системи за видеонаблюдение и системи за контрол на достъпа. Необходими са обемни, акустични, сеизмични и ...


07.12.2015   |   Мини Марица-изток избира доставчик на 20 булдозера

Мини Марица-изток избира доставчик на 20 булдозера

Мини Марица-изток обяви процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на 20 нови булдозера. Машините са предназначени за работа на глинести и въглищни почвени разновидности. Булдозерите трябва да имат номинална мощност на двигателя от ...


11.11.2015   |   Мини Марица-изток избира доставчик на газ за заваряване

Мини Марица-изток избира доставчик на газ за заваряване

Мини Марица-изток обяви процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на газ за заваряване Коргон С18 (18% CO2 + Аргон 82% (Феромикс С18)), сгъстен под налягане. Доставката се извършва в бутилки под налягане. Прогнозната стойност на ...


03.11.2015   |   ЕВН търси доставчик на технически газове

ЕВН търси доставчик на технически газове

ЕВН България Топлофикация стартира процедура за избор на изпълнител, който да достави технически газове с предоставяне за ползване на бутилки под наем за съхранение и транспорт на техническите газове за нуждите на дружеството. Избраният изпълнител ...


02.11.2015   |   Булгартрансгаз избира доставчик на спирателни кранове и клапани

Булгартрансгаз избира доставчик на спирателни кранове и клапани

Булгартрансгаз стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на газова арматура. Обособени са две позиции за доставка на спирателни кранове и на предпазни пружинни клапани за природен газ. Оборудването е предназначено за ...


30.10.2015   |   ЕСО избира доставчик на услуги с дрон

ЕСО избира доставчик на услуги с дрон

Електроенергийният системен оператор обяви обществена поръчка за избор на изпълнител, който ще предостави услуги за оглед и видеозаснемане на обекти от електропреносната мрежа чрез използване на безпилотен летателен апарат (дрон). Специалната ...


28.10.2015   |   ПГТЕ "Хенри Форд" избира доставчик на оборудване за лаборатория по автомобилна мехатроника

ПГТЕ

Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" в София откри процедура за избор на изпхълнител, който ще извърши доставка на оборудване за Учебната лаборатория по автомобилна мехатроника. Необходими са: симулационен модул за изучаване ...


15.10.2015   |   Отпускат над 2,6 млн. лв. за изграждане на ВиК мрежа в кв. Горна баня

Отпускат над 2,6 млн. лв. за изграждане на ВиК мрежа в кв. Горна баня

... процедурата може да намерите в сайта на Агенцията за обществени поръчки.


05.10.2015   |   ИАОС избира фирма за обслужване на системи за чиста вода

ИАОС избира фирма за обслужване на системи за чиста вода

Изпълнителната агенция по околна среда откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши обслужване и доставка на консумативи за 19 системи за чиста вода. Обособени са три самостоятелни позиции за: диагностика и отстраняване на възникнал ...


30.09.2015   |   Дни на зелената енергия по време на МТП Пловдив

Дни на зелената енергия по време на МТП Пловдив

... провеждат още обучение за заинтересовани общини и фирми "Зелени обществени поръчки в действие" и семинар "Договори с гарантиран резултат". Като ...


29.09.2015   |   НЕК избира доставчик на ел. оборудване, тръби, метални профили и инструменти

НЕК избира доставчик на ел. оборудване, тръби, метални профили и инструменти

Националната електрическа компания откри обществена поръчка за доставка на материали по 11 обособени позиции. Необходими са: електроапаратура ниско напрежение; термометри и термодвойки; метални и неметални тръби и тръбни съединения; метални профили ...


16.09.2015   |   ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на електрохидравлични тласкачи

ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на електрохидравлични тласкачи

ТЕЦ Марица изток 2 откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на електрохидравлични тласкачи. Необходими са общо 15 тласкача, производство на ЕMG Automation. Прогнозната стойност на поръчката е 50 000 лв. Срокът на валидност ...


01.09.2015   |   Столичната община избира изпълнител на мерки за енергийна ефективност в детска градина

Столичната община избира изпълнител на мерки за енергийна ефективност в детска градина

Столичната община, район Сердика, откри процедура за избор на изпълнител, който ще осъществи мерки за енергийна ефективност в ЦДГ №49 "Усмивка". Обектът на поръчката включва: подмяна тръбна мрежа и на чугунените радиатори с алуминиеви, изграждане ...


27.08.2015   |   IBC Solar планира нови 80 MW в Германия до края на 2015 г.

IBC Solar планира нови 80 MW в Германия до края на 2015 г.

... от германската компания след провеждането на първите от серия обществени поръчки, проведени през април т. г. В предишните два кръга ... на обществени поръчки през април и август т. г. IBC Solar спечели ...


27.08.2015   |   Водоснабдяване Дунав избира доставчик на машини за електродифузионна заварка

Водоснабдяване Дунав избира доставчик на машини за електродифузионна заварка

Водоснабдяване Дунав обяви обществена поръчка за доставка на професионални машини в две обособени позиции. Първата обособена позиция е за машини за електродифузионна заварка (2 бр.), а втората - за почвопробивни машинии (3 бр.). Прогнозната стойност ...


25.08.2015   |   АЕЦ Козлодуй откри търг за изграждане на смукателен тръбопровод

АЕЦ Козлодуй откри търг за изграждане на смукателен тръбопровод

АЕЦ Козлодуй стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извръши изграждане на дублиращ смукателен тръбопровод на помпи за декарбонизирана вода в химическа водоочистка на ЕП-2 (ХВО). За изпълнение на темата е разработен работен проект по ...


20.08.2015   |   Община Варна избира доставчик на пожароизвестителни системи

Община Варна избира доставчик на пожароизвестителни системи

Община Варна откри процедура за избор на фирма, която ще извърши изграждане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на автоматични пожароизвестителни инсталации със система за оповестяване и аварийно евакуационно осветление. Прогнозната стойност ...


19.08.2015   |   Софийска вода избира доставчик на лабораторни технически средства

Софийска вода избира доставчик на лабораторни технически средства

Софийска вода откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на лабораторни технически средства и обучение за работа с тях. Поръчката е разделена на пети обособени позиции за доставка на: ...


17.08.2015   |   ЕВН България Електроразпределение откри търг за извършване на геоложки проучвания

ЕВН България Електроразпределение откри търг за извършване на геоложки проучвания

ЕВН България Електроразпределение откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши геоложки екологични проучвания. Дейностите включват три ядкови проучвателни сондажи на 10 м дълбочина, транспорт на пробите до акредитирана лаборатория и ...


14.08.2015   |   ВиК Ямбол откри търг за доставка на водомери

ВиК Ямбол откри търг за доставка на водомери

Водоснабдяване и канализация Ямбол стартира процедура за избор на изпълнител, който да извърши доставка на водомери за студена вода за нуждите на дружеството. Обществената поръчка обхваща доставка на едноструйни (сух и мокър тип), многоструйни, ...


12.08.2015   |   Мини Марица-изток избира доставчик на части за минно оборудване и гумено-транспортни ленти

Мини Марица-изток избира доставчик на части за минно оборудване и гумено-транспортни ленти

Мини Марица-изток оттри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на резервни части за тежко минно оборудване и гумено-транспортни ленти. Необходими са резервни части за работен орган на роторни багери и на кофово-верижни багери, ...


11.08.2015   |   Министерството на финансите избира доставчик на дизел-агрегат

Министерството на финансите избира доставчик на дизел-агрегат

Министерството на финансите стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка, монтаж и свързване на дизел-агрегат. Мястото на изпълнение на поръчката е УКБ "Гюлечица" в с. Говедарци. Прогнозната стойност на поръчката е 42 000 лв. ...


06.08.2015   |   Мини Марица-изток избира доставчик на блокове за предпускова сигнализация

Мини Марица-изток избира доставчик на блокове за предпускова сигнализация

Мини Марица-изток откри процедура за избор на фирма, която ще извърши доставка на блокове за предпускова сигнализация (БПС). Те са необходими за осигуряване на сигнализацията на новостроящи се лентови системи и за замяна на повредени в рудниците на ...


05.08.2015   |   Община Ловеч избира доставчик на оборудване за пречиствателна станция

Община Ловеч избира доставчик на оборудване за пречиствателна станция

Община Ловеч откри процедура за избор на дружество, което ще извърши доставка и монтаж на оборудване за отстраняване на констатирани дефекти в пречиствателна станция за отпадни води. Необходими са ел. задвижване за управляема клапа тип Бътерфлай CV- ...


04.08.2015   |   ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на задвижващи механизми

ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на задвижващи механизми

ТЕЦ Марица изток 2 откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на 6 бр. задвижващи механизми по конструктивна документация. Прогнозната стойност на поръчката е 58 000 лв. Срокът на валидност на публичната покана е 10 август. ...


03.08.2015   |   АЕЦ Козлодуй избира доставчик на предпазни клапани

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на предпазни клапани

АЕЦ Козлодуй откри обществена поръчка за доставка на предпазни клапани. Те са обособени в две позиции, а необходимият им брой е общо 44. Прогнозната стойност на поръчката е 40 000 лв. Срокът за получаване на оферти е 11 август т. г. Допълнителна ...


31.07.2015   |   НЕК избира доставчик на система за оповестяване на язовирите "Искър" и "Кокаляне"

НЕК избира доставчик на система за оповестяване на язовирите

Националната електрическа компания откри процедура за избор на изпълнител, който ще изгради локална система за оповестяване на язовир "Искър" и язовир "Кокаляне". Избраният изпълнител трябва да проектира и създаде система, която осигурява звуково и ...


28.07.2015   |   Фирма Мересев избира доставчик на CAD софтуер

Фирма Мересев избира доставчик на CAD софтуер

Фирма Мересев откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на специализиран CAD софтуер за шивашката промишленост, дигитайзер, широкоформатен плотер, компютърна система и непрекъсваемо токозахранващо устройство. Предназначението ...


27.07.2015   |   НКЖИ избира доставчик на мотокар

НКЖИ избира доставчик на мотокар

Националната компания Железопътна инфраструктура откри обществена поръчка за доставка на 1 бр. мотокар (газокар). Мотокарът трябва да бъде с мощност мин. 40 kW, автоматична трансмисия и товароподемност между 3500 и 5000 кг. Доставчикът трябва да ...


17.07.2015   |   ЕСО откри търг за подмяна на BMS

ЕСО откри търг за подмяна на BMS

Електроенергийният системен оператор откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши подмяна и рехабилитация на система за управление на сградни инсталации (BMS). Поръчката обхваща подмяна на съществуващата система за управление на ...


14.07.2015   |   ЕСО избира доставчик на AutoCAD

ЕСО избира доставчик на AutoCAD

Електроенергийният системен оператор стартира обществена поръчка с предмет "Специализиран приложен софтуер за нуждите на ЕСО ЕАД - CAD, за изчисления на конструкции и процеси, графичен и др.". Избраният изпълнител ще осигури лицензи за: AutoCAD 2016 ...


13.07.2015   |   Булгартрансгаз избира доставчик на обезопасителни балони

Булгартрансгаз избира доставчик на обезопасителни балони

Булгартрансгаз откри процедура за избор на фирма, която ще извърши доставка на общо 82 броя обезопасителни балони с различни диаметри. Те са предназначени за обезопасяване на участъци, в които се извършват огневи работи при подмяна на тръби или ...


09.07.2015   |   Парламентът избира доставчик на ОВК, ВиК и ел. консумативи

Парламентът избира доставчик на ОВК, ВиК и ел. консумативи

Народното събрание на Република България стартира процедура за избор на изплълнител, който ще достави строителни материали, ВиК, ОВК, електрически и др. части и консумативи за поддръжка и ремонт на сгради, помещения, машини и съоръжения. Обособени ...


02.07.2015   |   Мини Марица-изток избира доставчик на сапани

Мини Марица-изток избира доставчик на сапани

Мини Марица-изток откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на сапани. Обособени са две позиции за 167 вида сапани от стоманени въжета и за 72 вида полиестерни сапани. Прогнозната стойност на поръчката е 115 000 лв. Срокът на ...


01.07.2015   |   Булгартрансгаз избира доставчик на eлектрокар

Булгартрансгаз избира доставчик на eлектрокар

Булгартрансгаз стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на 1 бр. eлектрокар с товароподемност не по-малко от 2 т. Електродвигателят трябва да е помпен с мощност не по-малко от 15 kW, а батерията - не по-малко от 48 V/700 ...


11.06.2015   |   Софийска вода обяви търг за подмяна на улични водопроводи

Софийска вода обяви търг за подмяна на улични водопроводи

... в търга са публикувани на страницата на Агенцията за обществени поръчки.


04.06.2015   |   Ускоряват инвестициите във ВиК сектора

Ускоряват инвестициите във ВиК сектора

... му дава "зелена светлина" за обявяването на обществени поръчки от страна на МРРБ за изготвянето на регионалните ... ВиК по новата ОПОС", подчерта министър Василева. Обществени поръчки за изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания за интегрирани ...


03.06.2015   |   АЕЦ Козлодуй избира доставчик на система за управление на локализираща пневмоапаратура

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на система за управление на локализираща пневмоапаратура

АЕЦ Козлодуй стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извърши система за управление на локализираща пневмоапаратура при надпроектни аварии на реакторните установки на V и VI блок на АЕЦ Козлодуй. Системата следва да се проектира само за ...


19.05.2015   |   Медицинският университет избира доставчик на химикали

Медицинският университет избира доставчик на химикали

Медицинският университет стартира обществена поръчка за доставка на химикали и реактиви, необходими за провеждане на учебния процес във Фармацевтичния факултет. Обособени са няколко позиции на обща стойност 61 178 лв. Срокът за получаване на оферти ...


14.05.2015   |   Мини Марица-изток избира доставчик на изолационни материали

Мини Марица-изток избира доставчик на изолационни материали

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на фирма, която ще извършва доставки на изолационни материали за електрически машини, кабелна арматура и материали за ремонт на телефонни кабели. Срокът на валидност на публичната покана е 25 май т. г. ...


12.05.2015   |   АЕЦ Козлодуй избира доставчик на азотна станция

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на азотна станция

АЕЦ Козлодуй откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши монтаж на нова азотна станция за високо налягане. Необходимото оборудване за станцията включва: азотен генератор, компресор ниско налягане, ресивер за азот, ресивер за сгъстен ...


29.04.2015   |   ЮЗДП Благоевград избира доставчик на оборудване за пожаронаблюдателни кули

ЮЗДП Благоевград избира доставчик на оборудване за пожаронаблюдателни кули

Югозападно държавно предприятие - гр. Благоевград откри процедура за избор на фирма, която ще извърши доставка и монтаж на технологично и електро оборудване със специализиран софтуер при изграждане на девет пожаронаблюдателни кули. Необходими са 4 ...


28.04.2015   |   София Тех Парк избира доставчик на оборудване за микронанолаборатория

София Тех Парк избира доставчик на оборудване за микронанолаборатория

София Тех Парк обяви обществена поръчка за доставка на оборудване за микронанолаборатория. Необходими са: машина за срезове, система за тестване на странични механични напрежения, XRF система, SAM система (сканиращ акустичен микроскоп), рентгенова ( ...


21.04.2015   |   Метрополитен София избира фирма за обслужване на пожарогасители

Метрополитен София избира фирма за обслужване на пожарогасители

Метрополитен София откри процедура за избор на фирма, която ще извършва техническо обслужване на пожарогасители. Те са разположении в 35 метростанции в столицата, подземни паркинги, депо, административни сгради и метровагони. Срокът за изпълнение на ...


16.04.2015   |   Софийска вода откри търг за обслужване на средства за защита

Софийска вода откри търг за обслужване на средства за защита

Софийска вода откри търг за абонаментно сервизно обслужване на средства за защита: преносими газанализатори, стационарна система за измерване на химически концентрации, въздушно-изолиращи дихателни апарати и др. Избраният изпълнител ще извършва ...


07.04.2015   |   София Тех Парк избира доставчик на оборудване за лаборатория за виртуална реалност

София Тех Парк избира доставчик на оборудване за лаборатория за виртуална реалност

София Тех Парк откри процедура за избор на изпълните, който ще извърши доставка на техническо и технологично оборудване за нуждите на проект за изграждзане на Лабораторията за изкуствен интелект и CAD системи. Необходими са шапки за ...


06.04.2015   |   Състоя се национална кръгла маса за светодиодни осветителни технологии

Състоя се национална кръгла маса за светодиодни осветителни технологии

... който открои някои от недобрите практики в обществените поръчки за осветление. Като основен пропуск в тръжната документация ... както и създадаването на примерни варианти на обществени поръчки с подробни указания за формулиране на техническите изисквания. ...


27.03.2015   |   Община Велико Търново търси одитор на проекта за РСУО

Община Велико Търново търси одитор на проекта за РСУО

... за средства, съдържащи одитно мнение за: законосъобразността на съответните обществени поръчки, когато такива са проведени; сключените договори и допълнителните споразумения ...


13.03.2015   |   КонтурГлобал и ЕЙ И ЕС Гълъбово представиха възможностите за бизнес в Стара Загора

КонтурГлобал и ЕЙ И ЕС Гълъбово представиха възможностите за бизнес в Стара Загора

... бизнес средата чрез своите прозрачни процедури за провеждане на обществени поръчки, антикорупционни практики и иновативни бизнес решения. "ЕЙ И ЕС ...


10.03.2015   |   АЕЦ Козлодуй избира доставчик на уплътнители

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на уплътнители

АЕЦ Козлодуй откри процедура за избор на фирма, която ще извършва доставка на уплътнителни материали. Обособени са четири позиции за доставка на: уплътнителни пръстени; семеринги; уплътнителни гуми; уплътнения по чертеж. Прогнозната стойност на ...


05.03.2015   |   EVN откри търг за поддръжка на промишлен газопровод

EVN откри търг за поддръжка на промишлен газопровод

ЕВН България Топлофикация откри процедура за избор на фирма, която ще извършва техническа поддръжка и периодични технически прегледи на преносен и промишлен газопровод, съоръжения и инсталации на газорегулаторна инсталация на когенерация. ...


27.02.2015   |   Община Варна избира доставчик на пожароизвестителни системи

Община Варна избира доставчик на пожароизвестителни системи

Община Варна стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка, монтаж и пускане в експлоатация на автоматични пожароизвестителни инсталации със система за оповестяване и аварийно евакуационно осветление. Доставените решения ще се ...


26.02.2015   |   Мини Марица-изток избира фирма за обслужване на противопожарни уреди

Мини Марица-изток избира фирма за обслужване на противопожарни уреди

Мини Марица-изток откри процедура за избор на изпълнител, който ще извършва сервизно обслужване на противопожарни уреди. Срокът за обслужване на партида от 120 бр. пожарогасители трябва да е не повече от 4 работни дни. Срокът за действие на договора ...


17.02.2015   |   Булгартрансгаз откри търг за ремонт на газотурбинни двигатели

Булгартрансгаз откри търг за ремонт на газотурбинни двигатели

Булгартрансгаз откри процедура за избор на фирма, която ще извърши ремонт на газотурбинни двигатели НК-14СТ и НК-12СТ с цел възстановяване на тяхната работоспособност, механични и газодинамични характеристики съгласно техническите условия за ремонт ...


16.02.2015   |   ЕСО с търг за поддръжка на пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации

ЕСО с търг за поддръжка на пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации

Електроенергийният системен оператор откри процедура за избор на фирма, която ще извършва абонаментен технически сервиз на пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации. Обектът на поръчката включва доставка на резервни части: основна платка за ...


11.02.2015   |   АЕЦ Козлодуй избира доставчик на резервни части за асансьорни уредби

АЕЦ Козлодуй избира доставчик на резервни части за асансьорни уредби

АЕЦ Козлодуй откри процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на резервни части за асансьорни уредби. Необходими са контактори, заключалки, устройства за контрол на товара, шайби, ролки, магнитни датчици, трансформатори, въжета, ...


05.02.2015   |   ЕСО избира доставчик на задвижвания за разединители

ЕСО избира доставчик на задвижвания за разединители

Електроенергийният системен оператор провежда процедура за избор на фирма, която да извърши доставката на 13 бр. моторни задвижвания с всички необходими части и детайли (щанги, предавки, планки, крепежни елементи и др.) за куплиране на задвижването ...


28.01.2015   |   Тежката индустрия е потенциал за съвместна дейност между български и сирийски фирми

Тежката индустрия е потенциал за съвместна дейност между български и сирийски фирми

... за осигуряване на практическа информация за бизнеса, свързана с обществени поръчки в Сирия и възможности за инвестиции и бизнес. Г ...


27.01.2015   |   Община Самоков избира доставчик на ВиК и електроматериали

Община Самоков избира доставчик на ВиК и електроматериали

Община Самоков провежда процедура за избор на фирма, която да извърши доставката на строителни материали, ВиК, електроматериали, LED осветителни тела. Поръчката включва пет обособени позиции. Спецификациите по обособените позиции от обществената ...


21.01.2015   |   Община Бургас избира фирма за доставка на електроенергия

Община Бургас избира фирма за доставка на електроенергия

Община Бургас обявява процедура за избор на изпълнител на доставката на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане ...


21.01.2015   |   МБАЛ ''Д-р Иван Селимински'' Сливен търси доставчик на електроенергия

МБАЛ ''Д-р Иван Селимински'' Сливен търси доставчик на електроенергия

МБАЛ ''Д-р Иван Селимински'' обяви процедура за избор на фирма, която да извършва доставката на нетна електрическа енергия ниско напрежение, координиране на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане ...


18.01.2015   |   Мини Марица-изток избира доставчик на съпротивления за двигатели

Мини Марица-изток избира доставчик на съпротивления за двигатели

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на фирма, която ще извърши доставка на пусково-буферни съпротивления за двигатели 52/48/40 kW. Доставката е необходима за оборудването на новоизграждащи се въглищни гумено-транспортни ленти към ...


15.01.2015   |   Софийска вода избира доставчик на пожарогасители

Софийска вода избира доставчик на пожарогасители

Софийска вода стартира процедура за избор на фирма, която ще извърши доставка на нови пожарогасителни средства, абонаментно сервизно обслужване, ремонт и поддръжка на пожарогасители. Избраният кандидат трябва да осигури възможност за обслужване на ...


15.01.2015   |   ВиК Варна търси доставчик на гумени компенсатори на фланци

ВиК Варна търси доставчик на гумени компенсатори на фланци

Водоснабдяване и канализация Варна провежда процедура за избор на фирма, която да извърши доставка на гумени компенсатори на фланци. Необходимите артикули, обект на поръчката, са Dn 50/ Pn 10, Dn 80/ Pn 10, Dn 100/ Pn 10 и Dn 150/ Pn 10. Фланците ...


14.01.2015   |   АЕЦ Козлодуй откри търг за доставка на електродвигател

АЕЦ Козлодуй откри търг за доставка на електродвигател

АЕЦ Козлодуй откри търг за доставка на 1 бр. 6 kV трифазен асинхронен електродвигател. Прогнозната стойност на поръчката е 53 000 лв. Срокът на валидност на публичната покана е 27 януари т. г. Подробности за техническите изисквания може да намерите ...


13.01.2015   |   Топлофикация София търси фирма за изграждане на автоматизирана пожароизвестителна система

Топлофикация София търси фирма за изграждане на автоматизирана пожароизвестителна система

Топлофикация София провежда процедура за избор на фирма, която да извърши изграждането на автоматизирана пожароизвестителна система в блок А и блок Б на централното управление на дружеството. Изискванията за изпълнение на поръчката са посочени в ...


12.01.2015   |   ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на части за димен вентилатор

ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на части за димен вентилатор

ТЕЦ Марица изток 2 стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на резервни части за димен вентилатор тип SAF 40-25-1. Необходими са застопоряващи и уплътнителни пръстени, втулки, пружини, лагери и др. Прогнозната стойност на ...


12.01.2015   |   ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на кабели

ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на кабели

ТЕЦ Марица изток 2 стартира процедура за избор на фирма, която ще извърши доставка на кабели специални за КИП и А. Необходими са ел. кабели RVFV и LiYCY. Предложените типове кабели трябва да са сертифицирани за стандартите на ЕС, като годината на ...


12.01.2015   |   Летище София избира фирма за поддръжка на ОВК съоръжения

Летище София избира фирма за поддръжка на ОВК съоръжения

Летище София стартира обществена поръчка за избор на фирма, която ще извършва абонаментно обслужване и поддръжка на водогрейни котли, модулната автоматична система за поддържане на постоянно налягане в отоплителната инсталация в сградата на Терминал ...


09.01.2015   |   София Тех Парк избира доставчик на портативна трикоординатна измервателна машина

София Тех Парк избира доставчик на портативна трикоординатна измервателна машина

София Тех Парк поднови обществена поръчка за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на портативна трикоординатна измервателна машина за нуждите на проекта Научно-технологичен парк, който се изгражда в момента. Минималните технически ...


08.01.2015   |   ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на хидроциклони

ТЕЦ Марица изток 2 избира доставчик на хидроциклони

ТЕЦ Марица изток 2 започна процедура за избор на изпълнител на доставката на 18 броя хидроциклони за варовикова суспензия D4/25-4/VV250-15-1/A-С/50. Необходимите части за хидравлични машини трябва да бъдат доставени в рамките на осем месеца след ...


08.01.2015   |   ВиК Смолян търси доставчик на полиетиленови тръби

ВиК Смолян търси доставчик на полиетиленови тръби

Водоснабдяване и канализация Смолян провежда процедура за избор на фирма, която да извърши доставката на полиетиленови тръби висока плътност. Необходимите видове, обект на поръчката, са следните: тръби висока плътност PE-HD PE 100 ф25/10 атм - 4300 ...


07.01.2015   |   Булгартрансгаз избира доставчик на електроенергия

Булгартрансгаз избира доставчик на електроенергия

Булгартрансгаз провежда процедура за избор на фирма, която да извършва доставка на активна електроенергия високо напрежение 110 kV с координатор на балансираща група. Необходимите количества електрическа енергия са за захранването на КС „Вълчи дол“ ...


07.01.2015   |   Община Севлиево откри търг за поддръжка на улично осветление

Община Севлиево откри търг за поддръжка на улично осветление

Община Севлиево откри търг за избор на изпълнител, който ще извършва текущ ремонт и поддържане на системите за улично осветление на територията на общината. Обхватът на поръчката включва изпълнението на всички мероприятия по текущата поддръжка, ...


07.01.2015   |   Община Поморие избира фирма за рехабилитация на осветлението в 17 населени места

Община Поморие избира фирма за рехабилитация на осветлението в 17 населени места

Община Поморие стартира процедура за избор на фирма, която ще извърши модернизация, реконструкция, управление, поддръжка и енергиен мениджмънт на система за улично осветление. Рехабилитацията на осветлението ще се извърши в отделните населени места ...


05.01.2015   |   Столичен електротранспорт избира доставчик на електроматериали

Столичен електротранспорт избира доставчик на електроматериали

Столичен електротранспорт стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извърши доставка на кабели, проводници и електроматериали. Oбособени са две позиции. Общата прогнозна стойност на поръчката е 250 000 лв. Срокът за получаване на ...


05.01.2015   |   Мини Марица-изток избира доставчик на табла ниско напрежение

Мини Марица-изток избира доставчик на табла ниско напрежение

Мини Марица-изток откри процедура за избор на фирма, която ще извърши доставка на табла ниско напрежение за задвижващи станции. Таблата трябва да бъдат със заключващи се врати, да се отварят отпред на 90°, със степен на защита > IP23. Шинната ...


05.01.2015   |   ВМА избира фирма за поддръжка на климатична и вентилационна техника

ВМА избира фирма за поддръжка на климатична и вентилационна техника

Военномедицинската академия в София стартира процедура за избор на фирма, която ще извършва абонаментна сервизна поддръжка на климатична и вентилационна техника. Обектът на поръчката включва профилактика, настройки, планови ремонти, подмяна на ...


19.12.2014   |   РУ избира доставчици на различни видове измервателни уреди

РУ избира доставчици на различни видове измервателни уреди

Русенският университет "Ангел Кънчев" обществена поръчка за доставка на радио, телевизионно, съобщително и сродни видове оборудване и измервателни уреди. Те са необходими за реализиране на проектите "Развитие на приложните изследвания в Русенския ...


19.12.2014   |   Летище София откри търг за модернизиране на системата за мониторинг на авиационния шум

Летище София откри търг за модернизиране на системата за мониторинг на авиационния шум

Летище София стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извърши осъвременяване и разширяване на функционалността на системата за мониторинг на авиационния шум и наблюдение на траекториите на полетите. Избраният кандитат ще извършва и ...


19.12.2014   |   КонтурГлобал Марица Изток 3 набира фирми за поддръжка на пречиствателни инсталации

КонтурГлобал Марица Изток 3 набира фирми за поддръжка на пречиствателни инсталации

КонтурГлобал Марица Изток 3 извършва предварителен подбор на изпълнители за отворена процедура за ремонт и текуща поддръжка на пречиствателни и водни инсталации на територията на топлоелектрическата централа. Системата за предварителен подбор ...


18.12.2014   |   ВиК Хасково търси доставчик на водопроводно оборудване

ВиК Хасково търси доставчик на водопроводно оборудване

Водоснабдяване и канализация Хасково започна процедура за избор на доставчик на водопроводно оборудване. Избраният изпълнител ще има ангажимента да извършва доставки за период от 24 месеца, след предварителна заявка от страна на възложителя. ...


18.12.2014   |   ВиК Стара Загора провежда търг за доставка на тръби

ВиК Стара Загора провежда търг за доставка на тръби

Водоснабдяване и канализация Стара Загора провежда процедура за избор на изпълнител, който ще извършва доставка на тръби за нуждите на дружеството. Поръчка съдържа три обособени позиции в зависимост от вида на изделията. Доставките по всяка една от ...


18.12.2014   |   ВиК Сливен търси доставчик на тръби

ВиК Сливен търси доставчик на тръби

ВиК Сливен започна процедура за избор на фирма, която щe извърши доставката на тръби за нуждите на дружеството. Поръчката включва две обособени позиции. Първата обхваща полиетиленови тръби висока плътност от PE100; ПЕ фасонни части за челно ...


17.12.2014   |   ВиК Варна избира доставчик на лагери

ВиК Варна избира доставчик на лагери

Водоснабдяване и канализация Варна стартира процедура за избор на фирма, която ще извърши доставка на търкалящи се лагери. Прогнозната стойност на поръчката е 66 000 лв. Срокът на валидност на публичната покана е 5 януари т. г. Допълнителна ...


17.12.2014   |   ВиК Перник търси доставчик на електроенергия

ВиК Перник търси доставчик на електроенергия

Водоснабдяване и канализация Перник провежда процедура за избор на фирма, която ще извършва доставката на активна електрическа енергия и функцията на координатор на стандартна балансираща група СрН за нуждите на дружеството. Продължителността на ...


17.12.2014   |   Мини Марица-изток избира фирма изработка на отливки

Мини Марица-изток избира фирма изработка на отливки

Мини Марица-изток стартира процедура за избор на фирма, която ще изработи отливки от цветни метали и сплави (алуминий и бронз) с груба механична обработка за тежко минно оборудване и гумено-транспортни ленти. Ориентировъчните количества са 9000 кг ...


17.12.2014   |   Община Тунджа откри търг за поддръжка на улично осветление

Община Тунджа откри търг за поддръжка на улично осветление

Община Тунджа стартира процедура за избор на изпълнител, който ще извършва поддръжка и текущ ремонт на улично осветление. Общият брой на уличните осветителни тела, подлежащи на поддръжка, е 6627. Прогнозната стойност на поръчката е 65 417 лв. Срокът ...


16.12.2014   |   ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за доставка на метали

ТЕЦ Марица изток 2 обяви търг за доставка на метали

ТЕЦ Марица изток 2 стартира процедура за избор на фирма, която да извърши доставката на метали, съгласно спецификациите и условията, приложени в обявлението на официалния сайт на АОП. Поръчката включва седем обособени позиции, както следва: първа ...


15.12.2014   |   МБАЛ Света Марина търси доставчик на оборудване за ремонт на трансформаторен пост

МБАЛ Света Марина търси доставчик на оборудване за ремонт на трансформаторен пост

МБАЛ Света Марина Варна провежда процедура за избор на фирма, която да извърши доставката на машини и съоръжения за реконструкция на трансформаторен пост 1008 в сградата на лечебното заведение. Всички характеристики на изисквананата апаратура за ...


15.12.2014   |   МВР избира доставчик на кабели и разпределителни табла

МВР избира доставчик на кабели и разпределителни табла

МВР стартира процедура за избор на фирма, която ще извърши доставка и монтаж на кабели и разпределителни табла за осигуряване работата на система за независимо електрическо захранване в сградата на министерство в София. В рамките на осигуреното ...


15.12.2014   |   ТУ София избира доставчик на климатици

ТУ София избира доставчик на климатици

Техническият университет в София откри обществена поръчка за избор на фирма, която ще извърши доставка и монтаж на климатици. Необходими са инверторни моно-сплит системи 9000, 12000, 18000, 24000 BTU. Прогнозната стойност на поръчката е 31 833 лв. ...


15.12.2014   |   ЕВН България Топлофикация откри търг за проектиране на абонатни станции за охлаждане

ЕВН България Топлофикация откри търг за проектиране на абонатни станции за охлаждане

ЕВН България Топлофикация откри процедура за избор на изпълнител, който ще изготви технико-икономически анализи и работни проекти за абонатни станции за охлаждане до 2 MW от централизирана топлоснабдителна система. Обектът на поръчката включва ...


12.12.2014   |   Община Берковица откри търг за монтаж на соларни инсталации

Община Берковица откри търг за монтаж на соларни инсталации

Община Берковица стартира процедура за избор на фирма, която ще извърши доставка и монтаж на соларни инсталации в дом за възрастни в с. Бистрилица. Необходими са две инсталации за топла вода със соларни вакуумни колектори. Прогнозната стойност на ...


11.12.2014   |   ВиК Ловеч избира фирма за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа

ВиК Ловеч избира фирма за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа

Водоснабдяване и канализация Ловеч обяви процедура за избор на фирма, която да извърши реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа, уличен водопровод от О.Т.1538 през О.Т.727 до О.Т.710 и водопроводи по вътрешноквартални улици в ж. к. Червен бряг ...


11.12.2014   |   Община Пазарджик избира фирма за поддръжка на улично осветление

Община Пазарджик избира фирма за поддръжка на улично осветление

Община Пазарджик стартира процедура за избор на фирма, която ще извършва експлоатация, поддръжка и ремонт на улични осветителни уредби в гр. Пазарджик и 31 села от общината. Основните елементи на осветителните уредби са: осветителните тела; ...


11.12.2014   |   Стационарна КИС търси доставчик на електроенергия

Стационарна КИС търси доставчик на електроенергия

Стационарна Комуникационна и информационна система обяви процедура за избор на фирма, която да извършва доставката на електрическа енергия за небитови потребители, присъединени на ниво средно напрежение и поемане на отговорностите за небалансите за ...


08.12.2014   |   Сухопътни войски избира доставчик на преобразуватели на напрежение

Сухопътни войски избира доставчик на преобразуватели на напрежение

Сухопътни войски откри обществена поръчка за доставка на 3 бр. преобразуватели на напрежение тип 1 за ММСР и МСР-R-Force ML6000К. Доставените уреди трябва да имат захранващо (входно) напрежение 3х400/220V AC, 50/60Hz; изходно напрежение – 27,5V±1V ...


08.12.2014   |   EVN избира доставчик на клеми и планки

EVN избира доставчик на клеми и планки

ЕВН България Електроразпределение стартира процедура за избор на фирма, която ще извърши доставка на V-съединителна арматура. Обособени са две позиции за еднинични и двойни клеми и планки към тях. Кандидатът трябва да разполага с признат опит в ...


08.12.2014   |   Топлофикация Русе избира доставчик на пластинчати топлообменници

Топлофикация Русе избира доставчик на пластинчати топлообменници

Топлофикация Русе стартира процедура за избор на дружество, което ще извърши доставка на два броя разглобяеми пластинчати едностепенни топлообменници с мощност по 1000 kW. Уредите са предназначени за подгряване на битово гореща вода, а заедно с тях ...


04.12.2014   |   Община Бургас търси фирма за изграждане на отводнителни колектори

Община Бургас търси фирма за изграждане на отводнителни колектори

Община Бургас обяви пр