Industry Info  
Industry InfoSchneider ElectricЦИЕС
Л-Клас
Последно от новини

04.10.2023   |   Universal Robots и Konica Minolta представят решения за Индустрия 5.0 на събитие в Пловдив


02.10.2023   |   ЗОРА откри нова логистична база за 30 млн. лв. в Индустриален парк София – Божурище


02.10.2023   |   Над 1000 изложители от 45 държави вече са заявили участие в drupa 2024


02.10.2023   |   Weidmueller представи нова серия универсални релета с ултракомпактен дизайн


02.10.2023   |   Новости при задвижванията за пакетиращата индустрия представят на Industrial Tech Forum от Шнайдер Електрик България

CAD PointСПЕЙСКАДАдара ИнженерингАмер Спортс
Festo
Festo

Уебинари, е-събития и обучения за индустрия през ЮНИ 2022 г.

ЮНИ 2022 г.

 

Уебинари, е-събития и обучения за индустрия през ЮНИ 2022 г.

 

 

Cantoni Online Open Days

Кога: от 30 май до 2 юни 2022 г.
Организатор: Cantoni Group
Регистрация за участиелинк
За събитието:  Екипът на Cantoni Group ще отговаря на въпроси за дейността на компанията, за предлаганите от нея продукти и услуги. Работният език ще бъде английски.
Повече информация: публикация за събитието

 

Онлайн семинар на тема "Интелигентни лични предпазни средства – стандартизация за проектиране и използване"

Кога: 2 юни 2022 г.; 10:30 ч.
Организатор: CEN и CENELEC
Регистрация за участиелинк
За събитието: Безплатният семинар ще представи новостите в разработването и стандартизацията на интелигентни лични предпазни средства с обратна връзка за потребностите и очакванията на потребителите и органите за изпитване. Събитието е насочено към производители и проектанти на интелигентни (защитни) облекла и оборудване, електроника (сензори, комуникации и др.) и преносими устройства, които могат да се прилагат в интелигентно защитно оборудване, изследователи в тази сфера или свързани теми, лаборатории и органи за изпитване и др.

 

Българо-скандинавски онлайн семинар на тема "Сътрудничеството между университетите на бъдещето и частния сектор"

Кога: 2 юни 2022 г.; 9:00 ч.
Организатор: МОН, МИР, Представителство на ЕК в България
Регистрация за участиелинк
За събитието: Сред акцентите ще бъдат начините за създаване на дългосрочно стратегическо партньорство между университетите и бизнеса, сътрудничеството в областта на изследванията и иновациите, създаване и управление на иновационни и стартъп екосистеми в университетите и др.

 

Онлайн семинар на тема "Ядрената енергетика на България – национален приоритет и геополитика"

Кога: 2 юни 2022 г.; 15:00 ч.
Организатор: Булатом, VINCC
Регистрация за участиелинк
За събитието: Сред дискутираните теми ще бъдат мястото на ядрената енергетика в обезпечаването на енергийната сигурност на България, декарбонизацията на икономиката, осигуряване на достъпна електроенергия, подпомагане на "новопостъпващи" в ядрения клуб европейски държави, избор на технологичен партньор.

 

Уебинар на тема "Нова партньорска програма на Schneider Electric – mySchneider IT"

Кога: 6 юни 2022 г.; 15:00 ч.
Организатор: Schneider Electric
Регистрация за участиелинк
За събитието: Уебинарът ще представи новата партньорска програма на Schneider Electric - mySchneider IT, изградена върху основите на досегашната успешна програма на компанията.
Повече информация: публикация за събитието

 

Онлайн семинар на тема "Мястото на ядрената енергетика в енергийната сигурност на страната"

Кога: 9 юни 2022 г.; 15:00 ч.
Организатор: Булатом, VINCC
Регистрация за участиелинк
За събитието: Сред дискутираните теми ще бъдат сценариите, отговарящи на основните изисквания за развитие на електроенергийната система днес, възможен ли е справедлив енергийно достъпен преход и как да намалим неговото въздействие върху индустрията и потребителя, какво е мястото на ядрената енергетика в структурата на генериращите мощности в дългосрочен план, съществуват ли национални сценарии за осигуряване на достъпен и конкурентен нисковъглероден електроенергиен микс за използване на ядрената енергетика.

 

Уебинар на тема "Дигитален акселератор: Infor CloudSuite for manufacturing"

Кога: 14 юни 2022 г.; 12:00 ч.
Организатор: IPL Consulting Group
Регистрация за участиелинк
За събитието: Уебинарът ще представи специфичните облачни решения на Infor за производствени компании, включително Infor CloudSuite за производство. Специалистите на IPL Consulting  ще обяснят с какво софтуерът за производство в облак на Infor се различава от другите ERP решения и как с негова помощ се постига подобрение на производителността, точността и работните процеси.
Повече информация: публикация за събитието

 

Онлайн семинар на тема "Инфраструктура за развитие на ядрената енергетика"

Кога: 16 юни 2022 г.; 15:00 ч.
Организатор: Булатом, VINCC
Регистрация за участиелинк
За събитието: Сред акцентите ще бъдат правно-регулаторните предпоставки и изисквания за развитие на ядрената енергетика на международно и локално ниво, състоянието на образователната система, отговорна за подготовката на кадри за ядрената енергетика, състоянието на индустрията, поддържаща ядрената програма на страната, и доколко българската промишленост би могла да участва в производството на оборудване за нови ядрени централи у нас.

 

Уебинар на тема "Управление на производството в цех за металообработка"

Кога: 16 юни 2022 г.; 10:00 ч.
Организатор: Л-Клас
Регистрация за участиелинк
За събитието: Сред основните теми ще бъдат предизвикателства в управлението на цех за металообработка, планиране и диспечиране на производството, дигитализиран отчет на машините в системата за управление, анализ на ефективността на машините и операторите, дигитализация на управлението на материалните запаси, входящ и оперативен контрол на качеството, автоматизация на обслужването на машините и др.

 

Онлайн семинар на тема "Финансиране на нови ядрени централи у нас"

Кога: 23 юни 2022 г.; 15:00 ч.
Организатор: Булатом, VINCC
Регистрация за участиелинк
За събитието: Сред темите ще бъдат действията, които българската държава би могла да предприеме, за да минимизира политическия риск и да привлече външни инвеститори за нов ядрен проект у нас, значението на структурата на собствеността, капацитета на собственика, нивото на планиране и избраната технология за осигуряване на финансиране за нов ядрен проект, приложимите механизми за намаляване на ценовия риск на нов ядрен проект у нас, потенциалните източници на финансиране и постижимите параметри на финансиране за изграждането на нова ядрена мощност в България.

 

Уебинар на тема "Индустриална дигитализация – IoT решения"

Кога: 23 юни 2022 г.; 14:00-15:00 ч.
Организатор: Schneider Electric
Регистрация за участиелинк
За събитието: Участниците ще научат повече за това как IoT платформата EcoStruxure на Schneider Electric спомага за увеличаване на производителността и за постигане на целите за устойчивост на производствените компании.

 

Уебинар на тема "Оразмеряване на анкери с отчитане на съдействието на армировката за опънни усилия съгласно EN1992-4"

Кога: 23 юни 2022 г.; 15:00-16:00 ч.
Организатор: КИИП РК София-град и Хилти България
Регистрация за участиелинк
За събитието: Участниците в безплатния уебинар ще научат повече за функционалностите на софтуера за изчисляване на анкери PROFIS Engineering, като ще бъде обърнато внимание на възможността за отчитане на армировката в бетона при опънни натоварвания. Ще бъде разгледана нормативната уредба, която регулира това приложение – БДС EN 1992-4:2018, както и стъпките в процеса на оразмеряване. Предвидена е и практическа демонстрация.

 

Онлайн курс Revit за ОВК

Кога: от 27 до 30 юни 2022 г.
Организатор: КАД Пойнт
Регистрация за участиелинк
За събитието: По време на базовия курс по Revit за ОВК проектантите ще научат как бързо да изграждат тримерен модел, да привързват архитектурен и конструктивен модел, да анализират модела, да създават собствени елементи и да извличат проектна документация.

 

Уебинар на тема "Сътрудничество в сектори транспорт и логистика между България и Украйна"

Кога: 29 юни 2022 г.; 11:00 ч.
Организатор: БТПП и УТПП 
Регистрация за участиелинк
За събитието: Уебинарът ще представи възможностите за сътрудничество между компании от двете страни в секторите транспорт и логистика в период на криза. Украйна разполага с нереализирана продукция от селскостопански изделия и според организаторите българските пристанища имат капацитет да се превърнат в логистични центрове за транспортирането им към други пазари. Предвидени са и B2B срещи.

 

Онлайн представяне на програмата "Еразъм за млади предприемачи"

Кога: 29 юни 2022 г.; 14:00-15:00 ч.
Организатор: БТПП
Регистрация за участиелинк
За събитието:  Ще бъдат представени процесът на кандидатстване, ползите за новите и за опитните предприемачи, съдействието, което Българската търговско-промишлена палата (БТПП) предоставя като посредническа организация.
Повече информация: публикация за събитието

 

Онлайн дискусионен форум на тема "Трябва ли да се променят Законът за енергията от възобновяеми източници и Законът за енергетиката така, че да улеснят домакинствата да станат производители на енергия, която внасят в мрежата?"

Кога: 30 юни 2022 г.; 13:00-15:00 ч.
Организатор: Хабитат България
Регистрация за участиелинк
За събитието: Дискусията ще търси отговори на въпроси като какви са бариерите пред българските домакинства да станат prosumer на енергия от ВЕИ, какво е "net metering" и как да се улесни експлоатацията на ВЕИ от домакинствата в условия на енергийна криза и предимство ли е да си член на ЕС, за да осъзнаеш ползата от производството на енергия от домакинствата и защо Северна Македония изпревари България.

 

     
Fanuc
FANUC
Подобни статии

Universal Robots и Konica Minolta представят решения за Индустрия 5.0 на събитие в Пловдив


ЗОРА откри нова логистична база за 30 млн. лв. в Индустриален парк София – Божурище


Над 1000 изложители от 45 държави вече са заявили участие в drupa 2024


Weidmueller представи нова серия универсални релета с ултракомпактен дизайн


Новости при задвижванията за пакетиращата индустрия представят на Industrial Tech Forum от Шнайдер Електрик България

Schneider Electric
ЦИЕС
Л-Клас

АБОНИРАЙТЕ СЕ за единствения у нас тематичен бюлетин
НОВИНИТЕ ОТ БЪЛГАРСКАТА ИНДИСТРИЯ
на специализирания портал IndustryINFO.BG
БЕЗПЛАТНО, професионално, всeки ден на вашия мейл!


LD
Transfer Multisort Electronik
Industrial Tech Forum 2023
Последно от ОНЛАЙН СЪБИТИЯ
IndustryInfo

Действителни собственици на настоящото издание са Теодора Стоянова Иванова и Любен Георгиев Георгиев

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Условия за ползване
Изисквания и условия за реклама
Карта на сайта

© Copyright 2010 - 2023 ТИ ЕЛ ЕЛ МЕДИА ООД. Всички права запазени.

  ФИРМЕНА ПУБЛИКАЦИЯОНЛАЙН СЪБИТИЯБизнесИндустриално видеоПредстоящоОбяви за работаПроектиТехнологииОбществени поръчки/ТърговеСъбитияЕкспертноКариери
 

ОЩЕ ПОРТАЛИ ОТ ГРУПАТА

IndustryInfo.BG

ПРЕПОРЪЧВАМ МАТЕРИАЛ


 
 
момент...