Industry Info  
Festo
Festo

ТУ-Габрово избира доставчик на измервателна апаратура

Технически университет-Габрово обяви обществена поръчка за доставка на лабораторна и измервателна апаратура по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран чрез Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, по четири обособени позиции.

Предметът на поръчката включва доставка на гониофотометър, спектрорадиометър с интегрираща сфера, анализатор на ниско ниво за Real-Time Ethernet мрежи и 32-канален PC-базиран логически анализатор, както и на сервозадвижване с линеен двигател и асинхронен електродвигател с намалена консумация на електроенергия, с честотно управление. Срокът за изпълнение на доставката по всички обособени позиции не може да бъде по-дълъг от 50 календарни дни от сключване на договора.

Общата прогнозна стойност на поръчката е 137 007,84 лв. без ДДС.
Крайният срок за подаване на оферти е 4 март т. г.

Допълнителна информация за техническите изисквания и условията за участие в процедурата може да намерите тук.

     
Източник: ТУ-Габрово

Ключови думи: ТУ-Габрово   измервателна апаратура  

Област: Автоматизация  

FANUC

Подобни статии

Schneider Electric
Л-Клас
Тех Индустри България


LD

Последно от Обществени поръчки/Търгове

Fanuc
  ФИРМЕНА ПУБЛИКАЦИЯТехнологииБизнесОбществени поръчки/ТърговеСъбитиятаИндустриално видеоПроектиПредстоящоОбяви за работа
 

ПРЕПОРЪЧВАМ МАТЕРИАЛ


 
 
момент...